جهاددانشگاهی زیست بوم نوآوریِ نخبگان ایران،

حضور بیش از ۲۱ هزار دانشجو در ۴۰ مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی

حضور بیش از ۲۱ هزار دانشجو در ۴۰ مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی رئیس موسسه آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی اظهار نمود: این موسسه به عنوان بزرگ ترین موسسه علمی ـ کاربردی کشور با 40 مرکز در سراسر کشور، یکی از مراکز آموزش دانشگاهیِ پیشرو در حوزه توانمندسازی و تقویت مهارت های لازم برای ورود موفق به بازار کار در جوانان است که اکنون پذیرای بیش از 21 هزار نفر دانشجو در سراسر ایران است.به گزارش کنکوری به نقل از ایسنا، موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی بعنوان بزرگ ترین موسسه علمی ـ کاربردی کشور که دارای ۴۰ مرکز در سرتاسر کشور است و از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز رسمی برای برگزاری آموزش های عالی مهارتی دارد، یکی از مراکز آموزش دانشگاهیِ پیشرو در زمینه توانمندسازی و تقویت مهارت های لازم برای ورود موفق به بازار کار در جوانان است که الان پذیرای بیش از ۲۱ هزار نفر دانشجو در سرتاسر ایران است.

این موسسه با هدف ارتقا و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت های شغلی به منظور افزایش بهره وری، شناسایی و ارتقای معلومات و تجارب شاغلان حرفه ها و مشاغل مختلف و ایجاد هماهنگی بین مهارت و دانش کار فعالیت می کند و می کوشد بالاترین موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی در کشور در حیطه های تخصصی جهاد دانشگاهی و آموزش های منجر به اشتغال با قابلیت و توان جذب دانشجو از کشورهای منطقه باشد.

دکتر محمدعلی گودرزی رئیس موسسه آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی در آستانه سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی فعالیتهای این مؤسسه را شرح داد.

در حال حاضر چند مرکز زیر نظر موسسه فعالیت دارند؟

طبق بند ۷ ماده سومِ وظایف کلی جهاد دانشگاهی که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده، یکی از وظایف جهاددانشگاهی، «اجرای دوره های رسمی ِ آموزش های علمی ـ کاربردی مطابق با ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور» است. این در شرایطی است که دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی فعالیت رسمیِ خودرا در سال ۱۳۷۱ شروع و از سال ۱۳۷۵ به پذیرش دانشجو پرداخته است. این نشان داده است که جهاد دانشگاهی با هوشمندی از همان سال ها، ضرورت اجرای آموزش های مهارتی و علمی ـ کاربردی را بعنوان یکی از ضرورت های توسعه‌ی کشور، به خوبی تشخیص داد.

شروع به کار جهاد دانشگاهی در عرصه آموزش های علمی ـ کاربردی در بهمن ماه سال ۱۳۷۷ بوده است که نخستین دوره پذیرش دانشجو در چارچوب اداره کل مراکز آموزش در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی صورت گرفت. در شهریورماه ۸۱ با تصویب هیات امنای جهاد دانشگاهی تشکیلات مرکز آموزش عالیِ علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی شامل سازمان مرکزی و شعب وابسته بوجود آمد و زمینه ی ادامه ی فعالیتهای آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی را برای ایجاد تشکیلات مصوب و مطابق مقررات آموزش عالی کشور فراهم نمود.

تعداد شعب مرکز آموزش علمی ـ کاربردیِ فعال در بدو تأسیس، ۱۲ مرکز بود. در دی ماه ۱۳۹۱ با مصوبه شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی به موسسه و شعب آن به مرکز آموزش علمی ـ کاربردی تبدیل شدند.

تعداد مراکز فعال در سال ۱۴۰۰، ۴۰ مرکز و تعداد دانشجویان آن حدود ۲۱ هزار نفر در سرتاسر کشور است؛ بنابراین، میتوان اظهار داشت که موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی، بزرگ ترین موسسه همکار با دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از حیث جمعیت دانشجویی و گستردگی مراکز در سطح کشور است که توانسته حدود ۱۰ درصد از پذیرش دانشجوی علمی ـ کاربردی کشور را به خود اختصاص دهد.

میزان مشارکت موسسه در فعالیتهای ستاد دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی چگونه است؟

جهاددانشگاهی از بدو تاسیس دانشگاه و در دوره های مدیریتی مختلف بطور فعال در شوراها، کمیته ها و کارگروه های تشکیل شده در ستاد دانشگاه از جمله: شورای گسترش آموزش عالی مهارتی، شورای برنامه ریزی درسی مهارتی، شورای پژوهش و فناوری، کمیته نظارت و ارزیابی، شورای انتشارات، شورای فرهنگی، گروههای آموزشی برنامه درسی که در ستاد دانشگاه تشکیل می شود حضور فعال داشته است که در طول زمان با عنایت به تغییرات ساختاری و مدیریتی این همکاری و حضور همچنان وجود دارد، مضافا این که مدیران مراکز وابسته به این موسسه نیز در سطح استان ها در شوراهای مشابه که در واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی تشکیل می گردد حضور فعال دارند.

تعداد کدرشته محل های موسسه برای پذیرش در ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۲ به چه صورت است؟

با توجه به سیاست های دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در توسعه‌ی دوره های مهارتی و تدوین دوره های نو و انحصاری در حوزه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، این موسسه نیز بعنوان یکی از مؤسسات همکار و یاریگر دانشگاه و در جهت ماموریت مندرج در اساسنامه جهاددانشگاهی، اهتمام ویژه ای در زمینهی بسط و توسعهی آموزش های مهارتی که جزو تاکیدات مقام معظم رهبری و همین طور اسناد بالادستی کشور است، داشته است.

در این زمینه، با ایجاد و به کارگیری ظرفیت های موجود در جهاددانشگاهی، حدود ۹۰۰ کد رشته محل با ظرفیت پذیرش تقریبیِ ۵۵ هزار نفر در مقاطع کاردانی و کارشناسیِ ناپیوسته (فنی و حرفه ای) برای تحصیل متقاضیان در این دوره ها فراهم گشته است.

در خصوص تدوین و راه اندازی رشته های جدید چه کارهایی انجام شده است؟

مراکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی با پیش بینیِ برنامه ها و اهداف سند چشم انداز برنامه ی ششم و هفتم جهاددانشگاهی و تشکیل کارگروه های تدوین برنامه ی درسی، به کمک صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان مشاغل، توانسته است گام های خوب و موثری در زمینه ی تدوین دوره های جدید یا بازبینی در دوره های در حالِ اجرای آموزش های مهارتی کشور بردارد.

به دلیل تحولات سریع علوم و فناوری و نیاز شتابان کشور به توسعه‌ی همه جانبه، تقویت این بخش از کار بعنوان یک فعالیت مستمر و دائم از ضروریات است و باید همیشه به آن توجه ویژه داشت؛ ازاین رو امیدواریم سهم مناسبی از پذیرش های آتی در چارچوب دوره های نو و بروزرسانی شده که متناسب با نیاز و آینده مشاغل است، در مراکز وابسته تحقق یابد و بدین ترتیب این موسسه بعنوان متولی آموزش عالیِ مهارتی جهاد دانشگاهی بتواند در موضوع حل اشتغال و توسعه کشور نقش آفرینی کند.

جایگاه موسسه و مراکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی در مقایسه با دیگر موسسات و مراکز آموزش علمی ـ کاربردی چگونه است؟

موسسه و مراکز وابسته به آن علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود که در اساسنامه آن آمده است دارای خاصیت های منحصربه فردی است که همیشه میتوان بعنوان یک مجموعه اطمینان بخش حاکمیتی به آن توجه داشت.

به عنوان نمونه، توقف یک بارهی فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاههای دولتیِ همکار دانشگاه جامع علمی کاربردی در سالهای اخیر که به واسطه ی مصوبه ی شورایعالی اداری انجام شد، عملا چالش های غیرمنتظره ای سر راه این دانشگاه قرارداد که جبران خلاءهای آموزشیِ ناشی از حذف این مؤسسات و سهم آموزش علمی کاربردی دولتی در جهت ارتقای سهم آموزش های مهارتی در انتها برنامه ی ششم توسعه کشور به حدود یک سوم مبتنی بر نیاز بازار کار و چاره اندیشی برای ادامه تحصیل دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز منحل شده ی دولتی، همچون ی این چالش هاست.

نقش آفرینی موسسه آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی که علاوه بر جایگاه حاکمیتی به صورت غیردولتی اداره می شود، در این خصوص می توانست راهگشا و مهم باشد که به درستی از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی در خدمت این مورد قرار گرفت.

تعدد گستره ی مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی در سطح کشور، تنوع رشته ها و دوره های در حالِ اجرا، تنوع و ظرفیت های علمی و تخصصی در جهاد دانشگاهی و امکان بسیج آن، مدیریت یکپارچه در سطح ملی از خاصیت های این بزرگ ترین موسسه همکار دانشگاه علمی کاربردی است که خیلی مهم است. این خاصیت ها را در دیگر مؤسسات و مراکز به صورت یکجا نمی توان دید.

بنابراین از جهاددانشگاهی انتظار می رفت با ساماندهی دانشجویان موسسات منحل شده و ارائه ی خدمات آموزشی به آنان، در جهت احیای ظرفیت های حذف شدهی مراکز وابسته به مؤسسات علمی کاربردی دولتی که از گردونه این آموزش ها حذف شده بودند، نیز اقدام نماید. این مهم به خوبی مدیریت و انجام شده و اقبال مجموعه های دولتی و غیردولتی و مهم تر از آن، رغبت خانواده ها و داوطلبان به تحصیل در مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی، نشان دهنده ی توانمندی و اعتماد اطمینان بخش به نهاد جهاد دانشگاهی است که از آن با عنوان فرهنگ جهادی نام می بریم و این دستاورد بزرگی است که با تلاش بیش از چهار دهه به دست آمده است.

در حال حاضر، این موسسه از مجموع ۴۹۴ مرکز مجری دانشگاه دارای ۴۰ مرکز بوده و سهمی حدود ۸/۱ درصد مراکز دانشگاه را در اختیار دارد و بیش از ۱۰ درصد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این ۴۰ مرکز تحصیل می کنند.

چه تعداد از اعضای هیات علمی، مدرسان و خبرگان در حوزهی آموزش و تدریس با مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی همکاری دارند؟

مجموعا ۳۰۴۸ نفر بعنوان مدرس با مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در امر آموزش دانشجویان همکاری دارند که بر مبنای مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، موضوع هیات علمی برای تدریس در این دانشگاه پیشبینی نشده است و این دانشگاه با دعوت از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و به کارگیری افراد خبره دارای مهارت که دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته ی مرتبط هستند و تخصص، دانش و مهارت آنان در کمیته های تخصصی و هیات ممیزه به تایید رسیده است و دارای شناسه ی تدریس هستند، برای آموزش دانشجویان به کار گرفته می شوند.

در این میان، اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی که پژوهشی هستند نیز با ورود به آموزش، علاوه بردانش یا مهارت که بعنوان شرط لازم و کافی تدریس در زیر نظام دانشگاه جامع علمی و کاربردی تعریف می شود، بعنوان یک امتیاز ویژه، توامان دانش و تجارب و مهارت های خودرا که به دست آمده و مورد نیاز مشاغل است، در اختیار دانشجویان قرار می دهند. این خاصیت به ندرت در مدرسان دست اندرکار آموزش های دیگر مراکز آموزش علمی کاربردی غیر جهادی دیده می شود.

تعداد دانش آموختگان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی از بدو تاسیس تا حالا چگونه است؟

طبق آخرین گزارش های آماری تا آخر سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۱ هزار و ۳۹۷ نفر از فراگیران آموزش های علمی و کاربردی توانسته اند ضمن فراگیری آموزش های مهارتی در مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی دانش آموخته گردند که از این تعداد ۹۸۸۱۵ نفر در مقطع کاردانی و ۷۲۵۴۴ نفر در مقطع کارشناسی موفق به گذراندن دروس و کسب دانشنامه دانش آموختگی از دانشگاه جامع علمی کاربردی شده اند.

بنا بر آخرین مطالعاتِ پژوهشیِ معاونت پژوهش موسسه ی آموزش علمی کاربردی که به صورت مستمر وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان این موسسه را رصد می کند، حدود ۶۲/۱۵ درصد از دانش آموختگان در مشاغل در رابطه با آموزش های فراگرفته شده، مشغول فعالیت بوده و در عرصه های مختلفِ کشور نقش آفرینی می کنند.

در طی سالهای اخیر، چه طرح های پژوهشی در موسسه اجرا شده است؟

موسسه مدت ها است که به عرصه پژوهش وارد شده و آنرا مورد اهتمام قرار داده است. در سالهای اخیر، طرح های پژوهشی مختلفی در موسسه اجرا شده که میتوان به تحلیل آماری روند تعداد دانشجویان پذیرفته شده به تفکیک مقطع تحصیلی و سال از ۹۲ تا ۹۸، بررسی و پایش رشته ها و دوره های اجرا شده سال در سالهای ۹۴ تا ۹۸ مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی، بررسی و تحلیل آمار و نتایج نیازسنجی دوره های عمومی و تخصصی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی و مراکز وابسته، بررسی نگرش و کیفیت آموزش های مجازی از نگاه مدرسین در مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی، بررسی نگرش کیفیت آموزش های مجازی از نگاه مدیران و کارشناسان خدمات آموزشی مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی و پایش و رصد اشتغال دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اشاره نمود.

موسسه از تکنولوژی های جدید، بخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات، در توسعه کمّی و کیفی آموزش چه استفاده ای کرده است؟

در این زمینه هم اقداماتی همچون پیاده سازی آموزش مجازی مختص مراکز علمی ـ کاربری جهاد دانشگاهی سراسر کشور؛ پیاده سازی و پشتیبانی آموزش مجازی برای مراکز غیر جهادی در سطح استان گلستان، سمنان، قم و مرکزی و ایجاد زیرساخت به منظور برگزاری رویدادهای کارآفرینی، آموزش، وبینارها و سمینارها در سطح مراکز علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی انجام شده است.

از نظر فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی، موسسه در چه وضعیتی قرار دارد؟

با توجه به اینکه موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی و مراکز آن، حدود ۲۱ هزار دانشجو دارند و از جانب دیگر، موسسه بعنوان بخشی از جهاددانشگاهی فعالیت می کند، اصولا اهتمام ویژه ای به فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی داریم. هم اکنون، ۸۵ کانون دانشجویی، ۸۶ انجمن علمی ـ دانشجویی و ۳۸ تشکل دانشجویی در مراکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی فعال می باشند.

از نظر مشارکت و همکاری در برگزاری رویدادهای ملی دانشجویی و فرهنگی، برگزاری پنجمین دوره جشنواره درون دانشگاهی رویش به میزبانی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی زنجان، برگزاری هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع و میزبانی بخش هنری توسط مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی قم و برگزاری چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی در کارنامه موسسه در سال ۱۴۰۰ دیده می شود. همین طور در این سال، بیش از ۶۵ مقام و رتبه در مسابقات مختلف توسط دانشجویان مراکز کسب شده است.

برگزاری ۱۶۹ مسابقه ی ورزشی، کتاب خوانی و مناظره دانشجویی، برگزاری ۵۱ نمایشگاه فرهنگی ـ هنری، برگزاری ۸۵ اردوی علمی، فرهنگی و ورزشی و اجرای ۴۶ فعالیت در زمینه امور خیریه و محرومیت زدایی و جهادی بخشی از فعالیتهای فرهنگی ـ دانشجویی موسسه در سال ۱۴۰۰ بوده است.

با توجه به سیاست های اعلامی رئیس جهاددانشگاهی و با در نظرگرفتن نیازهای آینده کشور، چه نگاهی برای تقویت جایگاه و اثربخشی موسسه در نظام آموزش علمی ـ کاربردی و ارتقای نقش آفرینی جهاددانشگاهی خواهید داشت؟

با توجه به تاکید رئیس جهاد دانشگاهی بر نقش آفرینی موسسه در فضای اشتغال و کسب و کار در کشور و شعاری که برای سالروز تاسیس جهاددانشگاهی انتخاب شده و مقرر است جهاد دانشگاهی زیست بومِ نوآوری نخبگان ایران باشد، موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی تلاش خواهد کرد، نقش موثری در شکل گیری زیست بومِ نوآوری نخبگان ایران ایفا کند.

در این راستا، توسعه کمی و کیفی آموزش های عالی علمی کاربردی در جهاد دانشگاهی به منظور تربیت نیروی ماهر و کارآمد مورد نیاز بازار کار و اشتغال با نگاه به آینده مشاغل و مشاغل آینده و تاکید بر بهره گیری از توان و ظرفیت های موجود در زیست بوم جهاددانشگاهی؛ ایجاد زیرساخت لازم به منظور ورود مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برای ارائه آموزش های مهارتی در سطح بین الملل و با تکیه بر کشورهای همسایه؛ تدوین مسیر اشتغال و توسعه کسب و کار دانشجویان و دانش آموختگان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی؛ و اهتمام به تقویت ایمان اسلامی، تقوا، معنویت و اخلاق، کاردانی و تحصیل علم، مسئولیت پذیری، روحیه انقلابی و عمل جهادی، اعتقاد به اصل «ما می توانیم» و امید به آینده در دانشجویان مراکز وابسته برای نقش آفرینی در عرصه های مورد نیاز کشور در جهت سفارش های هفت گانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از نگاههای اصلی موسسه آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی خواهد بود.


1401/05/14
22:15:53
5.0 / 5
11
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور