مطالب كنكوری


آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد در دانشگاه تهران از 3 آبان ماه

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد در دانشگاه تهران از 3 آبان ماه
با حكم رئیس سازمان امور دانشجویان؛

سرپرست اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی انتخاب شد

سرپرست اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی انتخاب شد
سهامیر

بهترین آموزشگاه عالی بازار جهانی

بهترین آموزشگاه عالی بازار جهانی

سرپرستان اداره کل تربیت بدنی و مشاوره سازمان دانشجویان منصوب شدند

سرپرستان اداره کل تربیت بدنی و مشاوره سازمان دانشجویان منصوب شدند
با حكم وزیر علوم؛

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منصوب گردید

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منصوب گردید

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انتخاب شد

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انتخاب شد

جدید ترین رتبه بندی دانشگاه های جهان برای ۴ رشته منتشر گردید

جدید ترین رتبه بندی دانشگاه های جهان برای ۴ رشته منتشر گردید

اولویت دانشگاه امیرکبیر در حوزه ایجاد میان رشته ای ها

اولویت دانشگاه امیرکبیر در حوزه ایجاد میان رشته ای ها

فواید استفاده از ردیاب خودرو در شرکت های پخش و توزیع کالا

فواید استفاده از ردیاب خودرو در شرکت های پخش و توزیع کالا

رتبه بندی برترین دانشگاه های کانادا در 5 رشته

رتبه بندی برترین دانشگاه های کانادا در 5 رشته
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور