انتشار شرایط ثبت نام؛

جزئیات هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشكی

جزئیات هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشكی به گزارش کنکوری هجدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته منتشر گردید.


به گزارش کنکوری به نقل از مهر، مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت را اعلام نمود. ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری است. مهلت ثبت نام از ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۹ شروع شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ فرصت دارند مدارک لازم را بارگذاری کنند و ثبت نام خویش را تکمیل کنند. داوطلبان در احتساب امتیازات علمی توجه داشته باشند که صرفا به مستندات بارگذاری شده به صورت الکترونیکی در سامانه امتیاز تعلق می گیرد. شرایط عمومی جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزایی عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان انجام خدمت وظیفه عمومی، دارا بودن کارت آخر خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا آخر دوره لزوم نظام (ویژه آقایان) تأیید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیأت های اجرایی جذب دانشگاه ها و هیأت مرکزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. شرایط اختصاصی جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (و یا گواهی دوره فلوشیپ) در رشته های بالینی و دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و یا مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه. حداکثر سن برای داوطلبین استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند ۳۵ سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ ۴۵ سال است. تبصره ۱: مستخدمینی که دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها درصورت دارا بودن حداکثر ۱۵ سال سنوات خدمت می توانند در فراخوان جذب هیأت علمی شرکت نمایند. شرایط سنی این دسته متقاضیان مطابق بند اعلام شده در وضعیت اختصاصی خواهد بود. تبصره ۲: مستخدمین کشوری با مدرک کارشناسی ارشد به استثنای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اتاق عمل (با رعایت شرایط تبصره ۱) نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند. شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع می باشد. تبصره: چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون Ph.D یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند هم مشمول این بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد. شرکت متعهدین خدمت به دانشگاه ها و دانش آموختگان مقاطع مورد تأیید تحصیلی، در آزمون فراخوان دانشگاه ها بلامانع است. شرکت در فراخوان (متعهدین خدمت که تعهدات را در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی می گذرانند در فراخوان سایر دانشگاه ها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافقت کتبی مؤسسه مبدا ممکن خواهد بود.) دانش آموختگان مقاطع صرفا دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناس ارشد برای شرکت در فراخوان نیاز به شروع تعهدات در دانشگاه ها ندارند. متقاضیان کارشناس ارشد و (Ph.D) که بنا به نیاز دانشگاه به صورت کتبی، تعهدات خویش را به صورت غیر هیأت علمی می گذرانند هم می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند و در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت/ محل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها شرکت نمایند. شرایط شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی مشمولین تعهدات قانونی شرکت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تأمین هیأت علمی، پس از گذشت دوره لزوم (۲۴ ماه) میسر است. جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور بعد از اتمام تعهد و انجام فرآیند صدور کارت آخر خدمت خواهد بود. متخصصین متعهد خدمت درمانی صرفا در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت بهداشت می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند و در صورت موافقت کتبی دانشگاه محل تعهد در فراخوان سایر دانشگاه ها هم می توانند شرکت نمایند. چنانچه کمتر از ۶ ماه به انتها تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شرکت آنان در فراخوان باوجود نداشتن موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت بهداشت در فراخوان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بلامانع است. متخصصین متعهد خدمت درمانی که از سهمیه استخدامی و یا از سهمیه مناطق محروم و سهمیه بانوان جهت پذیرش در دوره تخصصی بهره برده باشند، صرفا در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت بهداشت می توانند در فراخوان شرکت نمایند. متخصصین دارای دانشنامه تخصصی دندانپزشکی که به صورت درمانی یا هیأت علمی در دانشگاه تعهد می گذرانند می توانند در فراخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت نمایند و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت / محل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها شرکت نمایند. دارندگان مدرک قبولی دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیأت علمی می گذرانند صرفا می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمایند. این متقاضیان بعد از شروع تعهدات می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند و تنها در صورت باقی ماندن حداکثر ۶ ماه به انتها تعهدات (فوق تخصص) و با موافقت کتبی دانشگاه محل خدمت / محل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها هم شرکت نمایند. عنوان رشته متقاضی باید با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقاً مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع می باشد. شرایط شرکت نخبگان در فراخوان جذب هیأت علمی علوم پزشکی برمبنای مصوبات هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان می توانند برای شرکت در فراخوان ۵ انتخاب داشته باشند که باید دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرایند پذیرش هیأت علمی دانشگاه ها دارای اولویت هستند مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارایه کنند. ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل ۶ سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت هستند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند در اولویت استخدام قرار دارند. ممنوعیت های شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی علوم پزشکی متقاضیانی که بوسیله آموزش الکترونیکی (دوره های مجازی) و یا دوره های غیرحضوری تحصیلات خویش را به انتها رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند. اعضای هیأت علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند. متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمایند، در غیر این صورت تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت نمایند. متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تر را ندارند. در مواردی که اعلام نیاز دوره فلوشیپ قید شده، تصمیم گیری در مورد بررسی پرونده ها با مدرک تخصصی (درصورت عدم رجوع متقاضی با مدرک دوره فلوشیپ اعلام شده) بر عهده هیأت مرکزی جذب خواهد بود. شرایط شرکت تعدادی از رشته ها در فراخوان جذب هیأت علمی علوم پزشکی دانش آموختگان رشته های مامایی، بهداشت باروری و کلیه گرایش های پرستاری تنها به صورت بالینی جذب دانشگاه های علوم پزشکی خواهند شد. دانش آموختگان رشته های طب هوا فضا- طب ورزشی- طب کار- پزشکی اجتماعی و طب سالمندی بعد از فراغت از تحصیل می توانند در فراخوان شرکت نمایند. دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط عرضه عدم نیاز سازمان پزشکی قانونی می توانند در فراخوان شرکت نکنند. چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا بعد از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلا اثر می شود. شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود. از بین اولویتهای انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است که هیأت مرکزی جذب تائید کرده است و متقاضی مکلف است در نخستین محلی که هیأت مرکزی جذب تائید می کند به خدمت مشغول شود. استخدام اعضای هیأت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی منوط به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور با اعطای مجوز جهت جذب خواهد بود. همینطور استخدام منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاه های ذیربط است. استخدام اعضای هیأت علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است. متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد جهت مرتبه مربی در رشته پرستاری به صورت پرستاری مستقر در بالین جذب می شوند به استناد بخشنامه پرستاری مستقر در بالین تا ۵ سال حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارند.


منبع:

1399/12/29
13:41:51
0.0 / 5
961
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور