با صدور بخشنامه ای؛

اعلام جزئیات نحوه همكاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد

اعلام جزئیات نحوه همكاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد کنکوری: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای جزئیات نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نوع (الف) و (ب) را اعلام نمود.به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی طی بخشنامه ای «شیوه نامه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نوع (الف) و (ب)» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استانها ابلاغ نمود.
طهرانچی در این بخشنامه تاکید کرده است که در امتداد تحقق اهداف عالی دانشگاه آزاد اسلامی و سیاست ابلاغی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، نحوه همکاری اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه در دو نوع (الف) و (ب) ابلاغ می شود.
براساس این بخشنامه، اجرای دقیق «شیوه نامه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نوع (الف) و (ب)» برعهده رؤسای واحدهای دانشگاهی و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده دبیرخانه جذب استانها، رؤسای استانها و مرکز جذب و امور هیأت علمی سازمان مرکزی است.
براساس بندهای این شیوه نامه، نحوه همکاری اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به دو نوع (الف) و (ب) تقسیم می شود و اعضای هیأت علمی می توانند در صورت داشتن شرایط لازم متناسب با جزئیات ارائه شده در شیوه نامه، نحوه همکاری خودرا انتخاب کنند.
نحوه همکاری اعضای هیأت علمی تمام وقت نوع (الف)
در این شیوه نامه آمده است: عضو هیأت علمی تمام وقت نوع (الف) موظف به انجام نظام مند ۳۲ ساعت کار علمی یا معادل آن در هفته متناسب با جدول ذیل مشتمل بر ۱ تدریس ۲ پژوهش تحصیلات تکمیلی (راهنمایی پایان نامه و رساله دکتری) و ۳ پژوهش های درون و برون سازمانی کارهای فناورانه، مشاوره، داوری مقاله یا رساله، مشاوره آموزشی و فرهنگی تربیتی دانشجویان، مشارکت در تحصیل درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه، مشارکت در شوراهای علمی و آموزشی، انجام امور اجرائی و نظارتی، آموزش های کوتاه مدت، مدیریت آزمایشگاه و کارگاه یا کلینیک و انجام امور محوله از طرف دانشگاه است.
جدول تقسیم بندی ساعات فعالیت اعضای هیأت علمی نوع الف دانشگاه آزاد اسلامی
مرتبه
موظفی آموزشی
موظفی پژوهش تحصیلات تکمیلی
موظفی حضور
ساعات مازاد
استاد
۱۰ ساعت
۲ پایان نامه کارشناسی ارشد ۶ واحد و یا معادل قسمتی از رساله دکتری در سال
۱۴ ساعت و یا معادل آن مطابق دستورالعمل های ابلاغی
حداکثر ۲۴ ساعت حق التدریس و یا معادل آن حق التحقیق به شرط تکمیل ساعات موظفی آموزشی و پژوهشی
دانشیار
۱۲ ساعت
۲ پایان نامه کارشناسی ارشد ۶ واحد و یا معادل قسمتی از رساله دکتری در سال
۱۲ ساعت و یا معادل آن مطابق دستورالعمل های ابلاغی
حداکثر ۲۴ ساعت حق التدریس و یا معادل آن حق التحقیق به شرط تکمیل ساعات موظفی آموزشی و پژوهشی
استادیار
۱۳ ساعت
۲ پایان نامه کارشناسی ارشد ۶ واحد و یا معادل قسمتی از رساله دکتری در سال
۱۱ ساعت و یا معادل آن مطابق دستورالعمل های ابلاغی
حداکثر ۲۴ ساعت حق التدریس و یا معادل آن حق التحقیق به شرط تکمیل ساعات موظفی آموزشی و پژوهشی
مربی
۱۶ ساعت

۱۶ ساعت و یا معادل آن مطابق دستورالعمل های ابلاغی
حداکثر ۲۴ ساعت حق التدریس و یا معادل آن حق التحقیق به شرط تکمیل ساعات موظفی آموزشی و پژوهشی
براساس بندهای این شیوه نامه، هیأت علمی تمام وقت نوع (الف) امکان فعالیت آموزشی، پژوهشی و فناوری خارج از دانشگاه آزاد بدون هماهنگی با واحد دانشگاهی را ندارد و سایر فعالیت ها در قالب مقررات اداری و استخدامی با هماهنگی رئیس واحد امکان پذیر است.
نحوه و زمان حضور موظفی هیأت علمی باید از قبل مشخص و قابل کنترل توسط واحد دانشگاهی باشد و زمان حضور موظفی نباید با زمان تدریس تداخل داشته باشد.
براساس بخشنامه های ابلاغی در حوزه های پژوهش، فناوری، فرهنگی و آموزشی و بر طبق موافقت رئیس واحد دانشگاهی محل خدمت در قالب بخشنامه های ابلاغی ساعت موظفی و حضور قابل معادل سازی است.
در این شیوه نامه تاکید شده، نحوه محاسبه واحدهای نظری و عملی تابع مقررات اعلامی از طرف سازمان مرکزی و مطابق روال قبل است. در صورتیکه ستاندن پایان نامه برمبنای ضوابط ابلاغی حوزه پژوهش و فناوری میسر نشود، دو ساعت به ساعات موظفی تدریس و ۶ ساعت به موظفی حضور اضافه می شود. همین طور در صورتیکه پایان نامه موظفی منجر به دستاورد علمی و یا در قالب سیاست های نظام پایش قرار گرفت، به نحوی که مشمول حق التدریس مازاد و یا مبلغ تشویقی شد، پرداخت آن مطابق بخشنامه های ابلاغی بلامانع است.
براساس بندهای این شیوه نامه، عضو هیأت علمی نوع الف در ترم تابستان موظفی تدریس ندارد، اما کارهای علمی و پژوهشی تداوم می یابد. امکان ستاندن مرخصی و یا تبدیل ساعات حضور به ماموریت های ابلاغی در قالب ضوابط و مقررات بر طبق تائید رئیس واحد محل خدمت میسر است. میزان ساعات حق التدریس ترم تابستان حداکثر ۱۲ ساعت است.
همچنین تدریس غیرحضوری و یا ساعات موظفی دورکاری در وضعیت خاص همانند شرایط شیوع بیماری و یا آلودگی هوا تابع دستورات ابلاغی استان است. در موارد تحصیل درآمدهای غیر شهریه ای برای دانشگاه بواسطه عضو هیأت علمی، واحد می تواند بر طبق ضوابطی که سازمان مرکزی تعیین می کند، ضمن منظور نمودن درآمد مکمل برای ایشان، متناسب با میزان درآمدزایی، تمام و یا قسمتی از موظفی غیرتدریس وی را به این امر اختصاص دهد. در هر صورت عضو هیأت علمی موظف به مشاوره و رفع اشکال دانشجویان خود به صورت منظم و به شکل حضوری و مجازی است.
در این شیوه نامه آمده است: در صورت عدم تکمیل ساعات موظفی تدریس هر عضو هیأت علمی در هر واحد دانشگاهی، ارائه خدمت به شکل طرح تعاون، پژوهش تحصیلات تکمیلی، دوره های کوتاه مدت، کارهای پژوهش و فناوری، همکاری در سما و ماموریت آموزشی و پژوهشی به دیگر مؤسسات و پرداخت حقوق معادل به دانشگاه شود.
همچنین مربیان پایه ۱۰ به بالا که دارای مجوز راهنمایی مقاطع کارشناسی ارشد همانند سایر اعضای هیأت علمی در مرتبه های بالاتر هستند، می توانند با ستاندن دو پایان نامه موظفی ۶ واحدی در سال، کاهش ۲ واحد موظفی تدریس و ۶ ساعت موظفی حضور در هفته، موظفی پژوهشی داشته باشند. در صورت کسب درآمدهای غیرشهریه ای در حوزه های مختلف که متناسب با بخشنامه های ارتباط داشته باشد، عضو هیأت علمی می تواند از درآمدهای آن منتفع شود.
نحوه همکاری اعضای هیأت علمی تمام وقت نوع (ب)
براساس بندهای این شیوه نامه، عضو هیأت علمی تمام وقت (ب) موظف به انجام نظام مند ۱۶ ساعت کار علمی در هفته مطابق جدول ذیل و مشتمل بر ۱ تدریس ۲ پژوهش تحصیلات تکمیلی (راهنمایی پایان نامه و رساله دکتری) و ۳ پژوهش های برون سازمانی، کارهای فناورانه و مشاوره، داوری مقاله یا رساله، مشاوره فرهنگی تربیتی دانشجویان، مشارکت در تحصیل درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه، مشارکت در شوراهای علمی و آموزشی، انجام امور اجرائی و نظارتی، آموزش های کوتاه مدت، مدیریت آزمایشگاه و کارگاه یا کلینیک و انجام امور محوله از طرف دانشگاه است.
جدول میزان ساعات عضو هیأت علمی تمام وقت نوع (ب) دانشگاه آزاد اسلامی
مرتبه
موظفی آموزشی
موظفی پژوهش تحصیلات تکمیلی
موظفی حضور
ساعات مازاد
استاد
۷ ساعت
یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یا معادل قسمتی از رساله دکتری در سال
۵ ساعت و یا معادل آن مطابق دستورالعمل های ابلاغی
حداکثر ۲۴ ساعت حق التدریس
و یا معادل آن حق التحقیق به شرط تکمیل ساعات موظفی آموزشی و پژوهشی
دانشیار
۸ ساعت
یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یا معادل قسمتی از رساله دکتری در سال
۴ ساعت و یا معادل آن مطابق دستورالعمل های ابلاغی
حداکثر ۲۴ ساعت حق التدریس
و یا معادل آن حق التحقیق به شرط تکمیل ساعات موظفی آموزشی و پژوهشی
استادیار
۹ ساعت
یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یا معادل قسمتی از رساله دکتری در سال
۳ ساعت و یا معادل آن مطابق دستورالعمل های ابلاغی
حداکثر ۲۴ ساعت حق التدریس
و یا معادل آن حق التحقیق به شرط تکمیل ساعات موظفی آموزشی و پژوهشی
مربی
۱۲ ساعت
-
۴ ساعت و یا معادل آن مطابق دستورالعمل های ابلاغی
حداکثر ۲۴ ساعت حق التدریس
و یا معادل آن حق التحقیق به شرط تکمیل ساعات موظفی آموزشی و پژوهشی
در این شیوه نامه آمده است: هیأت علمی تمام وقت نوع (ب) امکان فعالیت تمام وقت در مؤسسات آموزشی دیگری را ندارد. فعالیت تمام وقت در سایر مؤسسات غیرآموزشی، نیازمند ستاندن مجوز از رئیس استان، به شرط عدم مغایرت با قوانین اداری و استخدامی میسر است.
همچنین نحوه و زمان حضور موظفی هیأت علمی باید از قبل مشخص و قابل کنترل توسط واحد دانشگاهی باشد و زمان حضور موظف نباید با زمان تدریس تداخل داشته باشد. بر طبق بخشنامه های ابلاغی در حوزه های پژوهش، فناوری، فرهنگی و آموزشی و بر طبق موافقت رئیس واحد دانشگاهی محل خدمت در قالب بخشنامه های ابلاغی، ساعات موظفی و حضور قابل معادل سازی است.
در این شیوه نامه تاکید شده است: در صورتیکه ستاندن پایان نامه بر طبق ضوابط ابلاغی حوزه پژوهش و فناوری میسر نشود، یک ساعت به ساعات موظفی تدریس و ۳ ساعت به موظفی حضور اضافه می شود.
عضو هیأت علمی (ب) در ترم تابستان موظفی تدریس ندارد، اما موظفی حضور و کارهای علمی و پژوهشی تداوم می یابد. امکان ستاندن مرخصی و یا تبدیل ساعات حضور به ماموریت های ابلاغی در قالب ضوابط و مقررات بر طبق تائید رئیس واحد محل خدمت میسر است. میزان ساعات حق التدریس ترم تابستان حداکثر ۱۲ ساعت است.
همچنین در موارد تحصیل درآمدهای غیرشهریه ای برای دانشگاه بواسطه عضو هیأت علمی، واحد می تواند بر طبق ضوابطی که سازمان مرکزی تعیین می کند، ضمن منظور کردن درآمد مکمل برای ایشان، متناسب با میزان درآمدزایی، تمام و یا قسمتی از موظفی غیرتدریس وی را به این امر اختصاص دهد. در هر صورت، عضو هیأت علمی موظف به مشاوره و رفع اشکال دانشجویان خود به صورت منظم و به شکل حضوری و مجازی هست.
براساس بندهایی از این شیوه نامه، در صورت عدم تکمیل ساعات موظفی تدریس هر عضو هیأت علمی در هر واحد دانشگاهی، ارائه خدمت به شکل طرح تعاون، پژوهش تحصیلات تکمیلی، دوره های کوتاه مدت، کارهای پژوهش و فناوری، همکاری در سما و ماموریت آموزشی و پژوهشی به دیگر مؤسسات و پرداخت حقوق معادل به دانشگاه شود.
همچنین مربیان پایه ۱۰ به بالا که دارای مجوز راهنمایی مقاطع کارشناسی ارشد همانند سایر اعضای هیأت علمی در مرتبه های بالاتر هستند، می توانند با کاهش ۱ واحد موظفی تدریس و ۳ ساعت موظفی حضور، موظفی پژوهشی (معادل یک راهنمایی پایان نامه ۶ واحدی در سال) داشته باشند.
در صورت کسب درآمدهای غیرشهریه ای در حوزه های مختلف که متناسب با بخشنامه های ارتباط داشته باشد، عضو هیأت علمی می تواند از درآمدهای آن منتفع شود.
«شیوه نامه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نوع (الف) و (ب)» از نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ قابل اجراست. در این مقطع، انتخاب نحوه همکاری به شکل نوع (الف) در سامانه ساجد بعد از تائید موافقت نامه و گردش کار، میسر می گردد و سایرین، نوع ب خواهند بود.
براساس این شیوه نامه، هیأت علمی متقاضی نوع الف در شروع طرح در سامانه ساجد فرم درخواست را تکمیل می کند. در ابتدای طرح، نحوه همکاری از اسفندماه ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ تداوم می یابد. از تابستان ۱۴۰۰ به بعد، نحوه همکاری برای سال تحصیلی بعد، از ۱۵ تیرماه هر سال، پروسه اداری آن آغاز، تا ۳۰ تیرماه تداوم می یابد و از اول شهریور به صورت سالیانه اجرا می شود.
در این مدت، لازم است عملکرد عضو هیأت علمی در سال قبل (از اول تیرماه سال تحصیلی پیش از آن تا اول تیرماه سال ارزیابی) جهت حق جذب، توسط هیأت علمی وارد و توسط استان محاسبه شود.
لازم به ذکر است، تغییر وضعیت حق جذب در سال اول نیز در تابستان مشابه سالهای آتی خواهد بود و از اول شهریور ۱۴۰۰ اجرا می شود.
همچنین مدیران اجرائی سازمان مرکزی، استانها و واحدها به شکل ۴۴ ساعته، نیازی به انتخاب نحوه همکاری ندارند و الزاماً نوع الف خواهند بود.
براساس این شیوه نامه و از آنجایی که برنامه ها یک ساله تنظیم می شود، بازگشت عضو هیأت علمی نوع ب به الف و بر عکس در فاصله دو نیمسال در موارد خاص مورد تقاضای واحد و استان، تنها در صورت تائید امور هیأت علمی سازمان و آن هم پیش از اختتام نیمسال میسر است.


منبع:

1399/12/12
09:54:34
0.0 / 5
954
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور