35 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان ISC-2019

35 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان ISC-2019 كنكوری: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نتایج رتبه بندی موضوعی دانشگاههای جهان سال ISC-2019 را منتشر نمود كه برمبنای آن دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی مختلف حضور چشم گیر دارند.


به گزارش کنکوری به نقل از ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، اظهار داشت: گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بعد از قریب به یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه های کشور و نیز رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، باتوجه به تجارب بهادار دراین زمینه و شناخته شدن بعنوان تنها مرجع رتبه بندی در کشور، در سال ۹۹ برای نخستین بار رتبه بندی دانشگاههای جهان را برمبنای حوزه های موضوعی انجام داد و با حضور دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نیز دکتر محمدرضا آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت، دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سرپرست و معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و نیز مدیر گروه رتبه بندی این پایگاه استنادی رونمایی گردید.
وی افزود: بر این اساس، نخستین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه جهان در سال ۲۰۱۹ انتشار یافته و در وبگاه این پایگاه به آدرس https: //wur.isc.gov.ir موجود است. در ادامه این گزارش روش شناسی این رتبه بندی و جایگاه دانشگاههای ایران و کشورهای اسلامی ارائه خواهد شد.

روش شناسی رتبه بندی موضوعی
دهقانی اظهار نمود: در رتبه بندی جهانی ISC برمبنای موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می گیرند (در نهایت ۳ زیر رده کنار گذاشته می شوند). ۶ رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی – بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی است.
وی ادامه داد: در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه های هدف بمنظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزو ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در آن حوزه موضوعی منتشر نموده و در پایگاه incite ثبت شده باشند.

دهقانی افزود: دانشگاه های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز بر طبق قاره و کشور و... اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، برمبنای چهار معیار کلی آموزش، پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می گیرد که معیار پژوهش به سبب اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود مختص کرده است. جدول زیر معیارها و فاکتورهای رتبه بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می دهد.
حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC-۲۰۱۹

در رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹-ISC از ایران ۳۵ دانشگاه حضور دارند که در حوزه های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند.
حوزه علوم طبیعی
سرپرست ISC اظهار داشت: در رتبه بندی موضوعی ISC-۲۰۱۹ شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته از ۷ رشته حوزه علوم طبیعی شامل: ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در حوزه علوم طبیعی در سال ۲۰۱۹، دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) و علوم پزشکی تهران (۶۰۰-۵۰۱) به ترتیب رتبه های اول و دوم را کسب کردند.حوزه مهندسی و فناوری

دهقانی افزود: در حوزه مهندسی و فناوری در ۱۱ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه های ایران در هر ۱۱ رشته حضور داشته اند. در این عرصه دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۰ رتبه اول، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف (۳۵۰-۳۰۱) رتبه دوم و علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان (۴۵۰-۴۰۱) مشترکا رتبه چهارم را کسب کردند.
حوزه علوم پزشکی و بهداشت

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱) رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۵۰۰-۴۵۱) مشترکا رتبه سوم، پزشکی اصفهان و پزشکی شیراز (۶۰۰-۵۰۱) نیز مشترکا رتبه پنجم را کسب کردند.
حوزه علوم کشاورزی
در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران (۸۸) در رتبه اول، تربیت مدرس (۲۳۸) در رتبه دوم قرار گرفتند.
حوزه علوم اجتماعی
در حوزه علوم اجتماعی تنها دانشگاه تهران حضور دارد و موفق به کسب رتبه ۵۰۰-۴۵۱ شد.
حوزه علوم انسانی
در حوزه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۶۰۰-۵۰۱ شده است و در هیچ کدام از رشته های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.

سرپرست ISC در ادامه اظهار داشت: علاوه بر حوزه های موضوعی کلی حضور دانشگاه های کشور در رشته های هر حوزه نیز حائز اهمیت می باشد. بویژه در بعضی رشته های حوزه مهندسی و فناوری رتبه های دو رقمی دانشگاه های کشور قابل تحسین است.

در رشته ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۳۰۰-۲۵۱) رتبه اول، دانشگاه تهران (۴۰۰-۳۵۱) رتبه دوم، دانشگاه فردوسی مشهد (۴۵۰-۴۰۱) رتبه سوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی شریف (۵۰۰-۴۵۱) به صورت مشترک رتبه چهارم را بدست آوردند.
در رشته علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه تهران (۳۵۰-۳۰۱) رتبه اول، دانشگاه صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۴۵۰-۴۰۱) رتبه سوم و دانشگاه علم و صنعت ایران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه چهارم را کسب کردند.
در رشته علوم فیزیکی و نجوم دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول و دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف (۶۰۰-۵۰۱) مشترکا رتبه دوم را کسب کردند.
در رشته علوم شیمی دانشگاه تهران با رتبه ۲۲۳ در جایگاه اول قرار دارد و دانشگاه تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم را کسب کرده است.
در رشته زمین و علوم محیطی دانشگاه تهران رتبه ۱۶۳ و دانشگاه تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم را کسب کردند.
در رشته علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول و دانشگاه تهران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس (۷۰۰-۶۰۱) مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.
در رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران با رتبه ۴۶، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۱۳۸، علم و صنعت ایران با رتبه ۱۴۵، صنعتی شریف با رتبه ۲۰۲ و تربیت مدرس با رتبه ۲۳۲ رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند.
در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران با رتبه ۲۱۳، صنعتی شریف با رتبه ۲۲۲، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۰۰-۲۵۱، علم و صنعت ایران با رتبه ۴۰۰-۳۵۱، صنعتی اصفهان با رتبه ۴۵۰-۴۰۱ به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم قرار گرفتند.
در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (۵۹)، صنعتی امیرکبیر (۱۰۶)، صنعتی نوشیروانی بابل (۱۴۷)، علم و صنعت ایران (۱۵۸)، صنعتی شریف (۱۸۹) به ترتیب جایگاه اول تا پنجم کشور را کسب کردند.
در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران (۷۷)، صنعتی امیرکبیر (۱۰۵)، صنعتی شریف (۱۵۵)، شیراز (۱۸۷)، تربیت مدرس (۱۸۸) به ترتیب رتبه های اول تا پنجم کشور را کسب کرده اند.
در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران (۱۹۸) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان (۳۵۰-۳۰۱) هر دو رتبه دوم، علم و صنعت ایران و صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱) مشترکا رتبه چهارم کشور را کسب کردند.
در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱) رتبه اول، علوم پزشکی شهید بهشتی (۴۵۰-۴۰۱) رتبه دوم، علوم پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۵۰۰-۴۵۱) هر دو رتبه سوم، پزشکی اصفهان و پزشکی شیراز (۶۰۰-۵۰۱) مشترکا رتبه پنجم کشور را کسب کردند.
در رشته مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران (۱۰۱) موفق به کسب رتبه اول شد، صنعتی امیرکبیر (۲۳۸) رتبه دوم، صنعتی شریف و تربیت مدرس (۳۰۰-۲۵۱) هر دو رتبه سوم و علم و صنعت ایران (۴۰۰-۳۵۱) در جایگاه پنجم قرار گرفتند.
در رشته مهندسی بیوتکنولوژی محیطی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۸۵)، تهران (۱۹۹)، علوم پزشکی شهید بهشتی (۲۱۹)، تربیت مدرس (۲۳۷)، علوم پزشکی تبریز (۲۴۰) به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.
در رشته مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی فقط دو دانشگاه از ایران در رتبه بندی حضور بهم رساندند. دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۹) رتبه اول و علوم پزشکی تبریز (۳۷) موفق به کسب رتبه دوم در کشور شدند.
در رشته مهندسی فناوری نانو دانشگاه تهران (۳۰۰-۲۵۱) در رتبه اول و صنعتی شریف، تربیت مدرس (۳۵۰-۳۰۱) هردو مشترکا در جایگاه دوم قرار گرفتند.
در سایر رشته های مهندسی و فناوری، (شامل: مهندسی چند رشته ای، مهندسی صنایع، مهندسی تولید، علوم و فنون غذایی، ابزار دقیق (INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION )، ذره بینی(MICROSCOPY )، علوم تصویربرداری و فناوری عکاسی، طیف سنجی) دانشگاه تهران (۱۳۱)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۳۵۰-۳۰۱)، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف (۴۰۰-۳۵۱)، علم و صنعت ایران و تربیت مدرس (۴۵۰-۴۰۱) در جایگاه پنجم قرار گرفتند.
در رشته تحقیقات پزشکی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۱۹) رتبه اول، پزشکی مشهد و پزشکی شهید بهشتی (۴۰۰-۳۵۱) مشترکا رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی تبریز (۵۰۰-۴۵۱) مشترکا رتبه چهارم را کسب کردند.
در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۰۰-۲۵۱)، پزشکی شهید بهشتی (۴۵۰-۴۰۱)، پزشکی ایران (۵۰۰-۴۵۱) رتبه اول تا سوم را کسب کردند.
در رشته علوم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۶۳) رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی (۲۵۱-۳۰۰) رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد (۴۰۱-۴۵۰) مشترکا رتبه چهارم را کسب کردند.
در رشته کشاورزی، جنگلداری و شیلات دانشگاه تهران (۱۱۲)، تربیت مدرس (۲۱۰)، شیراز (۲۲۶)، صنعتی اصفهان (۲۲۷) به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.
در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۹۳ شد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.
در سایر رشته های علوم کشاورزی (شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی) دانشگاههای تهران (۸۲)، تربیت مدرس (۱۹۳)، فردوسی مشهد (۱۹۹) و شیراز (۲۰۴) در رتبه بندی حضور دارند و به ترتیب رتبه اول تا چهارم کشور را کسب کردند.
در رشته اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران رتبه ۳۰۰-۲۵۱ و صنعتی امیرکبیر رتبه ۷۰۰-۶۰۱ را در این رشته بدست آوردند و تنها این دو دانشگاه از ایران در این رشته حضور دارند.
در رشته جغرافیای اجتماعی و اقتصادی تنها دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۳۰۰-۲۵۱ شده است.


حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۱۹
دهقانی در ادامه اضافه کرد: در رتبه بندی حوزه موضوعی ۲۰۱۹ ISC- سایر کشورهای اسلامی نیز بخوبی ظاهر شدند. در حوزه علوم طبیعی تعداد ۳۴ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران (با ۱۱ دانشگاه) است. کشورهای مالزی با ۶ دانشگاه و ترکیه با ۵ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این عرصه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۷ بوده است.
در حوزه مهندسی و فناوری تعداد ۵۵ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۵ دانشگاه است. کشورهای مالزی با ۱۲ دانشگاه و ترکیه با ۷ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این عرصه برابر با ۷ و کشور عربستان سعودی بوده است.
در حوزه علوم پزشکی و بهداشت تعداد ۵۰ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۱۹ دانشگاه است. کشورهای ایران با ۱۰ دانشگاه و مصر با ۷ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این عرصه برابر با ۳۰۰-۲۵۱ و کشور لبنان بوده است.
در حوزه علوم کشاورزی تعداد ۶۵ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۲۱ دانشگاه است. کشورهای ایران با ۱۳ دانشگاه و پاکستان با ۸ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این عرصه برابر با ۳۷ و متعلق به کشور عربستان سعودی بوده است.
در حوزه علوم اجتماعی تعداد ۲۰ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با ۸ دانشگاه است. کشورهای ترکیه با ۷ دانشگاه و اندونزی با ۲ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این عرصه برابر با ۳۰۰-۲۵۱ و متعلق به کشور عربستان سعودی بوده است.
برمبنای اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در حوزه علوم انسانی تعداد ۷ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با ۴ دانشگاه است. کشور ترکیه با ۲ دانشگاه و ایران با یک دانشگاه نیز دراین حوزه موضوعی حضور داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این عرصه متعلق به کشور مالزی با رتبه ۳۵۰-۳۰۱ بوده است.منبع:

1399/07/30
14:24:32
5.0 / 5
1999
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور