دبیر شورای انقلاب فرهنگی:

اخبار جعلی درباره من در فضای مجازی منتشر گردید

اخبار جعلی درباره من در فضای مجازی منتشر گردید به گزارش كنكوری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگ اظهار داشت: در فضای مجازی اخباری بدون نام و جعلی تولید می گردد و درباره بنده هم تمام اخبار تولید شده در این فضا اخبار جعلی است.


به گزارش كنكوری به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیست و ششمین برنامه تلویزیونی زاویه شب گذشته با حضور سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با مبحث آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی از شبكه چهار سیما پخش گردید. سعیدرضا عاملی در این برنامه اظهار داشت: فرهنگ عقربه ساعت شمار نیست، بلكه عقربه ثانیه شمار است و دارای ۳ خصیصه است، اول اینكه یك پدیده ادامه دار است و همانند منِ هویت است و البته نباید فراموش كرد كه انقلاب یك هیجان عمومی بزرگی بود كه به وضعیت دوران شاه نه گفت؛ در حقیقت در آن دوران یك فرهنگ غربی شدن افراطی در حال دنبال شدن بود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه انقلاب یك هیجان لحظه ای نبود، بلكه هیجان شناختی و معرفتی بود، اظهار داشت: در دوران شاه تمام نهادها از دین فاصله گرفته بود و در انقلاب باید دین جایگزین می شد و بنابراین مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها به وجود آمد، از جانب دیگر تغییر در دانشگاه ها كار آسانی نبود؛ چون كه فضای دانشگاهی متفاوتی را داشتیم. عاملی اضافه كرد: در انقلاب اسلامی همه اقشار شامل نخبگان دانشگاهی، دانشجویان و حوزویان حضور داشتند و نمی توان رهبری آنرا صرفا مختص یك قشر خاص از جامعه دانست. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح كرد: رسالت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی استقرار انقلاب اسلامی است كه دو بال اساسی علم و فرهنگ را دارد كه البته هر دو بال در یكدیگر تنیده هستند و نمی توان آنها را از یكدیگر جدا كرد. وی با اشاره به اینكه در جامعه امروز تغییرات كلی بوجود آمده است، اظهار داشت: با این وجود برآیند كلی جامعه دارای دین داری است و ما در یك پیمایش كه حدود ۷ هزار و ۵۰۰ پرسشنامه را در شهر تهران توزیع كردیم و دو دسته سوال كه اولی مربوط به باورها شامل باور به خدا، اصول و فروع دین داشتیم و ۷۰ درصد پاسخ دهندگان را هم قشر جوان تشكیل می داد بیشتر از ۹۰ درصد پاسخ ها به این باورها اعتقاد داشتند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: زمانی كه از تجربه دینی افراد سوال شد حدود ۳۵ درصد به آنها جواب داده بودند و این نشان داده است كه در حوزه پیاده سازی راه زیادی را داریم و اصولا كارگزاران جامعه چندان درست عمل نكرده اند و ایراداتی به این حوزه وارد است. عاملی با اشاره به اینكه نباید كارگزاران انقلاب اسلامی را مقدس نماییم، اظهار داشت: بطور قطع یكی از اهداف اساسی باید اصلاح نظام كارگزاران كشور باشد، البته بخش حداكثری نظام كارگزاران به ارزش های انقلاب وفادار هستند و بخش حداقلی هستند كه ماسك دارند، با این وجود نباید فراموش كرد كه مردم در همین شرایط تحریم باز عنصر وفاداری در آنها وجود دارد. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: باورم این است كه ظهور اینترنت و فضای مجازی یك فرصت طلایی برای پر كردن خلاء های انقلاب اسلامی است، شاید از این زاویه نگاه كردن به فضای مجازی برای قشری كه نگاه صدمه زا به فضای مجازی دارند، باورپذیر نباشد. وی ادامه داد: اما معتقدم كه فضای مجازی ادامه دهنده ذهن افراد است و در حقیقت ما آنچه بعنوان یك آرمان ذهنی تجسم می كردیم مانند شفافیت تراكنش های مالی كشور و... با توسط فضای مجازی امكان پذیر است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: فضای مجازی، فضایی است كه در آن همه مردم به یك كاربر تبدیل گشته اند و شاید یكی از ظرفیت های بزرگی كه باید نسبت به جامعه جدید داشته باشیم، این است كه مردم قدرتمند شده و ۶۰ میلیون از جمعیت كشور پیام تولید و برای دیگران ارسال می كند. عاملی در پاسخ به مجری برنامه درمورد برخی شایعات فضای مجازی پیرامون انتصاب وی بعنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: با این وجود در همین فضا اخباری بدون نام و جعلی تولید می گردد و درباره بنده هم تمام اخبار تولید شده در این فضا اخبار جعلی است و حتی یك رجوع در این زمینه ها به بنده پیش از انتصابم بعنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نشد كه بگویند نگاهشان نسبت به بنده اینگونه است. وی خاطرنشان كرد: فرایند انتخاب دبیر در شورای عالی انقلاب فرهنگی یك فرآیند عقل جمعی است و طبیعتا رئیس جمهور وقتی مقرر است فردی را بعنوان دبیر انتخاب كنند با مقام معظم رهبری مشورت می كنند و اگر پاسخ مثبت دریافت نمایند باید در معرض رای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد و اگر گفته شود كه فلان شخص از نظر رهبری برای شورا انتخاب شده، یك نوع رای گیری انجام شده به حساب می آید، در حالیكه شاید اعضای شورا نظر دیگری داشته باشند و بنابراین نصب بنده بعنوان عضو شورا پس از رای شورا صورت گرفت تا این فضا تولید نشود كه اعضا حتما تصور كنند باید به بنده رای دهند. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: سوال تولید كردن برای فرآیند انتخاب دبیر در شورا سوال اشتباهی است و رهبر معظم انقلاب هم پرهیز دارند از اینكه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جریانات سیاسی وابسته باشد و جریانات هم نباید در تصمیم سازی های این شورا مداخله كنند، بلكه شورا باید به صورت مستقل تصمیم بگیرد و یك شورای پایدار فرهنگی باشد. وی اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل مسئله بوجود آمده و هر چه شورا دردمندتر نسبت به مسائل باشد، به همان میزان هم موفق تر خواهد بود و واقعا هم فضای شورا، فضای گفتگو است و خیلی از مصوبات آن هم بر مبنای اتفاق آرا انجام می شود، همینطور شورا باید ارتباط نزدیك با كف جامعه و قلمرو علم داشته باشد و علم امروز در فضای دانشگاه ها و حوزه های علمیه تولید می گردد و ما باید خودمان را با مسائل دانشگاه همراه نماییم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: بعضی از اسناد مهم شورا نیازمند پیوست برنامه عمل است، یعنی اهداف و راهبردها به صورت كلی مشخص شده ولی نمی دانیم در چه زمانی باید به چه اهدافی رسید و شاید یكی از دلایل اجرایی نشدن مصوبات شورا این است كه محاسباتی كه درباره هزینه ها و منابع مالی وجود دارد به صورت دقیق دنبال نشده است. وی خاطرنشان كرد: البته به صورت مثال درباره سند مهندسی فرهنگی، كارشناس ها و افراد زیادی در معرض مشورت قرار گرفتند تا این سند نوشته شود، اما اگر بتوانیم سندها را از پایین به بالا تنظیم نماییم، یعنی سند بعنوان لایحه دولت مطرح شود و دولت نظارت بیشتری بر روی اسناد داشته باشد وضعیت اجرا هم به مراتب بهتر خواهد شد. عاملی با اشاره به اینكه رئیس جمهور سندهای مصوب را به دستگاه های مربوطه ارجاع می دهد تا الزامات مختلف آنرا اعلام كنند، خاطرنشان كرد: همین الزامات گاهی سبب تغییراتی در سند می شوند كه این مسئله سبب می گردد سند دوباره به صحن شورا بیاید در حالیكه اگر مسیر برعكس شود، یك سند نهایی خواهیم داشت، یعنی پیش از رای شورای عالی انقلاب فرهنگی همه الزامات و ملاحظات نسبت به اسناد مطرح شده باشد. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: بطور قطع رویه های قضایی مبحث بسیار مهمی است، چون كه وقتی یك مصوبه مهم داریم دیوان محاسبات ورود می كند و اینگونه نیست كه دیوان اصلا درباره مصوبات شورا ورود نكند، اما باید این مسیر نظام مند شود. وی ادامه داد: البته در حوزه ای كه مصوبات مربوط به مردم می گردد ملاحظاتی داریم كه یكی از آنها نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی است، یعنی مجلس یك تاییدیه نهایی در مصوبه داشته باشد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه در نظام بودجه ریزی كشور و همینطور در برنامه های ۵ ساله كشور باید مصوبات این شورا لحاظ شود، اظهار داشت: البته الان در تدوین برنامه های ۵ ساله هم دبیرخانه فعال است، اما نمی توانم امروز درباره این مورد محكم صحبت كنم كه چه اتفاقی در این زمینه رخ می دهد. عاملی خاطرنشان كرد: یكی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم این است كه به تقویت و كیفیت كار دانشجویی در دانشگاه كمك نماید و ما باید این رصد را انجام دهیم و باید بر اساس مولفه ها به سراغ این برویم كه تا چه اندازه این اتفاق افتاده است. وی اظهار داشت: ما اسناد بزرگی چون سند تحول بنیاد آموزش و پرورش، سند نفشه جامع علمی و مهندسی فرهنگی را داریم و باید گزارش عملكرد شورا را در این زمینه ها به افكار عمومی عرضه دهیم و امیدوارم بتوانیم كنتور علم و فناوری را در سایت شورا منعكس نماییم و اگر داده های حوزه علم و فناوری دیجتیال شود، كنتور آن هم به لحظه خواهد شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: ما در كشورمان شوراهای مهم مختلفی را داریم كه شورای عالی امنیت ملی، مجمع مصلحت نظام، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون آن است و البته پردامنه ترین شورا، شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه مسائل آن امروزه با دستگاه های مختلف در ارتباط می باشد. عاملی با اشاره به اینكه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه اجرایی ندارد، خاطرنشان كرد: وظیفه ما سیاست گذاری و پایش و نظارت بر اجرای مصوبات است، البته نظارت به معنای این نیست كه ما تنها بعنوان مجری تلقی شویم، بلكه تضمین اجرای مصوبات ما رویه های قضایی است و رویه های قضایی باید ورود پیدا كنند در جایی كه مصوبات اجرایی نشده، یعنی جرمی واقع شده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همینطور عقلانیت سیستمی را بعنوان یك راهكار برای پیشگیری از تولید فساد عنوان نمود و اظهار داشت: در صورتیكه سیستم ها به صورت فرایند محور و شفاف اطلاعات بخصوص اطلاعات مالی را در معرض افكار عمومی قرار دهند شاهد خواهیم بود كه خیلی از فرایندها اصلاح خواهد شد و راه فساد بسته خواهد شد. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: باید بین حوزه علم و فرهنگ تعادلی در شورا برقرار شود، البته فرهنگ محور همه تحولات اجتماعی است و در نگاه رهبر معظم انقلاب هم این مسئله را می بینیم و عصر جدید را عصر فرهنگ – محوری می دانند و امروز دیگر اقتصاد فرهنگ، سیاست فرهنگ را داریم و فرهنگ بنیان اصلی همه حوزه ها است و مسیر را مشخص كرده و انگیزه ها را بر می انگیزد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه از نخبگان و صاحب نظران كشور برای مشاركت در فرایندهای دبیرخانه شورا و امتداد موفقیت ها دعوت به عمل آورد.


1397/10/27
22:43:59
5.0 / 5
4823
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور