سیزدهمین نشست شورای سنجش و پذیرش مصوب كرد:

تاثیر 30 درصدی سوابق تحصیلی در كنكور 98

تاثیر 30 درصدی سوابق تحصیلی در كنكور 98 كنكوری: تهران - در سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مقرر شد تا در آزمون سراسری سال 1398، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد بوده و با تاثیر قطعی 20 درصدی و تاثیر مثبت 10 درصدی اعمال می گردد.


به گزارش روز سه شنبه گروه دانشگاه ایرنا، در سال 1398، سنجش با دو آزمون جداگانه (برای دانش آموزان نظام قدیم و نظام جدید) برگزار می شود، ضمناً از مباحث مشترك دو نظام آموزشی قدیم و جدید (3-3-6)، سئوال یكسان طرح خواهد شد.
داوطلبان با عنایت به اینكه فارغ التحصیل نظام قدیم یا نظام جدید آموزشی هستند لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی كه در آن فارغ التحصیل شده اند، شركت نمایند.
همچنین نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به صورت رقابتی برپایه نمره كل نهایی در زیر گروه مربوطه و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می شود؛ به عبارت دیگر ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص داده نمی گردد.
بنابر این گزارش در آزمون سراسری سال 1398 هم میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد است و 20 درصد با تاثیر قطعی و 10 درصد با تاثیر مثبت اعمال می گردد به صورتی كه آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی كه دیپلم خویش را سال 1398 و در نظام آموزشی جدید (3-3-6) دریافت كرده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی، سراسری و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6) به میزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است كه 20 درصد به صورت تأثیر قطعی و 10 درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره كل نهایی آنان لحاظ می گردد.
آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی كه دیپلم خویش را از سال 1384 الی 1397 دریافت كرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.
سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم - سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و داوطلبان دارای مدرك پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر كه مدرك دوره پیش دانشگاهی خویش را از سال تحصیلی 91-1390 دریافت كرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.
سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است.
در مجموع میزان تاثیر سوابق تحصیلی حداكثر 30 درصد است كه 20 درصد به صورت تأثیر قطعی و 10 درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره كل نهایی آنان لحاظ می گردد.
به عبارت دیگر میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم حداكثر 16.67 درصد و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی حداكثر 3.33 درصد است و درصورتی كه سوابق تحصیلی تاثیر مثبت داشته و سبب افزایش نمره كل شود، به تفكیك برای دیپلم حداكثر 8.33 و برای پیش دانشگاهی حداكثر 1.67 افزایش خواهد یافت.
درصورت عدم وجود تاثیر مثبت، ملاك نمره كل حاصل از آزمون و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ( حداكثر به میزان 20 درصد طبق موارد مذكور) خواهد بود.
بنابر این گزارش وزارت آموزش و پرورش امكان جبران سوابق تحصیلی دیپلم و سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی را برای فارغ التحصیلان دوره متوسطه نظام قبلی كه حداكثر تا سال 1397، مدرك دیپلم یا پیش دانشگاهی خویش را دریافت كرده اند، برای سال 1398 فراهم می آورد.
عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه در رابطه با هر گروه آزمایشی آزمون سراسری كه وزارت آموزش و پرورش امتحان آن ها را به صورت نهایی برگزار می نماید، بعد از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، برای اعمال سوابق تحصیلی، اطلاع رسانی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دانش آموزان دیپلم فنی و حرفه ای و كار و دانش می توانند در آزمون سراسری شركت كنند؛ همینطور دانش آموزان دیپلم فنی و حرفه ای و كارودانش می توانند در آزمون سراسری شركت نمایند. این دانش آموزان در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی بایستی در امتحان نهایی دروس شاخه نظری گروه آزمایشی مربوط شركت نمایند، در غیر این صورت مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و نمره آزمون سراسری ملاك عمل است.
معیار پذیرش برای رشته های صرفاً برپایه سوابق تحصیلی معدل كتبی پایه دوازدهم برای دانش آموزان نظام جدید (3-3-6) و معدل كتبی دیپلم (سال یازدهم) برای دانش آموزان نظام قبلی است.
دانش آموزان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی كه در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری شركت می كنند، به جای پاسخ گویی به سوالات دروس «تاریخ 1، 2، 3» و «عربی 1، 2، 3» دفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی، به سوالات «تاریخ 1، 2، 3 اختصاصی» و «عربی 1، 2، 3 اختصاصی» كه مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسلامی است، پاسخ می دهند.
سوالات سایر دروس امتحانی همان سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی خواهد بود.

** آزمون سراسری سال 1399
در سال 1399، فقط یك آزمون (یك مجموعه سوال) برپایه نظام جدید آموزشی (3-3-6) برگزار می گردد.
میزان تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون 99 حداكثر 30 درصد با تاثیر قطعی
در آزمون سراسری سال 1399، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد با تاثیر قطعی اعمال می گردد. به صورتی كه آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی كه دیپلم خویش را سال 1398 و پس از آن در نظام آموزشی جدید (3-3-6) دریافت كرده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی، سراسری و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6) به میزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره كل نهایی آنان لحاظ می گردد.
همچنین آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی كه دیپلم خویش را از سال 1384 الی 1397 دریافت كرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.
سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر قطعی و برای داوطلبان دارای مدرك پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیك، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر كه مدرك دوره پیش دانشگاهی خویش را از سال تحصیلی 91-1390 دریافت كرده اند و امتحانات یك یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.
سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره كل نهایی آنان لحاظ می گردد.
این گزارش می افزاید تمامی قوانین، مقررات، شرایط و ضوابطی كه در آزمون سراسری اجرا می گردد (مانند سهمیه بندی، بومی پذیری و...) مصوب مراجع ذی صلاح اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و سازمان سنجش آموزش كشور موظف به اجرای این قوانین و مقررات است.
9187** 1200


1397/06/27
14:49:11
5.0 / 5
4843
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور