دبیر شورای انضباطی وزارت بهداشت خبر داد؛

موضوعات اخلاقی و آموزشی بیشترین تخلف دانشجویان علوم پزشكی

موضوعات اخلاقی و آموزشی بیشترین تخلف دانشجویان علوم پزشكی كنكوری: دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجویان علوم پزشكی اظهار داشت: چهار گروه تخلفات سیاسی، اخلاقی، آموزشی و عمومی در میان دانشجویان وجود دارد كه بیشترین آن مربوط به اخلاقی و آموزشی است.


به گزارش كنكوری به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، دكتر وحید صرامی دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجویان علوم پزشكی كشور در یازدهمین نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشكی كشور گزارشی از فعالیت های شورای مركزی انضباطی دانشجویان علوم پزشكی كشور و شوراهای انضباطی دانشگاه ها عرضه كرد.دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجویان علوم پزشكی كشور اظهار داشت: در بررسی هایی كه انجام شده مشخص شد كه ۷۴ درصد دانشجویان علوم پزشكی كشور كه در شوراهای انضباطی با حكم محكومیت مواجه شده است، از روند دادرسی در این شوراها رضایت دارند.وی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ شوراهای انضباطی دانشگاه های علوم پزشكی كشور به صورت سالانه ارزیابی شده و رتبه بندی شوراهای انضباطی اعلام می شوند.صرامی ادامه داد: در ارزیابی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال های گذشته به چند خصوصیت خاص دست پیدا كردیم كه یكی اینكه در این ارزیابی فرجه رسمی اعتراض برای دانشگاهها دیده شده است و برای نخستین بار تسلط علمی دبیران و كارشناسان شوراهای انضباطی را با آزمون هایی در قالب كارگاه های منطقه ای سنجیده ایم و وزن شاخص آموزش و پژوهش رشد صد در صدی داشته است و در سال ۹۶ سنجش رضایتمندی دانشجویان را هم در این ارزیابی گنجانده ایم.صرامی تصریح كرد: در این ارزیابی كل دانشگاه ها پنج ارزیاب را به انتخاب خود بر می گزینند و جزء ارزیاب های منتخب می شوند كه به شورای مركزی در ارزیابی كمك می كنند.وی خاطرنشان كرد: در این میان ارزیابان منتخب فارغ از این كه دانشجو به حق یا به ناحق محكوم شده با دانشجویان تماس گرفته و نحوه رعایت حقوق اساسی دانشجو در فرآیند دادرسی اعم از ابلاغ دعوتنامه‏ حكم و تفهیم افترا را جویا شده اند كه خوشبخانه ۷۴ درصد رضایت مندی دانشجویان را از روند دادرسی داشته ایم.دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجویان علوم پزشكی كشور، اضافه كرد: از سال قبل در ساختار تشكیلاتی شورای انضباطی به همت مركز تحول اداری ساختار شوراهای انضباطی در دانشگاه ها تبیین و مصوب شده است؛ اما طبق شیوه نامه مكلف هستیم كه دبیر شورای انضباطی تمام وقت انتخاب گردد كه بر این اساس ۸۱ درصد میانگین تشكیلات شوراهای انضباطی خوب است.صرامی تصریح كرد: امكانات هم پس از هفت سال رصد دانشگاه ها و تشویق نشان دهنده رشد در سال ۹۶ است.دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجویان علوم پزشكی كشور از ابلاغیه استقلال دبیرخانه شوراهای انضباطی از دبیرخانه محرمانه حراست ها اطلاع داد و بیان داشت: دیگر امكان ورود مكاتبات و مراسلاتی كه شما در شورای مركزی و بین خود دارید با استفاده از حراست وجود ندارد. وی تصریح كرد: یك زیر شاخه از شاخص آموزش و پژوهش‏ تكلیف دانشگاهها به آموزش دانشجویان جدید الورود در بدو ورود در امور انضباطی است و آگاه سازی نسبت به وظایف و حقوق ایشان صورت گیرد.صرامی بیان داشت: زیر شاخص دیگر آموزش با استفاده از آزمون های حضوری و غیر حضوری برگزار شده تسلط همكاران شاغل در دبیرخانه را سنجیده و تاكید شده مر مقررات در مورد دانشجویان اعمال شود.وی اضافه كرد: آموزش و پژوهش برای سایر اعضای دانشگاه از اعضای هیات علمی و همكارانی كه با دانشجویان به تناسب برخورد دارند هم صورت می گیرد.دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجویان علوم پزشكی كشور، اظهار داشت: در قسمت دادرسی ۸۷.۰۴ درصد سقف دادرسی را داریم؛ كه در دو شق شكلی و ماهوی اتفاق می افتد. تا سال ۹۶ دادرسی شكلی را شورای مركزی رسیدگی كرده است و به نحوه رعایت اصول شكلی و در قسمت ماهوی ارزیاب هایی كه دانشگاه انتخاب می كردند ورود پیدا می كردند.وی اظهار داشت: احكام قطعی شورای مركزی در دو شق احكام تغییر و تائید داده شده هستند در مجموع احكامی كه از سمت دانشگاه ها در سال ۹۶ رسیده است ۲۰ اعتراض به احكام داشته ایم در حالیكه تعداد تخلفات محرز در شورای انضباطی دانشگاه ها در سال ۹۶ حدود ۹۶۴ عدد بوده است.صرامی خاطرنشان كرد: چهار گروه تخلفات سیاسی، اخلاقی، آموزشی و عمومی وجود دارد؛ كه بیشترین چگالی تخلف در قسمت اخلاقی و آموزشی بوده است. البته در سال ۹۶ سیر تخلفات آموزشی در حال رشد است.وی اضافه كرد: در مورد تخلفات در خارج از دانشگاه ۲۰ بند تنبیهی وجود دارد؛ كه ۱۲ بند در اختیار دانشگاه است و اختیار دارند به این بندها استناد و از بند ۱۲ به بعد را باید پیشنهاد بدهند؛ اما از بند ۹ تا ۱۲ محرومیت دو ترم است كه در این چهار سال بیش از دو ترم محرومیت هم نداشته ایم.دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجویان علوم پزشكی كشور تصریح كرد: ترند در سال ۹۵ و ۹۶ دانشگاه ها نشان داده است دانشگاه ها در حال برخورد سخت گیرانه تر خصوصا نسبت به تخلفات آموزشی دلیل گزارشاتی كه از كمیته اخلاق در پژوهش به دست ما می رسد، هستند.صرامی تذكر ارشادی را از مواردی دانست كه در عین حكم نبودن دارای اثر بازدارندگی برای دانشجو است و اذعان داشت: سرانه تذكر ارشادی به ازای هر هزار دانشجو در سال ۹۶ رشدی ۳۰۰ درصدی داشته است.وی به مرتبه شوراها در ارزیابی اشاره نمود و ادامه داد: سال ۱۳۹۶ هزار نمره ثبت بارم امتیازات در این خصوص بوده است؛ كه هر دانشگاهی از ۹۰۰ بالاتر را كسب كرده خیلی خوب بوده است؛ این در شرایطی است كه در سال ۱۳۹۵ یك دانشگاه بالای ۹۰۰ بوده اما در سال ۹۶ این تعداد به ۱۷ دانشگاه رسیده است.دبیر شورای مركزی انضباطی دانشجویان علوم پزشكی كشور در مورد ارزیابی دانشگاه ها ادامه داد: دانشگاه هایی در مرتبه خوب بوده اند٬ هشت دانشگاه در مرتبه متوسط و بالای ۵۰۰ امتیاز را دریافت كرده اند و دو دانشگاه ضعیف بوده اند كه دلایل واضحی داشته است و دانشگاهی كه بسیار ضعیف و زیر ۳۰۰ امتیاز داشته باشد نداشته ایم.وی اضافه كرد: در مورد چالش های شورای انضباطی نحوه رسیدگی به تخلفات خارج از دانشگاه است كه طبق تبصره چهار و پنج ماده سه آئین نامه به كلیه تخلفات دانشجو چه در داخل و چه در خارج از دانشگاه می توانید رسیدگی كنید اما شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم وظیفه كرده است و گفته در خارج از محیط دانشگاه اولویت با مراجع قضایی است و در داخل دانشگاه بالعكس با شورای انضباطی و در مرتبه دوم مراجع قضایی است.صرامی ادامه داد: نكته مهم این كه فلسفه وجودی شورای انضباطی این بوده است كه با هزینه كمتری برای دانشجو نظم و انضباط و فضای فرهنگی را در محیط دانشگاه حفظ نماییم و نگاه باید پدرانه و مادرانه به دانشجویان باشد.او اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد شبه قضایی بوجود آورده است تا با نگاه محبت آمیز با دانشجو رفتار كند و مانند مادری كه علی رغم علاقه به فرزند مجبور به تنبیه آن باشد این وظیفه شورای انضباطی است.صرامی توضیح داد: شورای انقلاب فرهنگی شرط گذاشته است شرط رسیدگی به تخلف دانشجو در خارج دانشگاه رادر مرتبه اول قوه قضلائیه دانسته است اما شورای انضباطی زمانی ورود می كند كه تخلف كیفری باشد حقوقی نباشد و تخلف در قانون مجازات اسلامی احصاء شده باشد.دبیر شورای مركزی انضباطی اظهار داشت: بر طبق تبصره پنج تنها نهادی كه تخلف داخل محیط دانشگاه را علاوه بر این كه رسیدگی كند به مراكز قضایی می تواند ارجاع دهد شورای انضباطی است.صرامی در مورد تخلفات در فضای مجازی توضیح داد و اظهار داشت: در مورد فضای مجازی ابلاغیه ای در آبان ماه سال ۹۶ داشته ایم كه تخلفات كامپیوتر الكترونیكی پنج شرط دارد كه باید لازمه محتوای تخلف باشد.

1397/04/15
13:38:54
5.0 / 5
4619
تگهای خبر: آموزش , پزشكی , پژوهش , دانشجو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور