۶ برنامه مهم وزیر پیشنهادی علوم در گفت و گو با كنكوری اعلام شد

از نحوه آموزش ترم آتی دانشجویان تا فاکتورهای انتخاب روسای دانشگاه ها

از نحوه آموزش ترم آتی دانشجویان تا فاکتورهای انتخاب روسای دانشگاه ها کنکوری: وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، سیاست های آتی این وزارتخانه را درباب حذف کنکور، نحوه آموزش دانشجویان، استقلال دانشگاه ها، طرح ساماندهی مراکز و موسسات آموزش عالی، فعالیت تشکل های دانشجوبی و فاکتورهای انتخاب روسای دانشگاه ها اعلام نمود.


دکتر محمدعلی زلفی گل در گفت و گو با ایسنا، به سیاست ها و فاکتورهای انتخاب روسای دانشگاه ها در صورت کسب رای اعتماد اشاره نمود و اظهار نمود: در این رابطه ابتدا فاکتورهای روسای دانشگاه ها را معرفی خواهیم کرد و برمبنای آن افراد حائزشرایط مشخص می شوند و سپس برنامه چهار ساله از هر یک از این افراد متقاضی گرفتن شده و بعد از ارائه در کمیته انتصابات و تطبیق با برنامه راهبردی دانشگاه، برنامه های وزارت علوم و اسناد بالادستی کشور، گزینه شایسته تر انتخاب خواهد شد.

وی درباب برنامه وزارت علوم برای نحوه آموزش دانشجویان در سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز اشاره کرد: با شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی و دوری از تجمعات، به یک باره روند تبدیل فضای آموزش سنتی به سمت آموزش مجازی با شتاب بیشتری دنبال شد. البته در ابتدا به سبب فراهم نبودن زیرساخت های مناسب، مشکلاتی به وجود آمد. اما تجربه اندک در حوزه فناوری و آموزش الکترونیکی، پشتیبانی نامناسب و خستگی فراگیر در حین دوره آموزش الکترونیکی همچون مشکلات آموزش مجازی است که دانشجویان بر آنها تاکید دارند.
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، اشاره کرد: درباب تداوم آموزش مجازی دانشجویان نظرات مختلفی بین دانشجویان و استادان دانشگاه وجود دارد که نیازمند یک رویکرد لطمه شناسانه است و باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد البته باید توسعه زیر ساخت های دانشگاه ها در اولویت قرار گیرد و زمینه های لازم جهت بهره مندی تمام دانشجویان در کشور از فضای مجازی صورت پذیرد که تحقق این امر نیازمند تصمیم گیری و همراهی سایر سازمانها و دستگاههای دیگر نیز می باشد.
وی با اعلان اینکه اگر واکسیناسیون دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا مهرماه تکمیل شود این دانشجویان می توانند از فضای آزمایشگاهی بیشتری بهره مند شوند، درباب آموزش دانشجویان جدید الورود اظهار داشت: برای حضور نو دانشجویان و عموما دانشجویان دوره کارشناسی و دانشجویانی که باید از محیط ازمایشگاهی بهره مند شوند باید اقدام عملیاتی صورت پذیرد و این افراد باید واکسینه شوند تا روند حضور دانشجویان در دانشگاهها تسریع شود؛ دراین خصوص پیگیری این مساله در ستاد وزارت علوم از اولویت های بنده خواهد بود و ستاد مدیریت کرونا متمرکز در وزارت علوم با حضور معاونین و اساتید برجسته و مرتبط را تشکیل خواهم داد.

زلفی گل در پاسخ به سؤال ایسنا درباب سیاست های وزارت علوم دولت سیزدهم در حوزه "کنکور" و فرجام پرونده "حذف کنکور" در دوره وزارت وی، اضافه کرد: درباب کنکور، هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم قانون مجلس باید مد نظر قرار بگیرد و در تمام جوانب کار بررسی کارشناسی شود، دراین زمینه اصلاحاتی نیاز دارد که با هماهنگی آنها را پیگیری خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری همین طور درباب سیاست خود در ارتباط با کارهای تشکل های دانشجویی خصوصاً کارهای سیاسی دانشجویان نیز اظهار داشت: دانشگاه، محملی برای کارهای مختلف دانشجویان بمنظور رشد علمی و آگاهی های اجتماعی آنها است که همه این موارد در قوانین و مقررات پیش بینی شده است. وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجری مقررات وضع شده برای رشد و تعالی دانشجویان است. براین اساس تمامی تلاش خودرا در جهت ایحاد فضای مناسب برای ارائه دیدگاه ها در قالب تعریف شده با بهره گیری از مکانیزم های طراحی شده به کار خواهم بست. چونکه معتقدم فضای مباحثات دانشجویی بستر مناسبی برای ارائه دیدگاه های سازنده در جهت رشد و تعالی یک دانشگاه خواهد بود.
وی اشاره کرد: مطابق سند دانشگاه اسلامی و اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور، ما باید ضریب مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در کارهای دانشگاه، شامل زیست بوم دانش بنیان و نوآوری، کارهای فرهنگی و سیاسی در قالب مبانی و ضوابط را افزایش دهیم. برای اینکه معتقدیم این مشارکت به دانشجو اجازه می دهد وقتی از دانشگاه خارج شد آماده کارهای جمعی حرفه ای باشد و سبک زندگی تعاملی را انتخاب نماید. دوران دانشجویی و حضور موثر در تشکل های سیاسی، کانون های فرهگی، انجمن های علمی و کانون های صنفی بستر مناسبی برای ازمون و خطا و کسب تجربه برای حضوری موثر در مدیریت اجرائی آینده کشور است به عبارت دیگر بها دادن به این تشکل ها سرمایه گذاری برای آینده است.

زلفی گل در پاسخ به این پرسش که آیا موافق اجرای طرح ساماندهی مراکز و موسسات آموزش عالی است؟ اظهار داشت: خاصیت های آمایشی و تنوع کارکردهای دانشگاه های مختلف، ضرورت به رسمیت شناختن دانشگاه های متنوع با الگوهای ارزیابی و فعالیت متفاوت را ایجاب نموده است. ایجاد سازوکارهای متفاوت مانند تطبیق بخشنامه ارتقاء اعضای هیات علمی، جذب دانشجو و عضو هیات علمی متنوع باتوجه به نوع و کارکرد دانشگاه منجر به ارتقاء ماموریت گرایی و اثربخشی دانشگاه می شود. بدین جهت نیاز است انواع دانشگاه ها با خاصیت ها و کارکردهای متفاوت در عرصه های مختلف شناسایی شوند و سازوکارهای مدیریتی و ارزیابی متفاوت برای آنها اجرا شود. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین زمینه دارای ۹ بند است که با هماهنگی مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد شد.

وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بابیان اینکه، همچون دلیلهای عدم همگرایی کارهای دانشگاه ها در کشور، جهت تحقق ماموریت ها، حل مسائل ملی و نقشه جامع علمی کشور را می توان نبود یک الگوی یکپارچه مدیریتی در دانشگاه ها و بطور کلی نظام آموزش عالی کشور دانست، اشاره کرد: ابزارها و زیر نظام های مهمی همچون جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی، جذب دانشجویان، تعریف رشته ها و سرفصل محتوایی آنها، سازوکارهای پژوهشی، فناوری، نوآوری، فرهنگی، اجتماعی و دینی، شیوه های نوین آموزشی به مثابه اجزای یک بدنه واحد هستند و در صورتی می توانند کارآمد و پیش برنده امور باشند که در قالب یک الگوی مدیریتی با محتوای حکمتی، بهره ور و همراه با الگوسازی در سطوح شخصیت فردی، اجتماعی، نهادی و بطور کلی در تراز انقلاب اسلامی باشند. توجه به استقلال و مشی تحول زایی دانشگاه ها، کرامت دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان باید از محورهای این الگو باشد.
زلفی گل در آخر اشاره کرد: در طول ۴ دهه بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی و با وجود کوشش های مختلفی که انجام شده، اما نظام آموزش عالی کشور و دانشگاه ها بصورت کامل از الگوی تراز اشاره شده برخوردار نیستند. در وضعیت فعلی و با شکل گیری دولت قوی آیت الله رئیسی باید این الگو نهایی شده و در نظام آموزش عالی کشور تحقق یابد. دراین زمینه اولویت گرایی دانشگاهها ازجمله مواردی است که در قالب استقلال دانشگاهها در تدوین برنامه راهبردی آنها تعریف، تصویب و اجرا خواهد شد. یقینا دانشگاهها نیز مختار هستند که در امتداد مرجعیت و دیپلماسی علمی در قالب علمی قوانین بالا دستی نظام مستقلا تصمیم بگیرند.

منبع:

1400/05/30
13:41:23
5.0 / 5
201
تگهای خبر: آزمایش , آموزش , استاد , پژوهش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور