براساس اعلام دانشگاه؛

دانشجویان کارشناسی امیرکبیر ملزم به دریافت دروس اختیاری شدند

دانشجویان کارشناسی امیرکبیر ملزم به دریافت دروس اختیاری شدند بر مبنای برنامه های جدید بازبینی شده دانشگاه امیرکبیر تمام دانشجویان موظف می باشند نحوه انتخاب دروس اختیاری خویش را تعیین کنند این دروس با عنوان بسته های اختیاری یا دروس اختیاری آزادقابل دریافت است.به گزارش کنکوری به نقل از مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام نمود از امروز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ لغایت چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ تمامی دانشجویان موظف می باشند نحوه انتخاب دروس اختیاری خویش را تعیین کنند این دروس تحت عنوان بسته های اختیاری یا دروس اختیاری آزاد قابل دریافت است. دانشجویان بر مبنای روزها و ساعات اعلام شده به شرح زیر باید برای دریافت بسته اختیاری، به صورت مجازی اقدام نمایند.
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۳ دانشکده های ریاضی و علوم کامپیوتر - مهندسی هوافضا - مهندسی کامپیوتر
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۳ دانشکده های مهندسی صنایع - مهندسی دریا - مهندسی پزشکی - مهندسی نفت - مهندسی مواد و متالورژی
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۳ دانشکده مهندسی برق - مهندسی شیمی - مهندسی عمران - مهندسی معدن
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۳ دانشکده های مهندسی مکانیک - مهندسی نساجی - مهندسی پلیمر - فیزیک و مهندسی انرژی
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۳ کلیه دانشکده ها
۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ نهایی شدن بسته انتخابی دانشجویان و درج در پورتال
۲۴ و ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ ترمیم انتخاب بسته (مختص دانشجویانی که بسته انتخاب ننموده یا اولویت تخصیص نداشته اند)
با توجه به شرایط موجود و همه گیری ویروس کرونا، به دانشجویان سفارش می شود تا از رجوع حضوری به دانشگاه جداً خودداری نموده و موارد را از راه تلفن یا ایمیل به دانشکده های خود منعکس کنند، معاونین و کارشناسان آموزشی دانشکده ها در ایام اعلام شده و در ساعات اداری، پاسخگوی دانشجویان خواهند بود.
بر اساس برنامه های جدید بازبینی شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تمامی دانشجویان موظف می باشند نحوه انتخاب دروس اختیاری خویش را تعیین کنند این دروس تحت عنوان بسته های اختیاری یا دروس اختیاری آزاد قابل دریافت است. که نحوه ثبت نام به شرح زیر است:
در زمان بندی مندرج، کلیه دانشجویان ورودی ۹۷ و ۹۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (به غیر از دانشجویان میهمان) که حداقل ۵۵ و حداکثر ۱۲۵ واحد گذرانده داشته باشند مجاز به انتخاب بسته خواهند بود.
فقط آن دسته از دانشجویانی که بخش «بسته آموزشی» پورتال ایشان خالی بوده و بسته ای به ایشان تخصیص نیافته باشد، مجاز به انتخاب بسته خواهند بود. بنابراین دانشجویانی که قبلاً و یا از راه دانشکده مبادرت به انتخاب بسته نموده اند، مجاز به انتخاب مجدد نخواهند بود.
انتخاب و تخصیص بسته های اختیاری در هر نیم سال و پیش از ثبت نام اولیه برای دانشجویانِ مشمول، صورت خواهد پذیرفت.
هر دانشجو تنها مجاز به انتخاب یک بسته اختیاری و گذراندن ۱۵ واحد از بسته مربوطه خواهد بود.
دانشجویان مطابق علاقه و توانایی خود در انتخاب بسته اختیاری آزاد بوده و می توانند برای انتخاب بسته های اختیاری از مشورت و راهنمایی معاونین آموزشی، اساتید مشاور، مدیران گروه های آموزشی بهره مند شوند.
دانشجویان ورودی ۹۸، با عنایت به تعداد واحد گذرانده؛ علاوه بر این نیم سال حداکثر دو نیم سال دیگر هم فرصت دارند تا نسبت به انتخاب بسته اقدام نمایند بنابراین درصورتیکه هر یک از دانشجویان ورودی ۹۸ در مورد انتخاب بسته هنوز تصمیم گیری نکرده باشند، در این نیم سال الزامی برای رفتن به سامانه نداشته و می توانند تصمیم خویش را در نیمسال های آتی اعلام کنند.
برای دانشجویان ورودی ۹۷ این نیم سال تنها فرصت اعلام و دریافت بسته بوده و می بایست در بازه زمانی اعلام شده در جدول فوق نسبت به اعلام وضعیت و دریافت بسته، اقدام نمایند.
کلیه دانشجویان ورودی ۹۷ و آن دسته از دانشجویان ورودی ۹۸ که در مورد دریافت دروس اختیاری خود تصمیم گیری نموده اند، می بایست نسبت به اعلام بسته مدنظر خود در سامانه اقدام نمایند. این دسته از دانشجویان درصورتیکه علاقه ای به انتخاب هیچیک از بسته های اختیاری نداشته و خواهان دریافت دروس اختیاری به صورت آزاد باشند، می بایست گزینه «تمایلی به انتخاب بسته ندارم» را انتخاب نماید.
در صورت آخر مهلت اعلام شده، درصورتیکه دانشجوی ورودی ۹۷ نسبت به انتخاب بسته یا اعلام عدم تمایل به انتخاب بسته؛ مبادرت ننموده باشد، گزینه «تمایلی به انتخاب بسته ندارم» به صورت پیش فرض فعال گردیده و این دانشجویان دیگر مجاز به انتخاب بسته اختیاری نخواهند بود.
انتخاب بسته با رفتن به تارنمای مدیریت امور آموزشی و از راه سامانه سما قابل انجام خواهد بود.
ضمناً جهت کسب اطلاع و آگاهی از دروس هر بسته و پیش نیازهای مربوطه، دانشجویانِ مشمول می توانند به سامانه سما بخش اطلاعات دروس بسته ها به آدرس http: //sama.aut.ac.ir رجوع کنند.
اکیداً به دانشجویان سفارش می شود تا با رفتن به اطلاعات بسته های اختیاری و بر مبنای علاقه و توانایی های خود نسبت به انتخاب بسته مورد نظر اقدام نمایند.
در انتخاب بسته های اختیاری، دانشجویان مجاز به انتخاب حداکثر سه الویت خواهند بود.
تخصیص بسته اختیاری بر مبنای معدل دانشجویان، تعداد کل واحدهای گذرانده تا انتهای نیم سال اول ۹۹ بانضمام واحدهای دریافت شده در نیم سال دوم ۹۹ همینطور اولویت های انتخابی دانشجو و ظرفیت اعلامی بسته ها صورت خواهد پذیرفت. (در بعضی از دانشکده ها تعداد دانشجویانی که امکان انتخاب بسته از سایر رشته ها را دارند محدود شده است که این امر در تخصیص بسته ها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.)
بر اساس بند فوق، پیشنهاد می شود بمنظور تخصیص بهتر و پوشش حداکثری، دانشجویان نسبت به تکمیل هر سه الویت اقدام نمایند.
با توجه به محدودیت های موجود، در صورت تکمیل ظرفیت هریک از بسته های اختیاری، امکان افزایش ظرفیت وجود نخواهد داشت. در نتیجه به دانشجویان سفارش می شود در نخستین فرصت نسبت به انتخاب و دریافت بسته مورد نظر خود اقدام نمایند.
پس از تخصیص و درج بسته های اختیاری و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱، اطلاعات در پورتال آموزشی دانشجویان (بخش آموزشی-بسته آموزشی) قابل مشاهده خواهد بود.
پس از تخصیص و درج بسته در پورتال آموزشی امکان تغییر وجود نخواهد داشت. بنابراین می بایست دانشجویان نسبت به انتخاب بسته های مورد علاقه خود دقت لازم را مبذول فرمایند.
اخذ دروس هر بسته مطابق روال عادی و با عنایت به گذراندن پیش نیازها و رعایت هم نیازها در هنگام ثبت نام میسر خواهد بود.
در هنگام ثبت نام (اولیه، تکمیلی یا حذف و اضافه)، برای دانشجویانی که بسته اختیاری در پورتال آموزشی آنها درج شده باشد؛ بخش «دروسِ بسته» نمایش داده خواهد شد. این دانشجویان می توانند با رفتن به این بخش نسبت به دریافت دروس مندرج در بسته خود اقدام نمایند.
پس از تخصیص و درج بسته های اختیاری (۲۱ مردادماه) درصورتیکه به دانشجویی بسته اختیاری تخصیص نیابد، این دسته از دانشجویان و دانشجویانِ مشمولی که به هر علت نسبت به انتخاب بسته مبادرت ننموده باشند، می توانند در بازه ترمیم نسبت به انجام این امر مهم اقدام نمایند. (دانشجویان دارای بسته امکان ترمیم بسته را نخواهند داشت)


منبع:

1400/05/09
13:01:17
5.0 / 5
168
تگهای خبر: آموزش , پزشكی , ثبت نام , دانشجو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور