اختصاصی مهر؛

جزییات ۱۷ماموریت دانشگاههای پزشكی برای ارتباط با صنعت و جامعه

جزییات ۱۷ماموریت دانشگاههای پزشكی برای ارتباط با صنعت و جامعه رییس دفتر توسعه فناوری سلامت از ارائه ۱۷ ماموریت به دانشگاه های علوم پزشکی بمنظور ساماندهی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در زمینه سلامت و تدوین بخشنامه های اختصاصی این مساله آگاهی داد.


دکتر محمدرضا منظم در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی مبحث ارتباط با صنعت و جامعه برای تمام گروه های آموزشی، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی وجود دارد. یک دانشگاه امکان دارد ۱۰۰ عضو هیات علمی داشته باشد که از این میان ۱۰ نفر فناور باشند اما در یک دانشگاه همه گروه ها و مراکز تحقیقاتی به شکلی با صنعت و جامعه مرتبط هستند. رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اضافه کرد: هر چقدر تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه بیشتر می شود هم آموزش کاراتر است و فارغ التحصیلان مسلط تر هستند و هم تحقیق جهت دار تر و محصول محورتر خواهد بود. صنعت در حوزه علوم پزشکی فقط کارخانه تعریف نمی گردد بلکه صنعت برای ما جامعه است. وی ادامه داد: صنعت و جامعه در حوزه علوم پزشکی یعنی جایی خدمتی عرضه می شود و یا مقرر است فارغ التحصیل در آنجا کار کند و تأثیر بگذارد. به صورت مثال مرکز تحقیقاتی اعتیاد با جامعه هدفی مرتبط می باشد. مدیران ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه مدیرانی هستند که ارتباط آن بخش خاص جامعه را با حوزه های دانشگاهی مرتبط می کنند. منظم خاطرنشان کرد: ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه های علوم پزشکی به صورت پراکنده انجام شده بود و در جلسه ای در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به صورت وبینار به صورت منسجم به این مورد پرداخته شد.۶۰ درصد دانشگاه های علوم پزشکی مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دارندوی اضافه کرد: تقریباً ۶۰ درصد دانشگاه های علوم پزشکی مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دارند. بدین منظور قبل از نشست یک سری پرسشنامه و فرم برای دانشگاه ها فرستادیم تا نقاط ضعف و قوت مبحث ارتباط با صنعت استخراج شود. راهبردهایی در چهار دسته بر مبنای ظرفیت ها و توان دانشگاه ها دسته بندی کردیم. رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت تصریح کرد: قرار شد همه دانشگاه های علوم پزشکی برنامه عملیاتی ارتباط با صنعت و جامعه را به وزارت بهداشت عرضه بدهند. این کار برای نخستین بار در سطح وزارت بهداشت انجام شده و مقرر است این برنامه عملیاتی از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱ مبنای کار دانشگاه ها باشد. وی عنوان کرد: پیش از این وزارت بهداشت اعلام می کرد چه کارهایی باید صورت گیرد اما از این به بعد دانشگاه ها می گویند که چه توانی دارند و چه تجربیاتی داشته اند و چه کارهایی را می توانند انجام دهند. منظم افزود: دانشگاه های علوم پزشکی در این وبینار از توانمندی های و تجربیات موفق خود و همینطور مشکلات و سختی هایی خود در تعامل با صنعت و جامعه گفتند و در همان نشست برای تقویت ارتباط با صنعت و جامعه ۱۷ مأموریت به ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی داده شد و با هر یک از دانشگاه ها به صورت اختصاصی نشست برگزار کردیم و نقشه راه را مشخص کردیم. وی اظهار داشت: در واقع همه این مأموریت ها برآمده از چالش های ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه است. رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت ضمن اشاره به یکی از این چالش ها اظهار داشت: یکی از چالش ها عدم تشویق افراد بود که قرار شد آیین نامه تشویق اساتید و محققانی که با صنعت کار می کنند تهیه شود. با عرضه گرنت این افراد تشویق می شوند. این مأموریت برعهده دانشگاه علوم پزشکی تهران گذاشته شد. تعریف گرنت ارتباط با صنعت به صورت آیین نامه تدوین می شود. وی از تدوین آیین نامه ملی همکاری دانشگاه های علوم پزشکی با صنعت و جامعه اطلاع داد و اظهار داشت: آیین نامه جامع با همکاری چند دانشگاه، در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تهیه می شود تا بعنوان نقشه راه به دانشگاه ها داده شود.تدوین آیین نامه ملی فرصت مطالعاتی دانشجوییمنظم ضمن اشاره به تدوین آیین نامه ملی فرصت مطالعاتی دانشجویی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی یزد آنرا تهیه می شود و دانشجو بخشی از دوره تحصیل خویش را در صنعت و جامعه می گذراند. وی ضمن اشاره به بودجه های موجود در زمینه ارتباط با صنعت اظهار داشت: آیین نامه اجرایی قانون برنامه بودجه در بند ط تبصره ۹ یکسری از صنایع را موظف کرده است که با دانشگاه ها تعامل داشته باشند. در واقع صنایع باید اولویت های تحقیقاتی را بدهند و دانشگاه ها بر مبنای آن اولویت ها کار کنند. سامانه ساتع برای این منظور طراحی شده اما وزارت بهداشت در این حوزه هیچ نقشی نداشته است. رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اعتبار سال قبل این بخش ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. حال دانشگاه علوم پزشکی اهواز مأموریت یافته که نیازها را احصا کند و به دانشگاه های علوم پزشکی اطلاع رسانی کند تا بتوانند نیاز صنایع را انجام دهند.آئین نامه ساماندهی برنامه کارآموزی دانشجویان از راه ارتباط با صنعتوی از تدوین آیین نامه ساماندهی برنامه کارآموزی دانشجویان از راه ارتباط با صنعت اطلاع داد و اظهار داشت: اغلب رشته های علوم پزشکی دوره کارآموزی دارند اما هیچ برنامه ای برای تعامل با صنعت برای آنها نوشته نشده است. در این آیین نامه برای هر رشته مقطع صنعت و جامعه هدفش را مشخص می نماییم و سرفصل دوره کارآموزی با هماهنگی صنعت تدوین و وظیفه صنعت برای این کارآموزی مشخص شود. نخستین رشته بهداشت حرفه ای است که با تعامل با بورد مربوطه و صنعت در حال انجام می باشد. دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مقرر است نیازهای رشته ها را احصا کند. منظم از مأموریت دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره فرآیندهای مالی ارتباط با صنعت و مأموریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان درباره امتیاز به پژوهش های کاربردی اطلاع داد و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی زنجان هم مأموریت توانمند سازی گروه های پژوهشی برای ارتباط با صنعت و جامعه را برعهده گرفت.تدوین آیین نامه پسا دکتری صنعتی در حوزه علوم پزشکیوی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آیین نامه پسا دکتری صنعتی در حوزه علوم پزشکی را تدوین می کند. این آئین نامه ملی بسیار پرارزش است چونکه پسادکتری صنعتی برای فارغ التحصیلان دکتری تخصصی و علوم پایه هم شغل بوجود می آورد و هم می توانند پروژه های خویش را در شرکتهای دانش بنیان با این گروه از دانش آموختگان به انجام برسانند. در ایران هنوز پسادکتری صنعتی برای گروه علوم پایه پزشکی نداریم. رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مأموریت تربیت کارگزار بین دانشگاه و صنعت را برعهده دارد. ما در حوزه علوم پزشکی کارگزار و شرکت کارگزاری بتواند ارتباط میان دانشگاه و صنعت برقرار کند نداریم و از همین رو این مأموریت بسیار اهمیت دارد. وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود طرح دانشگاه نسل سوم را در بسته تحول و برقراری ارتباط میان صنعت و آموزش و استفاده رساله های علوم پزشکی از صنعت و تهیه برنامه راهبردی برای آنرا برعهده گرفته است. منظم از مأموریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای تهیه بسته حقوقی نحوه حضور اساتید علوم پزشکی در صنعت و همینطور مأموریت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای تهیه ساختار ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاع داد و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم آیین نامه ملی فرصت مطالعاتی ارتقاء با صنعت مختص اساتیدی که وقت خویش را برای صنعت می گذارند، تهیه می کند. وی اظهار داشت: دانشکده علوم پزشکی لارستان مبحث بازبینی شاخصهای ارزیابی مراکز تحقیقاتی با نگاه تعامل با صنعت را انجام خواهد داد. چون ارزیابی حالا بر مبنای تولید دانش صورت می گیرد. رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مأموریت بودجه های تحقیقاتی را برعهده دارد. در تخصیص بودجه مبحث مشارکت با صنعت و سهم بخش خصوصی و صنعت مشخص نمی باشد. در این آیین نامه قراردادها مشخص می شود و نحوه تخصیص اعتبارات تحقیقاتی از بیرون از دانشگاه و از درون دانشگاه مشخص می شوند.جدول جزئیات ۱۷ مأموریت دانشگاه های علوم پزشکی در ارتباط با صنعت و جامعهردیفدانشگاه علوم پزشکیمسئولیت واگذار شده۱تهرانتدوین آئین نامه گرنت های ارتباط با صنعت و جامعه، دانشگاه های علوم پزشکی کشور۲تبریزتدوین آیین نامه ملی همکاری حوزه ارتباط دانشگاه های علوم پزشکی با صنعت و جامعه۳یزدتدوین آئین نامه ملی فرصت مطالعاتی دانشجویی با نگاه تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه۴اهوازتدوین برنامه اجرایی و توانمند سازی بهره گیری دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سامانه ساتع (بند ط تبصره ۹ آئین نامه اجرائی قانون برنامه و بودجه)۵جیرفتتدوین برنامه کارآموزی های دانشجوئی با نگاه تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه۶همدانارائه راهکار بهبود فرایند مالی ارتباط دانشگاه های علوم پزشکی کشور با صنعت۷گیلانتدوین شیوه نامه امتیاز به پژوهش های کاربردی بمنظور بهره گیری در ترفیع و ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور۸زنجانتدوین برنامه توانمندسازی اعضای هیئت علمی و مدیریتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در جهت تقویت کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه۹بوشهرتدوین آئین نامه ملی پسادکتری صنعتی۱۰اصفهانتدوین برنامه تقویت و تربیت بروکرهای ارتباط دانشگاه های علوم پزشکی با صنعت و جامعه۱۱شاهرودتدوین راهبردهای افزایش ارتباط حوزه آموزش علوم پزشکی با صنعت و جامعه۱۲مشهدتدوین بسته جامع حقوقی در رابطه با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صنعت و جامعه در چارچوب طرح های ارتباط دانشگاه با صنعت۱۳زاهدانپیشنهاد شاخص ها و ساختار دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه های علوم پزشکی کشور۱۴لرستانتدوین آئین نامه ملی فرصت مطالعاتی صنعتی جهت اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور۱۵کرمانبرگزاری نشست های مدیران فناوری حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت۱۶لارستانارائه پیشنهاد بازبینی شاخصهای ارزشیابی مراکز تحقیقاتی با نگاه تقویت ارتباط دانشگاه های علوم پزشکی کشور با صنعت و جامعه۱۷کرمانشاهپیشنهاد فرایند اجرایی تخصیص منابع دولتی به طرح های تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط دانشگاه های علوم پزشکی با صنعت و جامعه

1400/04/14
10:13:11
5.0 / 5
577
تگهای خبر: آموزش , پزشكی , پژوهش , تحصیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور