عضو مجلس خبرگان رهبری:

علوم اهل بیت(ع) را برای ساختن جامعه خود، مبنا قرار بدهیم

علوم اهل بیت(ع) را برای ساختن جامعه خود، مبنا قرار بدهیم عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه علوم خاندان را برای ساختن جامعه خود، مبنا قرار بدهیم، اظهار داشت: هویت اسلامی وابسته به پیامبر است.


به گزارش کنکوری به نقل از مهر، آیت الله احمد مبلغی ظهر شنبه در جمع مدیران و محققان مجمع جهانی شیعه شناسی با اشاره به اینکه شیعه بعنوان بخشی از امت لازم است در کنار اهل سنت، سلوکی در خدمت کیان امت داشته باشد، اظهار داشت: هویت شیعی یک هویت اسلامی و قرآنی فراگیر تحت امت به حساب می آید؛ ازاین رو هویت شیعی باید در خدمت امت پیامبر (ص) و وحدت و یکپارچگی آن قرار گیرد. عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره اینکه شیعه وارد فاز جدیدی در جهان شده است و لازم است به تعریف دقیقی از موقعیت حادث و حاصل برای شیعه در دوره معاصر دست پیدا نماییم، اضافه کرد: شیعه پیش از هر چیز باید به بازتعریف خود و بازشناسی وضعیت کنونی بپردازد و حضورش را در جهان اسلام مطابق با موازین قرآنی و آموزه های اهل بیتی (ع) استواری بیشتری ببخشد. وی با بیان لایه های تشکیل دهنده تشیع، افزود: یکی از این لایه ها، لایه اعتقادی است یعنی آن بخش از اعتقادات شیعی که در صورت سلب یا تضعیف، قوام و اساس شیعه نفی یا تضعیف می شود. فقیه ناظر بر امور حلال کشور ضمن اشاره به اینکه باید میان اعتقادات اصیل شیعه و آموزه هایی که خارج از اراده و خواست و نگاه خاندان عصمت و طهارت و به علل احیاناً تاریخی) بوجود آمده و اصالت و ریشه اهل بیتی ندارند تفاوت بگذاریم، اظهار داشت: به بیان دیگر باید بین عقاید ناب شیعی همچون عقیده به عصمت اهل بیت، امامت آنان و هم مصدر بودن این ذوات مطهره علیهم السلام و بین عقیده انگاشته شده ها (افزوده هایی که خیلی از آنها را غالیان در زمان امامان علیهم السلام ایجاد کردند و مورد غضب و خشم خاندان قرار گرفتند) تفکیک و تمییز قائل شویم. ایشان در ادامه ضمن اشاره به اینکه تراث واقعی شیعه تراثی است که از سرچشمه خاندان عصمت و طهارت شکل گرفته و پدید آمده و در تاریخ حرکت کرده است؛ اما نسبت به آن دسته آموزه هایی که ریشه در وضع و جعل حدیث در زمان امامان داشته، و باعث بیشترین حساسیت خاندان عصمت و طهارت شده است، باید حساس بود؛ همانگونه که اصحاب امامان علیهم السلام نسبت به آنها بیشترین حساسیت را به تبع امامان داشتند و بیشترین کتاب ها را در رد آن در زمان خود امامان نگاشتند، اضافه کرد: ما امروزه باید تحت هدایت علما و زعمای حوزه خط حفاظت و حراست از مرزهای واقعی فکری شیعه را دنبال نماییم و نباید هر کسی دل خواهانه وارد این عرصه حساس شود و چیزی را بر اندیشه های شیعه بیفزاید یا از آن بکاهد. آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه لایه سلوکی شیعه نیازمند تقویت است، چونکه خاندان علیهم السلام هنگام پرداختن به بعد سلوکی شیعه، مفاهیم و ادبیاتی بسیار جدی و قاطع را عرضه می کردند؛ همانند جمله {فوالله ما شیعتنا …} و به دنبال این جمله، خصوصیت های عبادی و اخلاقی و اجتماعی را عرضه می فرمودند، اظهار داشت: این عرضه در بر دارنده مفاهیم همراه با سوگند بود بگونه ای که به سادگی از آن سخنان می توان نتیجه گرفت که اگر کسی فاقد آن مجموعه رفتارها و خصلت های سلوکی باشد به صورت قاطع در زمره شیعیان خاندان جای نمی گیرد. وحدت امت؛ خط قرمز خاندان (ع) استاد حوزه علمیه ضمن اشاره به اینکه باآنکه عقاید، پایه و اساس و بنیاد است و بدون آن مذهب بی معنا است اما لازم است افزون بر آن عقاید سلوکی هم شکل گیرد چونکه این سلوک است که انسان، جامعه و زندگی را می سازد و انسان را به خدا و آخرت مرتبط و متصل می نماید و این فرمایش آنان با اصل قرآنی که می فرماید: وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی (نجم/۳۹) هماهنگ است، افزود: البته نه تنها سلوک مهم می باشد بلکه باید در سلوک از دیگران جلوتر هم باشیم، اگر شیعه از حیث سلوک در وضعیت فرو دستی نسبت به دیگران باشد گاه ضررش برای خاندان از منفعتش بیشتر خواهد بود. مبلغی با اشاره به اینکه شیعه بعنوان بخشی از امت لازم است در کنار اهل سنت، سلوکی در خدمت کیان امت داشته باشد و ما نباید هویت شیعه را طوری تبیین و تعریف نماییم که سبب بر هم زدن وحدت امت شود؛ هویت شیعی یک هویت قرآنی است که به واقع، بخشی از یک هویت اسلامی و قرآنی فراگیر تحت امت به حساب می آید؛ ازاین رو هویت شیعی باید در خدمت امت پیامبر (ص) و وحدت و یکپارچگی آن قرار گیرد، اظهار داشت: به بیان دیگر ما نباید هویت شیعی را بریده و فارغ از هویت امت اسلامی تعریف نماییم. هویت شیعی بر حسب تعبیر اصولی لازم است هویت به شرط شیء یعنی به شرط بودن امت و وحدت امت باشد و نه به شرط لا یعنی به شرط نبود امت یا نبود وحدت در امت پیامبر (ع). وی ادامه داد: برخی افراد که از تقریب می ترسند تصور می کنند تقریب سبب تضعیف و از بین رفتن عقاید شیعه است در حالیکه بنیاد اعتقادی شیعه فراتر از آن است که با یک رویکرد از بین برود؛ بر این اساس این توهین به قرآن است که تصور نماییم دو اندیشه متضاد را کنار هم نهاده است. مبلغی با اشاره به اینکه از سوی دیگر تقریب، فرع بر بقا مذاهب و حرمت گذاری به حدود و ثغور اعتقادی آنها است، در غیر این صورت اساساً تقریب شکل نمی گیرد و اصولاً یکی از خطوط قرمز خاندان علیهم السلام هم حفظ یکپارچگی و وحدت امت بود و هیچ گروهی به اندازه آنان اصرار بر حفظ امت نداشتند، افزود: بر مبنای قرآن باید بپذیریم که امت، کلان هویت اجتماعی وابسته به اسلام است که هویت های مختلف اجتماعی را زیر چتر و پوشش خود جای و به آنها معنای اجتماعی می دهد. وی ادامه داد: این کلان هویت اسلامی وابسته به پیامبر است و اگر امت از بین رفت، یا تضعیف شد، هویت شیعه یا هر هویت دیگر در راه تضعیف و تحلیل قرار می گیرد؛ ازاین رو نه شیعه سازی و نه سنی سازی هیچکدام متناسب با امت و جایگاه قرآنی امت نیست. شیعه سازی و سنی سازی در تضاد با وحدت است فقیه ناظر در امور حلال کشور ضمن اشاره به اینکه دلیل بر لزوم نفی شیعه سازی و سنی سازی در امت این است که شیعه سازی یا سنی سازی به یکی از دو صورت علنی و در خفاء می تواند انجام بگیرد و هر دو ایجاد نتایج تخریب گرایانه نسبت به امت دارد، اما انجام آن به صورت علنی جنگ مذاهب را درون امت بوجود می آورد که از بین رفتن امکانات و سرمایه های امت اسلامی تنها ثمره و دستاورد آن است، اظهار داشت: انجام آن به صورت خفا هم نوعی نفاق و ظاهرسازی را در بدنه امت بوجود می آورد و به خوف اتباع مذاهب نسبت به مذاهب خود دامن می زند و نتایج سنگین را به جامعه اسلامی تحمیل می کند، افزون بر اینکه اصولاً خفاء در این حوزه بی معناست چون وقتی یک عمل به صورت اجتماعی و فراگیر انجام گرفت نمی تواند در خفا باقی بماند بلکه بعد علنی پیدا می کند و به اختلاف در امت و مشکلات بزرگ و لاینحل و تمام نشدنی برای آن (معاذالله) منتهی می شود. مبلغی با تکیه بر اینکه اینها همه افزون بر آن است که این عمل یک اشکال اساسی بزرگ را در بر دارد که عبارت از بی اعتنایی بلکه نابودسازی یک اصل قرآنی قوی و محکم تحت عنوان اصل وحدت امت است، افزود: نفی فعالیت معطوف به توسعه مذهب و دعوت به آن، نفی اندیشه انتحال مذهب نیست؛ چه آنکه هر کسی عملاً این امکان را در اختیار دارد که حرف ها را درون جامعه اسلامی بشنود و مذهب خویش را انتخاب نماید و از نظر الهی هم هر کس در انتخاب مذهب خود مسئولیت دارد، بلکه آنچه مقصود است این است که ما در این حوزه نباید رویکرد، تلاش، فعالیت و عملیاتی داشته باشیم چونکه به وحدت امت و آرامش مذهبی در امت ضربه می زند و در آن صورت، نه اسلام، نه امت، نه شیعه و نه هیچ مذهبی در فضای بدون آرامش در جهت اسلام قرار نمی گیرد. آیت الله مبلغی ضمن اشاره به لایه سوم شیعه یعنی لایه علمی، اظهار داشت: ما در برابر علوم خاندان علیهم السلام وظیفه سنگین و اساسی بر دوش داریم؛ لازم است این علوم را اولاً درک نماییم ثانیاً برای ساختن جامعه خود آنرا مبنا قرار بدهیم و ثالثاً ناگفته ها و بخش های درک نشده آنرا کشف و رابعاً زیبایی های آنرا منتشر نماییم.

1399/11/05
13:41:29
0.0 / 5
1165
تگهای خبر: استاد , تاریخی , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور