امكان ثبت نام تا ۱۳ دیماه؛

جزئیات سهمیه ها و تعهدات در آزمون دستیاری پزشكی

جزئیات سهمیه ها و تعهدات در آزمون دستیاری پزشكی کنکوری: در چهل و هشتمین آزمون دستیاری پزشکی هفت نوع سهمیه اجرا می شود که استفاده کنندگان از هر سهمیه بنا بر قانون ملزم به اجرای تعهدات سهمیه ها هستند.به گزارش کنکوری به نقل از مهر، چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۷ اسفند ۹۹ انجام می شود. ثبت نام چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از ۶ دی ماه شروع شده و داوطلبان تا ۱۳ دی فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
در این دوره از آزمون نیز ۷ سهمیه اجرا می شود که استفاده کنندگان از هر سهمیه ملزم به اجرای تعهدات آن نیز هستند.
سهمیه رزمندگان و ایثارگران
پذیرش با بهره گیری از سهمیه رزمندگان و ایثارگران با رعایت قوانین و مقررات موضوعه صورت خواهد گرفت.
سهمیه ایثارگران شامل جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران: تمام داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران برمبنای ماده ۷۰ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و اصلاحیه قانون مذکور ماده ۴۷ قانون تنظیم قسمتی از مقررات دولت و ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و تبصره آن شامل افراد زیر هستند:
* جانباز. آزاده. فرزند و همسر شاهد، آزاده، جانباز ۲۵ درصد و بالاتر (در قالب ظرفیت ۲۵ درصد سهمیه رزمندگان و ایثارگران)
* جانباز کمتر از ۲۵ درصد. فرزند و همسر جانباز کمتر از ۲۵ درصد. همسر و فرزند رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه (در قالب ظرفیت ۵ درصد سهمیه رزمندگان و ایثارگران)
به منظور استفاده از سهمیه ایثارگران، فقط برمبنای ورود صحیح اطلاعات شناسنامه ای به ویژه کد ملی و علامت گذاری در قسمت سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران و مشخص کردن نسبت با ایثارگر در فرم ثبت نام مجاز به ارائه درخواست استفاده از سهمیه مذکور شناخته می شوند.
سهمیه رزمندگان بسیجی برمبنای ماده ۱ و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در بخشنامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ تا ۳۱ شهریور ۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق مقابل باطل حضور داشته اند باتوجه به مفاد اعلام شده مجاز به استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران شناخته می شوند.
نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی شوند.
همسر و فرزند رزمندگان بسیجی که حداقل به مدت ۶ ماه حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از ظرفیت تخصیص یافته به سهمیه رزمندگان و ایثارگران به میزان ۵ درصد هستند. این افراد نیز جهت دریافت کد رهگیری فرد رزمنده را در فرم ثبت نام آزمون، وارد کنند.
اعمال سهمیه رزمندگان و ایثارگران تنها در صورت انتخاب سهمیه مورد نظر و ارسال مدارک لازم در زمان های مقرر امکان پذیر است.
نحوه پذیرش استفاده کنندگان از سهمیه رزمندگان و ایثارگران:
۲۵ درصد از ظرفیت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران دارای شرایط زیر اختصاص دارد:
*همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، به شرط کسب حد نصاب ۷۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد در رشته- محل انتخابی
*فرد رزمنده به شرط کسب حداقل ۸۰ درصد حد نصاب علمی در رشته- محل انتخابی
۵ درصد از ظرفیت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران دارای شرایط زیر اختصاص دارد (به شرط کسب حداقل ۷۰ درصد حدنصاب علمی در رشته- محل انتخابی):
*جانباز کمتر از ۲۵ درصد، فرزند و همسر جانباز کمتر از ۲۵ درصد
*همسر و فرزند رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه
تعهدات استفاده کنندگان از سهمیه رزمندگان و ایثارگران: از پذیرفته شدگان با بهره گیری از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت آزاد با رعایت سایر مقررات مرتبط تعهد محضری ستاندن خواهد شد.
سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی
بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن ۳۰ درصد ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی ۱۰ قطب آمایشی (کلان منطقه) کشور در رشته های مورد نیاز به متقاضیان واجد شرایط پذیرش استفاده از سهمیه مناطق محروم تعلق می یابد.
انتخاب رشته - محل در دانشگاه های علوم پزشکی ۱۰ قطب آمایشی (کلان منطقه) در زمان انتخاب رشته اعلام می شود.
شرایط استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی
فرد متقاضی استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی باید بطور کامل دارای یکی از شرایط زیر برمبنای رای صادره در چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. نیازهای رشته ها در سهمیه بومی متعاقباً اعلام خواهد شد و داوطلب باید استان هایی را که واجد شرایط استفاده از آن در سهمیه مناطق محروم هستند را در مرحله ثبت نام انتخاب کنند.
۱) متقاضی باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلات را (اعم از متوالی یا متناوب) در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا گذرانده باشد.
۲) متقاضی حداقل سه مقطع تحصیلی را (اعم از متوالی یا متناوب) در یکی از شهرهای استان مورد تقاضا گذرانده باشد.
۳) محل تولد یکی از والدین و یا همسر متقاضی در استان مورد نظر بوده و همین طور فرد ۵ سال اقامت اخیر (منتهی به سال برگزاری آزمون) در یکی از شهرهای استان مورد تقاضا را داشته باشد.
۴) مستخدمین پیمانی، قراردادی (تمام وقت)، رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت با حداقل ۵ سال سابقه استخدام و خدمت اخیر در مناطق محروم استان متقاضی.
۵) پزشکان عمومی قراردادی (تمام وقت)، پیمانی یا رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت با حداقل ۳ سال سابقه مدیریتی یا سرپرستی در مناطق محروم استان متقاضی بعنوان رئیس شبکه بهداشتی درمانی و یا رئیس بیمارستان.
۶) دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه خدمت بعنوان پزشک اورژانس در مراکز اورژانس تحت پوشش وزارت بهداشت (اعم از بیمارستانی، درمانگاهی،....) در مناطق محروم استان متقاضی (برای داوطلبان واجد شرایط فقط جهت پذیرش در رشته تخصصی طب اورژانس).
۷) متقاضیان تحصیل در مقطع تخصصی که سابقه حداقل ۶ سال خدمت با مدرک پزشکی عمومی در مناطق محروم استان متقاضی را داشته باشند.
نحوه پذیرش استفاده کنندگان از سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی
پذیرش دستیار در این سهمیه با رعایت سقف ظرفیت پذیرش در منطقه محروم در رشته مورد تقاضا و نیاز استانها در قالب نظام سطح بندی که متعاقباً در هنگام انتخاب رشته محل اعلام می شود، خواهد بود.
پس از قبولی با بهره گیری از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی به هیچ عنوان تغییر سهمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکان پذیر نیست. همین طور تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی ممنوعست.
تعهدات استفاده کنندگان از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی
از پذیرفته شدگان با بهره گیری از مزایای سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، تعهد خاص به میزان سه برابر مدت آموزش جهت ارائه خدمت در مناطق محروم و مورد نیاز همان دانشگاه علوم پزشکی انتخابی بمنظور استفاده از سهمیه مذکور ستاندن می شود. این تعهد قابل خرید یا جابه جایی نیست.
پذیرفته شدگان با بهره گیری از مزایای سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، بعد از فراغت از تحصیل فقط در حوزه مناطق محروم و یا نیازمند تعیین شده خود فعالیت درمانی و یا آموزشی خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعالیت تخصصی در رشته تحصیلی خودرا تا اختتام دوره تعهدات ندارند.
ارائه مدرک فارغ التحصیلی این گروه از پذیرفته شدگان پس از اتمام تعهدات مورد نظر مجاز است و پذیرفته شدگان مذکور تا اختتام زمان تعهدات و ارائه تسویه حساب از دانشگاه علوم پزشکی محل ارائه خدمات امکان ارائه خدمات تخصصی در سایر مناطق کشور را ندارند.
ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر بعد از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهدات امکان پذیر است. انتقال و تغییر محل تعهدات ممنوعست.
پذیرش به صورت آزاد
داوطلب متقاضی پذیرش به صورت آزاد، مجاز به پذیرش در سهمیه های جانبازان، رزمندگان و ایثارگران نیست.
تمامی داوطلبان مرد و زن که از سهمیه های جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و نیز سایر سهمیه های مازاد استفاده می نمایند (به غیر از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی که داوطلبان می توانند بطور مجزا رشته محل های مربوط به آزاد و محروم را انتخاب کنند) ابتدا برای پذیرش به صورت آزاد در رشته محل انتخابی به ترتیب اولویت موجود در فرم انتخاب رشته محل مورد بررسی قرار می گیرند و چنانچه در رشته محل انتخابی به صورت آزاد قابل پذیرش نباشند برای پذیرش در سهمیه مورد انتخاب مورد ارزیابی قرار می گیرند.
نحوه محاسبه طول مدت تعهدات پذیرفته شدگان در رشته های تخصصی بالینی
مدت زمان تعهدات ضریب کاری دستیاران آزاد که از هیچ نوع سهمیه ای جهت پذیرش در دوره دستیاری استفاده نکرده اند بدین سان است که طول دوره تحصیل رشته تخصصی در شاخص N ضرب می شود و نتیجه طول مدت تعهد است.
شاخص N نیز به شکل درصد مدت گذراندن طرح نیروی انسانی با احتساب ضریب منطقه منهای ۱۰۰ و تقسیم بر ۱۰۰ و ضرب در ۰.۵ + ۰.۵ محاسبه می شود.
نحوه پذیرش داوطلبان متقاضی رشته روانپزشکی و رشته زنان و زایمان
مقرر شده است تمامی کسانی که رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی را انتخاب می کنند، برای مصاحبه معرفی شوند و در صورتیکه برمبنای نظر هیات ممتحنه شرایط لازم جهت پذیرش و ادامه تحصیل در این رشته ها را داشته و نقص عضو موثر حرفه ای نداشته باشند، واجد شرایط پذیرش در رشته های مذکور خواهند شد.
کسانی که دارای شرایط لازم نباشند، در سایر رشته های انتخابی خود که حد نصاب نمره لازم را داشته باشند، معرفی خواهند شد.
قبولی در آزمون کتبی این دو رشته به منزله قبولی قطعی نبوده و هیچ نوع حقی برای پذیرش داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و قبولی قطعی بعد از انجام مصاحبه و با رعایت مقررات کلی پذیرش خواهد بود.
پذیرش داوطلبان متقاضی پزشک پژوهشگر
اجرای این بند منوط به تصویب بر تداوم مزایای مذکور از طرف نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی آتی خواهد بود. متقاضیان سهمیه پزشک پژوهشگر جهت آگاهی از قوانین و مقررات و فرم های مربوطه می توانند به قسمت پزشک پژوهشگر در سایت سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.
پذیرش به صورت مازاد برمبنای بخشنامه اجرائی «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر»
داوطلبان مشمول استفاده از قانون از تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مدارک آنها برای استفاده از مزایای ماده ۳ بخشنامه توسط شورای منتخب دانشگاه محل تحصیل مورد تایید قرار گرفته است، باید در فرم ثبت نام مراتب تمایل خودرا برای استفاده از مزایای سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر اعلام کنند.
اصل کلیه مدارک باید همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۹ به دانشگاه محل تحصیل ارائه شود. دانشگاه ها موظف به دریافت و بررسی مدارک بوده و فقط در صورت تایید مراتب گواهی لازم جهت این دوره آزمون به داوطلب اعطا خواهد شد.
نحوه پذیرش استفاده کنندگان از سهمیه استعداد درخشان
داوطلبان واجد شرایط که موفق به کسب حداقل ۴۰ امتیاز برمبنای مندرجات قانون شده اند در صورت کسب ۹۰ درصد حد نصاب رشته – محل انتخابی مشمول قانون پذیرش به صورت مازاد غیر شهریه پرداز هستند. افراد تنها یک دفعه می توانند از این سهمیه استفاده کنند. در صورت انصراف حق استفاده مجدد از آنرا نخواهند داشت.
تعهدات استفاده کنندگان از سهمیه استعداد درخشان
میزان تعهدات این قبیل از پذیرفته شدگان مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت آزاد خواهد بود. چنانچه مشمولین بخشنامه استعداد درخشان با بهره گیری از سهمیه مناطق محروم مورد پذیرش قرار گیرند، مکلف به تودیع سند تعهد مطابق مقررات مربوطه بوده و تمامی محدودیت های مقرر در قانون سهمیه مناطق محروم برای این داوطلبان هم اعمال می شود.
پذیرش به صورت بورسیه نیروها ی مسلح
بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی ۲.۵ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت دستیاری به نیروهای مسلح در رشته های مورد نیاز با تایید وزارت بهداشت منوط به کسب حداقل ۸۰ درصد حد نصاب اختصاص می یابد. نحوه اعمال در مراحل پذیرش، در راهنمای انتخاب رشته- محل اعلام خواهد شد.
تائید نهایی افراد واجد شرایط استفاده از بورسیه بوسیله استعلام از سازمان معرفی کننده از طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام خواهد پذیرفت و فقط بورسیه جهت متقاضیانی که واجد شرایط بودن ایشان از طرف سازمان مربوطه مورد تائید قرار گیرد، لحاظ خواهد شد.
پذیرش بعنوان بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
در این دوره تمامی شرکت کنندگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی (به استثناء تمام مستخدمین رسمی، پیمانی، وزارتخانه ها، نهادها و سازمان ها و نیاز کادر ثابت نیروهای مسلح) مجاز هستند در صورت تمایل به پذیرش بعنوان بورسیه سپاه در رشته های تخصصی دارای مجوز آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)، مراتب تمایل خودرا با درج در فرم ثبت نام اینترنتی اعلام کنند.
پذیرش بعنوان بورسیه منوط به تائید مراجع ذیربط در آنها است و پذیرش در بورسیه مورد نظر دارای محدودیت در ظرفیت و جنسیت است در مرحله انتخاب رشته – محل به همراه سایر اطلاعات در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.


منبع:

1399/10/08
12:50:01
5.0 / 5
1098
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور