آغاز توزیع كارت از ۷ مهر؛

جزئیات آزمون عملی در كدرشته های هنری كنكور ارشد 99

جزئیات آزمون عملی در كدرشته های هنری كنكور ارشد 99 به گزارش كنكوری جزئیات آزمون تشریحی و یا پروژه عملی در 7 كدرشته هنری آزمون ورودی دوره های كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 منتشر گردید.


به گزارش کنکوری به نقل از مهر، به دنبال اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های بورسیه، دارای شرایط خاص و دارای آزمون تشریحی و یا پروژه عملی در کد رشته های ذیربط آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹، جزئیات برگزاری آزمون های عملی اعلام گردید.آزمون پروژه عملی کدرشته های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴: پروژه عملی این کدرشته ها در بامداد و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ۹، ۱۰ و ۱۱ مهرماه منحصراً در شهر تهران برای متقاضیانی که مجاز به انتخاب دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) هستند و حداقل یکی از کدرشته محل های رشته های تحصیلی پروژه دار را انتخاب نموده اند (منحصراً دوره های روزانه و شبانه) و هزینه برگزاری آزمون تشریحی و یا عملی خودرا پرداخت کرده اند انجام خواهد شد. برای آن دسته از متقاضیانی که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه هستند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت است و لازم است دو روز پیش از برگزاری آزمون پروژه مربوط، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند. جهت شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه اینترنتی و همین طور اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. تمامی متقاضیان باید برای پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. آدرس حوزه برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه ۷ مهر بوسیله سایت سازمان سنجش قابل پرینت است. تبصره: نظر به اینکه در کدرشته های امتحانی ۱۳۵۲ (مجموعه معماری) و ۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی) چهار پروژه عملی و یا تشریحی برگزار می گردد پس برای آن دسته از متقاضیان هر یک از کدرشته های امتحانی مذکور، در صورت پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی هر یک از پروژه های ذیربط یک کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده است که لازم است، باتوجه به کدرشته محل های انتخابی بابت هر یک از پروژه های مربوط نسبت به پرینت کارت پروژه مربوط اقدام نمایند.جدول کدرشته محلهای امتحانی دارای پروژه آزمون عملی و زمان برگزاری، تاریخ پرینت کارت و مدت زمان برگزاری پروژه یا آزمون عملینام درس/ رشته امتحانیکدرشته امتحانیزمان پاسخگوییتاریخ پرینت کارت آزمونتاریخ برگزاری آزموناسکیس معماری منظر۱۳۵۲۲۴۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرعصر چهارشنبه ۹ مهرنقاشی۱۳۵۸۲۴۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرعصر چهارشنبه ۹ مهرمطالعات فرهنگ و معماری ایران۱۳۵۲۱۸۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرصبح پنجشنبه ۱۰ مهرتجزیه و تحلیل نمایشنامه۱۳۵۷۱۸۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرصبح پنجشنبه ۱۰ مهرارتباط تصویری۱۳۵۸۲۴۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرصبح پنجشنبه ۱۰ مهرطراحی پارچه و لباس۱۳۶۴۲۴۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرصبح پنجشنبه ۱۰ مهراسکیس معماری داخلی۱۳۵۲۲۴۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرعصر پنجشنبه ۱۰ مهرنمایشنامه نویسی۱۳۵۷۱۸۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرعصر پنجشنبه ۱۰ مهرتصویر متحرک (انیمیشن)۱۳۵۸۲۴۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرعصر پنجشنبه ۱۰ مهراسکیس معماری۱۳۵۲۲۴۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرصبح جمعه ۱۱ مهرتصویر سازی۱۳۵۸۲۴۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرصبح جمعه ۱۱ مهرمجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری۱۳۵۰۱۸۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرعصر جمعه ۱۱ مهراسکیس طراحی شهری۱۳۵۱۱۸۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرعصر جمعه ۱۱ مهرطراحی صنعتی۱۳۶۲۲۴۰ دقیقهدوشنبه ۷ مهرعصر جمعه ۱۱ مهرمتقاضیانی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است در روز سه شنبه ۸ مهر ۹۹ از ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۲: ۰۰ و ۱۴: ۰۰ تا ۱۸: ۰۰ برای پیگیری به باجه رفع نقص کارت به آدرس: تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، به سمت میدان انقلاب، بن بست شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه کنند.منابع آزمون تشریحی درس تجزیه و تحلیل نمایشنامه رشته کارگردانی نمایش از کد رشته امتحانی ۱۳۵۷: ۱. ویتسک (گئورگ بوشنر) ۲. اولئانا (دیوید ممت) ۳. آگوست؛ اوسیج کانتی (تریسی لتز) ۴. عزا برازنده الکتراست (یوجین اونیل) ۵. قتل غیر عمد (کوبو آبه) ۶. فعل (محمد رضایی راد) ۷. ستوان آینیشمور (مارتین مک دونا). متقاضیان موظفند تمامی کتب معرفی شده را مطالعه کنند.نمایش عروسکی کد ۱۳۵۶: مصاحبه و آزمون پروژه عملی نمایش عروسکی در ایام ۱۳ و ۱۴ مهر ۹۹ در محل تهران، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، گروه نمایش انجام می شود. متقاضیان لازم است برای تعیین نوبت مصاحبه پیش از ساعت ۸: ۰۰ بامداد (از ساعت ۷: ۳۰) با همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون ارشد ۹۹ در محل آزمون حضور داشته باشند. زمان مراجعه برای آزمون عملی عروسکی برای دارندگان حرف اول نام خانوادگی «الف» تا «ط» یکشنبه ۱۳ مهر و برای دارندگان حرف اول نام خانوادگی «ظ» تا حرف «ی» دوشنبه ۱۴ مهر است. متقاضیانی که نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی اقدام نموده اند، لازم است برای پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از روز پنجشنبه ۱۰ مهر به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند. جهت شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه اینترنتی و همین طور اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. پس کلیه متقاضیان باید برای پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. متقاضیانی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است در روز شنبه ۱۲ مهر ۹۹ از ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۲: ۰۰ و ۱۴: ۰۰ تا ۱۸: ۰۰ برای پیگیری به باجه رفع نقص کارت به آدرس: تهران، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، گروه نمایش مراجعه کنند. همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارک مربوط به سوابق عروسکی (مانند بروشور، پوستر یا عکس) و دیگر کارهای تئاتری شامل آموزشی، پژوهشی و هنری. ب) ارائه تحلیل نمایشنامه هایی که بوسیله سازمان سنجش معرفی شده است، الزامی است. شیوه امتحانی نمایش عروسکی: متقاضیان رشته نمایش عروسکی لازم است ۵ عنوان نمایشنامه های پرندگان (آریستوفان)، شاه اوبو (آلفرد ژاری)، هملت ماشین (هاینر مولر)، سیاه بازی بازی نمایش ممنوع (داوود فتحعلی بیگی)، نبردهای کوکزینگا (از کتاب چهار نمایشنامه عروسکی ژاپنی چیکاماتسو مونزا ئمون) را مطالعه کنند. متقاضیان باید در زمان آزمون سوابق کاری مرتبط خودرا همراه داشته باشند، تحلیل کل آثار اعلام شده باید توسط متقاضی آماده شود، یکی از آثار را بصورت انفرادی آماده کند. ( تمامی امور اجرایی توسط متقاضی باید انجام شود)، اثر انتخابی باید حداکثر در ۱۰ دقیقه اجرا شود، اجرا می­ تواند برداشتی کلی از نمایشنامه یا قسمتی از آن باشد، آوردن وسایل مورد نیاز به عهده متقاضی است.رشته بازیگری از مجموعه امتحانی کد ۱۳۵۷: مصاحبه و آزمون پروژه عملی این کد رشته در ایام ۱۲ تا ۱۶ مهر در محل تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، تالار مولوی انجام می شود. متقاضیان لازم است برای تعیین نوبت مصاحبه پیش از ساعت ۸: ۰۰ بامداد (از ساعت ۷: ۳۰) با همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون ارشد ۹۹ در محل آزمون حضور داشته باشند.جدول زمانبندی مراجعه برای آزمون عملی بازیگری (خواهران)روزتاریخحرف اول نام خانوادگیشنبه۱۲ مهر ۹۹از حرف «الف» تا حرف «ذ»یکشنبه۱۳ مهر ۹۹از حرف «ر» تا حرف «ی»جدول زمانبندی مراجعه برای آزمون عملی بازیگری (برادران)روزتاریخحرف اول نام خانوادگیدوشنبه۱۴ مهر ۹۹از حرف «الف» تا حرف «خ»سه شنبه۱۵ مهر ۹۹از حرف«د» تا حرف «ف»چهارشنبه۱۶ مهر ۹۹از حرف «ق» تا حرف «ی»متقاضیانی که نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی اقدام نموده اند، لازم است برای پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از روز پنجشنبه 10 مهر 99 به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند. جهت شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه اینترنتی و همین طور اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. متقاضیان باید اسناد و مدارک مربوط به سوابق بازیگری (مانند بروشور، پوستر یا عکس) و دیگر کارهای تئاتری شامل آموزشی، پژوهشی و هنری را همراه داشته باشند. آمادگی برای اجرای یک قطعه نمایش به صورت بداهه و اجرای یک قطعه منتخب که پیش تر به آگاهی متقاضی رسیده است از دیگر موارد آمادگی متقاضیان است. خانم ها باید تک گویی «خانم ایکس» از نمایشنامه «قوی تر» اثر «آگوست استریندبرگ» ترجمه «احمد پوری»، نشر مشکی را اجرا و بازی کنند. متن تک گویی آزمون عملی بازیگری نقش خانم ها: خانم ایکس: «وای که چقدر ازت متنفرم. میفهمی چی میگم؟ تنفر! تو هم که چقدر خونسرد نشستی این گوشه، عین خیالتم نیست که امروز اول ماهه یا آخرشه یا کریسمسه یا مردم دور و ورت خوشحالن یا ناراحتن. تو حتی قدرت این رو نداری که بخوای کسی یا چیزی رو دوست داشته باشی یا ازش متنفر باشی. عین لک لکی که چشم بدوزه به سوراخ موش صحرایی، عاجزی از اینکه خودت بو بکشی و شکارت رو پیدا کنی. تو فقط بلدی چطوری یه گوشه قایم شی و منتظر شکارت بمونی. فکر میکنم بدونی که مردم اسم اینجا رو گذاشتن تله موش. تو همینجوری نشستی اینجا و روزنامه گرفتی دستت به امید اینکه خبر کسی رو بخونی که بدبخت شده یا از تئاتر اخراجش کردن... اینجا نشستی و هر لحظه منتظری یه قربونی از راه برسه. مثل ناخدایی که کشتی ش شکسته باشه، آخرین امیدت رو بستی به بخت و اقبالت. اینجا تو منتظر باج گرفتنی. آملی بیچاره! میدونی، با همه اینا من دلم برات میسوزه، چون میدونم واقعاً بدبختی، بدبخت مثل یه حیون زخمی. دشمنی میکنی، چموشی میکنی، چون زخم خورده ای. برای من سخته که از دستت عصبانی بشم، هرچند که باید میشدم؛ ولی به هر حال تو ضعیف تری... اون ماجرای تو با باب... خوب، میبینم که ناراحتم نکرده... تو من و عادت به شیر کاکائو خوردن دادی، اگه کس دیگه ای هم این کارو میکرد فرق زیادی نمیکرد ( قاشقی پر از شیر کاکائو در دهان میگذارد) علاوه بر این شیر کاکائو یه نوشیدنی سالم و مقویه. اگه تو به من یاد دادی چطوری لباس بپوشم، اینجوری علاقه شوهرم رو بهم بیشتری کردی. این همون چیزیه که من از تو گرفتم، ولی خودت گمش کردی. اگه بخوایم منصفانه بگیم، تو اونو حدودا از دست دادی، البته بدون شک قصد تو این بوده که من اونو از دست بدم، خیلی هم تلاش کردی، ولی الان حسرت میخوری... من این کار رو نکردم. آدم نباید اونقدر خودخواه و یه دنده باشه. قبول میکنی که الان حقیقتاً من قوی ترم ؟...»آقایان لازم است تک گویی شخصیت «ینک» از نمایشنامه «میمون پشمالو» اثر «یوجین اونیل» ترجمه «دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی»، نشر سروش را اجرا و بازی کنند. متن تک گویی آزمون عملی بازیگری نقش آقایانینک: «(با خنده ای تلخ) دارین ورودم را به شهرتون خوش آمد می گین، نه!؟ درود! درود! خوشحالم که همه رفقا اینجا جمعند!(سکوت. سپس با لحنی دوستانه و تا حدی مسخره آمیز خطاب به گوریل داخل قفس)ای یارو، عجب مرتیکه گردن کلفت و زمختی به نظر می آی! من تا حالا گوریل های زیادی دیده بودم، اما این نخستین باریه که دارم یکیشون رو درست و حسابی اندازه وارنداز می کنم. عجب سینه ستبری داری. شونه هاتو نیگاه کن، عین دو تخته سنگ. بازوهاتو برم، مثل کنده هیزم می مونه!... عجب مشتهای پر زوری داری. شرط می بندم یه تنه از پس همه اون کله پوکا برمی آی!)مکث) خیلی خوب بابا. فهمیدم چی می گی. تو داری نفس کش می طلبی. همه دنیا رو به جنگ می خونی. حرف منو خوب فهمیدی؟ نکته هامو خوب گرفتی؟(با تلخی) راستی چرا تو زبون منو نمی فهمی؟ مگه ما از یه خانواده نیستیم؟ مگه ما عضو یه باشگاه نیستیم؟ باشگاه میمون های پشمالو؟ (مکث) که تو همان میمون پشمالویی! که من به چشم اون دختره شبیه تو بودم!؟ واسه همین وقتی چشمش به من افتاد اسم تو رو صدا زد... اما خیال کرده. من مثل تو، توی قفس نیستم، آزادم از جا در بروم و له و لوردش کنم. واسه همین از من گریخت و خودش رو قایم کرد... اما به عقلش نرسید که من مثل تو، توی قفسم. یه قفس محکم تر و تنگ تر... شاید تو یه روزی قفست رو بشکنی و آزاد بشی، اما من چی؟ من یه همچین شانسی رو ندارم. تو یه جایی داری که فرار کنی. اما من کجا فرار کنم؟(سردرگم). اه، لعنتی، توی چه درکی گرفتار شدم! همه چیز عوضیه. همه چی وارونه است. (مکث) به گمون من توخیلی دلت می خواد بدونی من واسه چی پیش تو اومدم، هان؟خوب بهت می گم. تمام دیشب رو من روی نیمکت، توی پارک خوابیدم. بامداد که خورشید داشت طلوع میکرد نیگاش کردم. خیلی قشنگ بود. آسمون به رنگ سرخ و کبود و سبز شده بود. به آسمون خراش ها نیگا کردم، همه از فولاد بودن. به کشتی های بخاری نیگا کردم، اونا هم از فولاد ساخته شدن... همه چیز از فولاد لعنتی... اما آسمان صاف بود هوا داشت گرم می شد. باد خوبی هم راه افتاده بود.»برنامه زمانی انجام آزمون مرحله دوم کد رشته امتحانی ۱۳۶۰ (مجموعه هنرهای موسیقی) به شرح زیر است: نوازندگی موسیقی جهانی: روز شنبه 5 مهر 99 (متقاضیان مرد) و روز یکشنبه 6 مهر 99 (متقاضیان زن). نوازندگی موسیقی ایرانی: متقاضیان مرد (الف تا س) روز دوشنبه 7 مهر و متقاضیان مرد (ش تا ی) روز سه شنبه 8 مهر. کل متقاضیان زن روز سه شنبه 8 مهرموسیقی شناسی: متقاضیان مرد (الف تا ع) روز دوشنبه 7 مهر و متقاضیان آقا (غ تا ی) روز سه شنبه 8 مهر. کل متقاضیان زن روز سه شنبه 8 مهرآهنگسازی: آزمون تشریحی آهنگسازی برای کل متقاضیان مرد و زن روز شنبه 12 مهر (شروع آزمون تشریحی ساعت ۸ صبح) است. آزمون عملی برای متقاضیان مرد(الف تا ص) پس از آزمون تشریحی همان روز شنبه 12 مهر و متقاضیان مرد (ط تا ی) و کلیه متقاضیان زن روز یکشنبه 13 مهر. توضیح: متقاضیان لازم است در ایام مقرر جهت تعیین نوبت آزمونها از ساعت ۷: ۳۰ بامداد در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.- مکان برگزاری آزمون مرحله دوم (عملی) مجموعه موسیقی (کد ۱۳۶۰) در دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران به آدرس: تهران خیابان انقلاب – خیابان قدس – ضلع شرقی دانشگاه تهران – درب نگارخانه دانشگاه تهران است. متقاضیانی که نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی اقدام نموده اند، لازم است برای پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از روز شنبه 5 مهر به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند. متقاضیانی که برای هر یک از گرایش های انتخابی مورد نظر نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی اقدام نموده اند باید جهت شرکت در مرحله دوم آزمون عملی نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه در مرحله مربوط در آزمون اقدام نمایند. جهت شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه اینترنتی و همین طور اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. پس کلیه متقاضیان باید برای پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. متقاضیانی که در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده کنند لازم است در روز شنبه 5 مهر از ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۲: ۰۰ و ۱۴: ۰۰ تا ۱۸: ۰۰ برای پیگیری به باجه رفع نقص کارت دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران به آدرس: تهران خیابان انقلاب، خیابان قدس، ضلع شرقی دانشگاه تهران، درب نگارخانه دانشگاه تهران مراجعه کنند. شیوه امتحانی مجموعه موسیقی ( کد ۱۳۶۰)آزمون سرایش و شنوایی: برای متقاضیان رشته موسیقی ایرانی: الف: سرایش: خواندن ملودی در گام‎های ماژور. خواندن ملودی در گام‎های مینور یا مدهای ایرانی.آزمون سرایش و شنوایی: برای متقاضیان رشته موسیقی ایرانی: ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک. ج: ریتم خوانی(ساده و ترکیبی)برای متقاضیان رشته موسیقی جهانی: الف: سرایش: خواندن ملودی در گام­های ماژور و مینور. ب: شنوایی: تک صدایی (ملودی تنال)، دو صدایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک). ج: ریتم خوانی (ساده و ترکیبی)برای متقاضیان رشته آهنگسازی: الف: سرایش: خواندن ملودی در گام‏های ماژور و مینور. ب: شنوایی: تک صدایی (ملودی تنال)، دو صدایی (تشخیص فواصل هارمونیک و ملودیک)، آکوردشناسی سه صدایی. ج: پیانوی عمومی: اجرای یک قطعه از دوره کلاسیک یا رومانتیکبرای متقاضیان رشته موسیقی‎شناسی: الف: سرایش: خواندن ریتم‎های ساده و ترکیبی. ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیکآزمون تخصصی برای متقاضیان رشته موسیقی ایرانی: ساز تخصصی: (سازهای تار، سه‎تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک)الف: آشنایی با اجرای کل ردیف دستگاهی ایران(یکی از ردیف های میرزا عبدالله، میرزا حسین قلی، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا و عبدالله خان دوامی). ب: انتخاب دو دستگاه و دو آواز توسط متقاضی. ج: قطعه نوازی (اجرای حداقل سه قطعه بدون کلام از مجموعه موسیقی معتبر ایران). د: بداهه نوازی با متر آزاد. ر: جواب آوازبرای متقاضیان رشته موسیقی جهانی: ساز تخصصی: (سازی از خانواده‎های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار و هارپ)الف: اجرای سه قطعه از چهار دوره باروک، کلاسیک، رمانتیک و معاصر. یکی از چهاردوره ها به طور کامل اجرا شود. ب: متقاضیان غیر ساز پیانو، گیتار و هارپ موظفند رپرتوار خودرا با همراهی ساز پیانو اجرا کنند. ج: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیئت داوران برای متقاضیان نوازندگی پیانو، هارپ و گیتار ضروری می باشد. د: متقاضیان ملزم به اجرای رپرتوار تعیین شده بدون استفاده از نت قطعات هستند. (توجه شود اجرای از روی نت قابل قبول داوران نخواهد بود.)برای متقاضیان رشته آهنگسازی: الف: آزمون کتبی: نوشتن قطعاتی در بافت های مونوفونیک، هموفونیک، پلی فونیک در فرم های دو و سه بخشی، روندو، تم و واریاسیون و تنظیم برای ارکستر سمفونیک یا آنسامبل تعیین شده توسط ممتحنین (هیئت داوران). ب: لازم است متقاضیان یک تم و سه واریاسیون به سبک دلخواه برای پیانو نوشته و در روز آزمون اجرا کنند. برای متقاضیان رشته موسیقی شناسی: مصاحبه ‏ی علمی، ارائه مقاله، سوابق تحصیلی، درک مطلب زبان و آزمون اجرای موسیقی (آشنایی با آواز یا یکی از سازهای موسیقی ایرانی، جهانی یا محلی). باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می­توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http: //darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خودرا به همراه مستندات لازم ثبت کنند.


منبع:

1399/07/01
15:30:50
5.0 / 5
1761
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور