ثبت نام آغاز شد؛

آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشكی ۲۹ شهریور

آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشكی ۲۹ شهریور به گزارش كنكوری سی و چهارمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشكی به صورت تمام الكترونیك ۲۹ شهریورماه در دانشگاه های علوم پزشكی كشور برگزار می گردد.


به گزارش کنکوری به نقل از مهر، آزمون کتبی سی و چهارمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی به صورت تمام الکترونیک ۲۹ شهریورماه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می گردد و محل شرکت در آزمون کتبی هر داوطلب حداکثر تا تاریخ ۲۲ شهریور ۹۹ از راه مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد. بدین سان حوزه امتحانی هر داوطلب هم بنا به راهنمای مربوطه در هنگام صدور کارت ورود به آزمون از جانب مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و به اطلاع کلیه داوطلبان خواهد رسید. تمامی داوطلبان می توانند از روز یکشنبه ۲ شهریور تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۹ با رفتن به سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی برای شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. ثبت نام صرفا به صورت اینترنتی است. کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن جهت شرکت در آزمون در تاریخ ۲۱ تا ۲۲ شهریور ۹۹ به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی رجوع کنند.ضوابط و شرایط لازم جهت ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق تخصصیکلیه داوطلبان لازم است تا تاریخ ۱۵ آذر ۹۹ دوره دستیاری خویش را به پایان برسانند. کلیه دستیاران رشته های فوق تخصصی باید حداکثر ظرف مدت یکسال بعد از اتمام دوره آموزش خود در آزمون گواهینامه و دانشنامه رشته مربوطه شرکت نمایند و در صورت عدم شرکت یک دوره مردودی محاسبه می گردد. مردودین آزمون گواهینامه فوق تخصصی از سی و سومین دوره این آزمون و به بعد (از سال ۹۸ و پس از آن) مشمول یک سال تمدید دوره می شوند و حداکثر بعد از سه بار مردودی از سیستم آموزشی بعنوان دستیار فوق تخصصی اخراج می شوند. دارندگان گواهینامه رشته های فوق تخصصی بالینی مشمول محدودیت تعداد دفعات شرکت در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی نیستند. کلیه دستیاران فوق تخصصی که در سال های ما قبل دوره دستیاری را به اتمام رسانده اند و در آزمون نهایی شرکت نکرده و یا موفق به کسب حدنصاب لازم نشدند، از سال ۱۳۹۸ به مدت سه سال فرصت دارند در آزمون گواهینامه - دانشنامه رشته های فوق تخصصی شرکت نمایند و در صورت عدم کسب حد نصاب قبولی گواهینامه، مشمول یکسال تمدید دوره خواهند بود. تبصره: افرادی که در آزمون نهایی کتبی گواهینامه فوق تخصصی بعد از یکسال تمدید دوره مردود شده اند منحصراً یک نوبت دیگر مجاز به شرکت در آزمون کتبی مذکور هستند. تبصره: تعیین محل تمدید دوره به عهده هیات ممتحنه رشته مربوطه است. اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی دانشنامه فوق تخصصی ۵ سال است و در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی در مدت مذکور، متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی هستند. تبصره: افرادی که پیش از تاریخ ابلاغ آیین نامه دوره های فوق تخصصی مصوب پنجاهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ۷ بهمن ۷۷ در آزمون نهایی کتبی دانشنامه فوق تخصصی قبول شده اند و تابحال موفق به کسب قبولی در مرحله شفاهی آزمون مذکور نشده اند باید مجدد در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی شرکت نمایند. کلیه دستیاران شرکت کننده علاوه بر معرفی نامه از سوی رئیس بخش آموزشی و تائید مدیر گروه ملزم به عرضه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش و تکمیل حد نصاب قابل قبول log book دستیاری و احراز صلاحیت های بالینی (core competency) در چارچوب شیوه های نوین ارزیابی هستند. دستیارانی که در آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی شرکت می کنند باید باقیمانده دوره آموزشی خویش را بعد از آزمون در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم در خصوص اتمام دوره تحصیلی خود جهت فارغ التحصیلی را ارائه نمایند. کلیه داوطلبان موظف به دفاع از رساله فوق تخصصی پیش از شرکت در آزمون گواهینامه هستند و در صورت عدم دفاع از رساله حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت. تبصره: در مواردی که پروژه تحقیقاتی طولانی مدت باشد، حسب نظر گروه آموزشی حداکثر به مدت یک سال جهت دفاع از رساله فرصت داده خواهد شد. در این زمان فرد مجاز به استفاده از مزایای فوق تخصصی نیست. کارت ورود به جلسه امتحان در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ شهریور ۹۹ از راه سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه نماید و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد. نتایج آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی با عنایت به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از راه سایت اینترنتی به آدرس http: //sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی که به صورت PMP / OSCE و سایر روش های ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر کامپیوتر برگزار می شود، در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه امتحان، محل و زمان دقیق برگزاری آزمون شفاهی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. قبول شدگان آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موظف می باشند مطابق جدول زمان بندی آزمون شفاهی (به صورت تمام الکترونیک) که در زمان توزیع کارت تحویل داده خواهد شد به محل برگزاری آزمون رجوع و در آزمون مربوطه شرکت نمایند. نظر به اینکه قسمتی از نمره آزمون شفاهی به رساله پژوهشی دستیاران تعلق می گیرد داوطلبانی که خواهان استفاده از این امتیاز هستند باید پیش از ثبت نام شرکت در آزمون رساله خویش را به اتمام رسانده و از آن دفاع کرده باشند و هنگام آزمون شفاهی شخصا به هیات ممتحنه رشته مربوطه تحویل دهند. تعلق نمرات ترجیحی رساله و مقالات منتشره علمی بر مبنای دستورالعمل مربوطه که به پیوست عرضه می شود، خواهد بود.حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه فوق تخصصیآزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سوال چند گزینه ای بوده (تعیین تعداد سئوالات با تشخیص هیئت ممتحنه مربوطه و تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است) و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون است. در صورت قبولی در آزمون کتبی، داوطلب می تواند در آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی شرکت نماید. ملاک قبولی در آزمون شفاهی هم کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود. جهت تعیین نفرات برتر هر رشته دانشنامه فوق تخصصی، نمره آزمون کتبی با ضریب ۲ و نمره آزمون شفاهی با ضریب ۱ محاسبه می گردد و معدل به دست آمده نفرات برتر را مشخص می کند. دستیاران رشته های فوق تخصصی معرفی شده توسط گروه های آموزشی مربوطه برای شرکت در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی در صورت کسب ۶۰ درصد نمره کل آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موفق به کسب گواهینامه فوق تخصصی خواهند بود.مدارک لازم و هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق تخصصیاسکن و ارسال مدارک زیر از راه سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir با حجم ۳۰۰-۱۰۰ kb الزامی است. هزینه ثبت نام از راه سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir و به صورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد. اسکن عکس ۳×۴ برقی که در سالجاری گرفته شده باشد (در ابعاد ۳۰۰×۴۰۰ پیکسل با فرمت jpg و حداکثر حجم ۲۰- ۱۰۰ kb)، اسکن صفحه اول شناسنامه داوطلب و در صورت ضرورت همراه با یک برگ فتوکپی صفحه توضیحات، اسکن کارت ملی همچون مدارک الزامی است. هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار اول در آزمون دانشنامه فوق تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ ۸۲۵ هزار ریال (۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان) است. هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای دومین بار در آزمون دانشنامه فوق تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال (۱۶۵ هزار تومان) است. هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار سوم و یا بیشتر در آزمون دانشنامه فوق تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال (۳۳۰ هزار تومان) است. داوطلبانی که فقط متقاضی شرکت در مرحله شفاهی آزمون دانشنامه فوق تخصصی باشند باید مبلغ ۸۲۵ هزار ریال (۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان) پرداخت کنند. کلیه متقاضیان فارغ التحصیل خارج از کشور در صورتی که واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی باشند با ارسال اسکن معرفی نامه از جانب رئیس مرکز خدمات آموزشی به همراه مدارک لازم در این دستورالعمل می توانند در آزمون شرکت نمایند. اسکن گواهی تمدید دوره برای آن دسته از افرادی که سه بار یا بیشتر در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی مردود شده اند، اسکن معرفی نامه از سوی رئیس بخش آموزش فوق تخصصی و با تائید مدیر گروه رشته مربوطه بعد از تکمیل دوره آموزشی و اسکن تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش الزامی است. وجوهی که جهت ثبت نام پرداخت می شود قابل استرداد نیست.


منبع:

1399/06/02
17:42:40
5.0 / 5
1656
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور