معاون آموزشی وزارت علوم اعلام كرد

تخصیص قسمتی از بودجه های پژوهشی دانشگاه ها برای تقویت زیرساخت های آموزش الكترونیك دانشگاه ها

تخصیص قسمتی از بودجه های پژوهشی دانشگاه ها برای تقویت زیرساخت های آموزش الكترونیك دانشگاه ها به گزارش كنكوری معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم درخواست شد تا قسمتی از بودجه های پژوهشی دانشگاه ها را برای تقویت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری حوزه آموزش الكترونیك دانشگاه ها قرار دهد كه این اقدام نیز كمك خوبی در امتداد گسترش آموزش های مجازی بود.


به گزارش كنكوری به نقل از ایسنا، دكتر علی خاكی صدیق، در نشست مجازی وزیر علوم و معاونان این وزارت با روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها كه به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط فعلی كه شیوع كرونا كارهای اجتماعی عادی را محدود كرده است، اگر به صورت فعال درباب راه اندازی و استفاده بهینه از آموزش های الكترونیكی در ارائه دروس دانشگاهی استفاده نمائیم، این شرایط تهدید می تواند به یك فرصت استثنایی برای تحول در آموزش كشور و تقویت زیرساخت ها برای ارائه آموزش های متنوع غیرحضوری و بالا بردن سطح تاب آوری نظام آموزش عالی كشور در مواجهه با شرایط مشابه احتمالی در آینده شود.
دكتر خاكی صدیق با تاكید بر توسعه استفاده از آموزش های الكترونیكی در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی گفت: برنامه ریزان دراین شرایط همه گیری شیوع جهانی ویروس كرونا، سه برنامه خوش بینانه، متوسط و بدبینانه برای مقابله با نتایج این ویروس مهلك ارائه كرده اند كه محور مشترك هر سه برنامه، تلاش در تقویت و استفاده از آموزش های الكترونیكی در مراكز آموزش عالی است.
وی با اعلان اینكه معاونت آموزشی وزارت علوم از همان ابتدای شیوع كرونا در اوایل اسفند ماه، با برگزاری جلساتی تخصصی، اهدافی را برای مقابله با ویروس كرونا در محیط های آموزش عالی تعیین كرد، اظهار داشت: به حداقل رساندن لطمه ها و نیز كنترل شیوع كرونا در جامعه، جبران كاستی های پدیدآمده در توقف الزامی كارهای آموزشی، بهره مندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از مزایای آموزش الكترونیكی و توان و آمادگی مراكز آموزش عالی در صورت تداوم مشكل به وجود آمده و در برخورد با شرایط مشابه همچون این اهداف بوده است.
وی ادامه داد: همین طور باتوجه به تعطیلی آموزش های حضوری و تشكیل كلاس ها در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی به دستور ستاد ملی مبارزه با كرونا، بر استفاده از آموزش های مجازی و توسعه زیرساخت. های نرم افزاری و سخت افزاری این نوع آموزش تاكید شد و اینكه دانشگاه ها برای مقابله با شرایطی مشابه در آینده آمادگی داشته باشند.
دكتر خاكی صدیق با ارائه گزارشی از اقدامات معاونت آموزشی وزارت علوم درباب مقابله با شیوع ویروس كووید -۱۹ در مراكز آموزش عالی كشور اظهار داشت: در این خصوص از اسفند ماه سال قبل چندین بخشنامه و دستورالعمل به دانشگاه ها ابلاغ گردیده و ضمن تاكید بر فراهم نمودن امكانات و زیرساخت های لازم جهت استفاده دانشگاه ها از آموزش های مجازی، از دانشگاه ها خواسته شد تا موفقیت ها و همین طور چالش های خود درباب ارائه این نوع آموزش را به وزارت علوم ارسال نمایند تا بتوانیم برای دریافت و ارائه امكانات بهتر با هماهنگی وزارت ارتباطات اقدام نماییم كه در این راستا حدود ۵۰ دانشگاه در اسفند ماه اطلاعات خودرا ارائه كردند و بقیه هم به تدریج در حال ارائه اطلاعات خود هستند.
معاون آموزشی وزارت علوم، اضافه كرد: تشكیل كارگروه تخصصی آموزش های الكترونیكی، نشست تصمیم گیری درباره فعالیت آموزشی دانشگاه ها با حضور معاونان آموزشی دانشگاه های مستقر در تهران، صدور بخشنامه به دانشگاه ها برای توجه به آموزش های غیرحضوری، اقدام برای بهره مندی دانشگاه ها از ترافیك رایگان، پیگیری برای تقویت زیرساخت ها در دانشگاه ها، گزارش گیری از دانشگاه ها، مشاركت در نشست وزرای علوم كشورهای درگیر كرونا، صدور بخشنامه برای افزایش سقف مجاز آموزش الكترونیكی در دانشگاه ها، ارسال نمونه ای از تجارب موفق دانشگاهی برای دیگر دانشگاه ها وارائه نظرات پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ستاد ملی مبارزه با كرونا از دیگر اقدامات این معاونت درباب مبارزه با شیوع ویروس كرونا بوده است.
تخصیص قسمتی از بودجه های پژوهشی دانشگاه ها برای تقویت زیرساخت های آموزش الكترونیك دانشگاه ها
وی با تاكید بر تبعیت از سیاست های كلان ستاد ملّی مبارزه با كرونا، اضافه كرد: در این راستا از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز درخواست شد تا قسمتی از بودجه های پژوهشی دانشگاه ها را برای تقویت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری حوزه آموزش الكترونیك دانشگاه ها قرار دهد كه این اقدام نیز كمك خوبی در امتداد گسترش آموزش های مجازی بود.
دكتر خاكی صدیق با اعلان اینكه به علت شرایط خاص موجود در كشور، هم اكنون سقف مجاز آموزش های الكترونیكی در دانشگاه ها برداشته شده است، اظهار داشت: درباب امكان حضور دانشجویان دكترا نیز دستورالعمل جداگانه ای به دانشگاه ها ارسال شد كه برمبنای آن آموزش مجازی این دانشجویان در اولویت قرار دارد ولی اگر دانشگاهی توانست شرایطی را فراهم آورد كه كلاس حضوری با رعایت تمامی شرایط لازم برگزار شود، می تواند برای این دانشجویان كلاس حضوری برگزار كند ولی اصلاً الزامی در این كار نیست.
فراهم شدن بستر ارائه بیش از ۹۰ درصد دروس نظری به صورت الكترونیكی در دانشگاه های كشور
وی با اعلان اینكه بستر ارائه بیش از ۹۰ درصد دروس نظری به صورت الكترونیكی در دانشگاه های كشور فراهم گشته است، اظهار داشت: تا ۱۵ فروردین ماه بیش از ۶۰ درصد اساتید كلاس های جبرانی خودرا به صورت الكترونیكی برگزار كرده اند و موارد دیگری از قبیل افزایش پهنای باند، طراحی محیط های نرم افزاری و آموزش های لازم در این خصوص، تهیه فیلم های چندرسانه ای و متن های آموزشی نیز به انجام رسیده و بطور متوسط از طرف دانشگاه ها امكان استفاده از بستر آموزش الكترونیكی برای افزون بر ۹۰ درصد دانشجویان فراهم گشته است.
معاون آموزشی وزارت علوم با اعلان اینكه دانشگاه پیام نور نیز با داشتن ۴۳۰ هزار دانشجو تا ۱۵ فروردین ماه، ۱۰۰ درصد دروس خودرا به صورت الكترونیكی برگزار كرده است، اظهار داشت: درباب برگزاری امتحانات اختتام ترم دانشجویان نیز دستورالعملی به دانشگاه ها ارسال خواهد شد تا برمبنای آن امتحانات دانشجویان اجرا شود.
وی با اعلان اینكه كمیته ای از افراد صاحب نظر درباب مقابله با شیوع كرونا در معاونت آموزشی وزارت علوم تشكیل شده است، اظهار داشت: این گروه موظف می باشند قوانین و دستورالعمل های جاری آموزش عالی را با شرایط كنونی تطبیق دهند كه برمبنای نتایج به دست آمده، ۲۰ بند مصوب شده تا دانشگاه ها برمبنای مقتضیات خود این برنامه ها را اجرا كنند.
دكتر خاكی صدیق با تاكید بر اینكه نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ حتما جزو سنوات تحصیلی دانشگاه ها شمرده می شود، اظهار داشت: تمام موارد و دستورالعمل های گفته شده در امتداد پیش گیری از ویروس كرونا، فقط برای این نیم سال است و به آینده تسری داده نخواهد شد.
معاون آموزشی وزارت علوم با اعلان اینكه دانشجویان می توانند بعضی از واحدها و یا كل این ترم را با هماهنگی دانشگاه های خود حذف نمایند، گفت: اتكای حداكثری بر آموزش های الكترونیكی برای همه دروس به صورت آن لاین، برگزاری كلاس های فشرده به شرط حفظ تعداد ساعت ها، استفاده بهینه از تاسیسات سخت افزاری و نرم افزاری، افزایش معرفی به استاد دانشجویان، پذیرش مهمانی دانشجویان به صورت ویژه، مدیریت غیبت بیش از اندازه مجاز دانشجویان، برگزاری دروس كارگاهی و آزمایشگاهی با رعایت تمام شرایط ایمنی و فاصله گذاری اجتماعی و یا برگزاری آن در روزهای تابستان، امكان افزایش یك نیم سال به سنوات مجاز دانشجویان، نظارت بر حضور اساتید در كلاس های مجازی، امكان روش حضوری و نیمه حضوری در دفاع از پایان نامه ها و مواردی از این قبیل از دیگر اقدامات وزارت علوم در مواجهه با كنترل شیوع كرونا در مراكز آموزش عالی است.
همین طور در این جلسه مجازی، روسای دانشگاه های تهران، تحصیلات تكمیلی در علوم پایه زنجان، اصفهان، صنعتی شریف، یزد، بوعلی سینا، خوارزمی، سمنان، یاسوج، تبریز، علم و صنعت ایران، حكیم سبزواری، خلیج فارس، زنجان و شهید بهشتی دیدگاه ها و نقطه نظرات خود درباب ارائه آموزش های الكترونیكی و اقدامات شان در زمینه مقابله با شیوع كرونا را ارائه كردند.
تاكید بر استفاده از آموزش های الكترونیكی حتی پس از بحران كرونا بعنوان مكمل آموزش های حضوری، مدیریت دفاع از پایان نامه ها به صورت مجازی، ضرورت تقویت زیرساخت های آموزش های مجازی، ضرورت افزایش پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت در دانشگاه ها، برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان، برگزاری تمام جلسات اداری دانشگاه ها به صورت مجازی، در دسترس بودن سیستم های سخت افزاری برای همه دانشجویان، آماده سازی روحی و روانی دانشجویان و والدین آنها برای حضور مجدد در كلاس ها (بعد از مهار كرونا)، ضرورت تقویت دولت الكترونیك، استفاده از دوركاری بعضی از كارمندان بعد از مهار كرونا در جهت صرفه جویی در استفاده از منابع، آمادگی برای ارائه خدمات به دانشجویان سایر استانها به صورت میهمان، ارائه آموزش های مجازی بعد از مهار كرونا توسط اساتید برجسته در كل كشور، رایگان بودن و یا تخفیف اینترنت در مراكز آموزش عالی، كمك به شركت های دانش بنیان، ایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان جهت استفاده از آموزش های الكترونیكی، ضرورت ایجاد وحدت رویه در دانشگاه های هر استان، آموزش عالی الكترونیك گذری از آموزش سنتی، بررسی چالش ها و مزایای آموزش الكترونیك و اصلاح بخشنامه ها درباب اعمال آموزش های مجازی همچون مواردی بود كه توسط روسای دانشگاه های كشور در نشست مجازی با وزیر علوم عنوان شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی وزارت علوم، در طول مدت شیوع كرونا در كشور، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارك های علم و فناوری در تولید انبوه مواد ضدعفونی كننده، ماسك، لباس وتوزیع آن در شبكه بهداشتی و سایر نقاط كشور بسیار فعال عمل كرده اند.
منبع:

1399/01/25
16:29:41
5.0 / 5
2777
تگهای خبر: آزمایش , آموزش , استاد , امتحان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور