دفترچه آزمون منتشر شد؛

چه كسانی می توانند در آزمون دستیاری شركت نمایند

چه كسانی می توانند در آزمون دستیاری شركت نمایند كنكوری: جزئیات شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان چهل و هفتمین آزمون دستیاری تخصصی پزشكی اعلام گردید.


به گزارش كنكوری به نقل از مهر ضوابط و شرایط ونحوه برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشكی چهل و هفتمین دوره سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دفترچه راهنمای شركت در آزمون اعلام گردید. داوطلبانی مجاز به شركت در آزمون هستند كه دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند شرایط عمومی؛ برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر واجد كلیه شرایط عمومی متداول در آزمون های مختلف كشور اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان مندرج در قانون اساسی پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران عدم وابستگی تشكیلاتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و هواداری از آنها نداشتن سوء پیشینه كیفری عدم اشتهار به فساد اخلاقی تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط اختصاصی؛ الف) دارا بودن مدرك دكتری حرفه ای پزشكی یا فراغت از تحصیل در رشته پزشكی عمومی ب) داشتن كارت اختتام خدمت نظام وظیفه یا معافی برای آقایان تبصره: كلمه معافی به مفهوم معافیت دایم است و داوطلبان دارای معافیت موقت پزشكی و یا كفالت با مسئولیت خود می توانند در آزمون پذیرش دستیار شركت نمایند. در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت نظام وظیفه، وزارت بهداشت هیچگونه تعهدی برای ترخیص آنان بعهده نخواهد داشت و طبق مقررات با اینگونه افراد برخورد خواهد شد. ج) داشتن گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی اختتام دوره پزشكی عمومی (مختص فارغ التحصیلان شهریورماه سال ۱۳۹۶ و پس از آن، بخشنامه و ضوابط اجرائی آن به دانشگاه های علوم پزشكی ابلاغ گردیده است). ارائه این مدرك در زمان ثبت نام الزامی است و چنانچه پس از پذیرش مشخص شود داوطلب فاقد این مدرك است قبولی داوطلب ملغی اعلام می شود. د) ارائه معافیت از خدمات قانونی و یا گواهی اتمام خدمات قانونی (خدمت نظام وظیفه عمومی، خدمات سوژه قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان، پیام آوران بهداشت ) تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ به استثناء تبصره های زیر: تبصره: كلیه مشمولین بخشنامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز هستند، فقط در یك نوبت و حداكثر تا ۲ سال بعد از فراغت از تحصیل با رعایت مفاد مندرج در بخشنامه مذكور شركت نمایند. تبصره: مشمولین كمیسیون سوژه مواد ۲ و ۳ بخشنامه اجرایی قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ درباب تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان تبصره: یك درصد رتبه اول، یك درصد رتبه دوم (صدك ۹۸ تا ۹۹) و یك درصد رتبه سوم (صدك ۹۷ تا ۹۸) دانشگاه های علوم پزشكی می توانند پیش از انجام خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در آزمون پذیرش دستیار شركت نمایند. تبصره: فارغ التحصیلان رشته پزشكی در حال خدمت نظام وظیفه عمومی (وزارت بهداشت هیچگونه مسئولیتی در قبال ترخیص این دسته از داوطلبان بر عهده ندارد) تبصره: داوطلبان ذكور دارای گواهی اتمام خدمات قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان و یا معافیت از آن می توانند با رعایت مفاد پیوست مربوطه در زمینه قوانین نظام وظیفه در آزمون این دوره شركت نمایند. در صورت عدم رعایت مفاد مقررات مذكور داوطلب مورد نظر مشمول قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان شناخته می شود. مدارك مربوطه شامل شروع خدمت نظام وظیفه، معافی و یا اتمام دوره قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان باید در زمان ثبت نام اسكن و ارسال شود. تبصره: آن دسته از داوطلبان فارغ التحصیل كه خدمت نظام وظیفه خودرا شروع نكرده اند در صورتی می توانند در آزمون شركت نمایند كه تاریخ اعزام آنها حداكثر تا اختتام اردیبهشت سال ۱۳۹۹ باشد. مدارك تاریخ اعزام باید در زمان ثبت نام اسكن و ارسال شود (در غیر اینصورت ثبت نام ابطال خواهد شد و كارت ورود به جلسه آزمون برای افراد صادر نخواهد شد). تبصره: پزشكان عمومی متأهل (با تاریخ عقد دائم پیش از فراغت از تحصیل)، به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان، صرفا برای یك دفعه و با رعایت موارد زیر می توانند در این آزمون ثبت نام كنند. ۱) دانشجویان پزشكی عمومی متأهل (اعم از خانم و آقا) كه حداقل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۸ مشغول به تحصیل بوده و حداكثر تا اختتام شهریور ۹۹ فارغ التحصیل می شوند. ۲) كلیه فارغ التحصیلان پزشكی عمومی متأهل (با تاریخ عقد دائم پیش از فراغت از تحصیل) كه تاریخ فارغ التحصیلی از ۲۰ دی ۹۷ تا ۲۰ دی ۹۸ است پیش از آغاز به خدمت نظام وظیفه و خدمات لایحه طرح نیروی انسانی (ترخیص مشمولان خدمت نظام وظیفه مندرج در این تبصره بر عهده وزارت بهداشت نیست). صحت مدارك تاهل پس از ثبت نام مورد بررسی قرار می گیرد. تبصره: فارغ التحصیلان رشته پزشكی مشمول كمیسیون بند (ج) سوژه مواد ۲ و ۳ بخشنامه اجرایی قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان تبصره: بانوان متأهل مشمول قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان كه پیش از ۱ آذر ۱۳۸۰ فارغ التحصیل شده اند، بدون نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از دانشگاه علوم پزشكی محل سكونت به عنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از انجام خدمات سوژه قانون پزشكان و پیراپزشكان معاف شناخته می شوند. ح) عدم اشتغال به تحصیل داوطلب در یكی از رشته های تخصصی پزشكی، Ph.D كارشناسی ارشد و همین طور نداشتن مدرك تخصصی پزشكی بالینی ط) سلامت جسمی و روانی متناسب با رشته انتخابی و فقدان نقص عضو و یا بیماری مؤثر حرفه ای بر حسب رشته تبصره: در صورتیكه داوطلب بدون توجه داشتن به نقص عضو مؤثر حرفه ای كه مانع از تحصیل و یا انجام خدمات پس از فراغت تحصیل شود، در ر شته ای پذیرفته شود ولی توسط گروه آموزشی به سبب این نقص عضو مجاز آغاز به آموزش شناخته نشود، امكان تغییر رشته توسط دبیرخانه مقدور نیست و اعتراضی پذیرفته نمی گردد. ی) پذیرفته شدگان مرحله اصلی و تكمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشكی دوره چهل و شش، در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم آغاز به آموزش در مواعید اعلام شده و یا انصراف از تحصیل، مجاز به شركت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و هفتم نیستند. (به جز مواردی كه به سبب بروز بیماری مؤثر حرفه ای كه مانع از تحصیل و یا انجام خدمات پس از فراغت تحصیل شود، از ادامه تحصیل در رشته منصرف یا اخراج شده اند). تمامی داوطلبان باید در بازه زمانی اول تا نهم دی ماه ۹۸ با مراجعه به سایت اینترنتی و تكمیل فرم تقاضانامه ثبت نام نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام لازم را به عمل آورند. ثبت نام به صورت اینترنتی است و داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir نسبت به پرداخت اینترنتی مبلغ ۷۵۰ هزار ریال (۷۵ هزار تومان) و ۶ هزار ریال (۶۰۰ تومان) بابت خدمات پیام كوتاه اقدام نموده و با دریافت كد پرداخت مراحل ثبت نام را آغاز كنند. مدارك لازم در دفترچه راهنمای چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشكی اعلام شده است. آزمون كتبی این دوره آزمون دستیاری پزشكی رأس ساعت ۹ بامداد روز پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ بطور همزمان در دانشگاه های علوم پزشكی اردبیل، شیراز، ارومیه، كرمان، اصفهان، كرمانشاه، اهواز، گلستان، بندرعباس، گیلان، بوشهر، لرستان، بیرجند، مشهد، تبریز، مازندران، همدان، زاهدان، شهید صدوقی یزد و شهر تهران انجام می شود. كارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون بوسیله سایت مركز سنجش آموزش پزشكی http: //sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به پرینت كارت خود از روی سایت مربوطه است.

1398/10/03
13:29:58
5.0 / 5
4602
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور