بر اساس رتبه بندی جهانی تایمز؛

۴۰ دانشگاه ایرانی در بین برترین دانشگاه های دنیا قرار گرفتند

۴۰ دانشگاه ایرانی در بین برترین دانشگاه های دنیا قرار گرفتند به گزارش كنكوری رتبه بندی جهانی تایمز برای معرفی برترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۰ منتشر گردید و ۴۰ دانشگاه ایرانی در جمع هزار و ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.


به گزارش كنكوری به نقل از مهر، رتبه بندی تایمز (timeshighereducation) یك نظام رتبه بندی بین المللی است كه به رتبه بندی دانشگاه های دنیا می پردازد. این نظام رتبه بندی حدود یك هزار و ۴۰۰ موسسه آموزش عالی در سراسر دنیا را بررسی و ارزیابی كرده است. رتبه بندی جهانی «آموزش عالی تایمز» یك جدول عملكرد جهانی است كه دانشگاه ها را در تمام مأموریت های اصلی خود شامل «آموزش»، «تحقیق»، «انتقال دانش» و «چشم انداز بین المللی» داوری می كند. همینطور در این نظام رتبه بندی ۱۳ شاخص عملكردی برای عرضه جامع ترین و متعادل ترین مقایسه ها، مورد اعتماد دانشجویان، دانشگاهیان، مدیران دانشگاه ها، صنعت و دولت ها استفاده شده است. شاخصهای عملكردی در پنج حوزه آموزش (محیط یادگیری)؛ تحقیق (حجم، درآمد و شهرت)؛ استنادها (تأثیر تحقیق)؛ چشم انداز بین المللی (كاركنان، دانشجویان و تحقیقات) و درآمد صنعت (انتقال دانش) تقسیم شده اند. آموزش یا تدریس (محیط یادگیری) ۳۰ درصد از امتیاز را شامل می شود كه در این ارزیابی سالانه، نظرسنجی اعتبار ۱۵ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو ۴.۵ درصد، نسبت دكتری به لیسانس ۲.۲۵ درصد، نسبت دكتری به اعضای هیئت علمی ۶ درصد و درآمد نهاد دانشگاه ۲.۲۵ درصد تاثیر دارند. رتبه بندی ۲۰۲۰ تایمز بین نوامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹ انجام شده است و نظرات ۲۱ هزار دانشگاهی در سراسر دنیا با تركیب جغرافیایی و موضوعات مختلف در این زمینه جمع آوری شده است. بخش تحقیق هم ۳۰ درصد امتیازات را به خود اختصاص می دهد. همینطور استناد (تأثیر تحقیق) هم ۳۰ درصد امتیازات است كه در این بخش شاخص تأثیر پژوهش به نقش دانشگاهها در گسترش دانش و ایده های جدید نگاه در نظر گرفته شده است. ۱۲.۸ میلیون مقاله ژورنال و ۷۷.۴ میلیون استناد به مقالات الزویر و داده های پژوهشی شامل مقاله، اقدامات كنفرانس، كتاب و فصل های كتاب انتشار یافته در خلال پنج سال بررسی شده اند. این داده ها شامل بیشتر از ۲۳ هزار و ۴۰۰ مجله دانشگاهی است كه توسط بانك اطلاعات اسكوپوس و الزویر (Elsevier) و كلیه انتشارات نمایه شده بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ لیست بندی شده اند. استناد به این انتشارات در شش سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ انجام شده است. چشم انداز بین المللی شامل (اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهش) ۷.۵ درصد از امتیازات را تشكیل می دهد كه در این میان نسبت دانشجویان بین المللی ۲.۵ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی ۲.۵ درصد و همكاری بین المللی هم ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است. توانایی دانشگاه برای جذب دانشجو در دوره های مختلف تحصیلی از سراسر دنیا یكی از عوامل موفقیت دانشگاه در صحنه جهانی به حساب می آید. درآمد از صنعت (انتقال دانش) ۲.۵ درصد امتیازات را به خود اختصاص می دهد كه به منظور توانایی دانشگاه برای كمك به صنعت با نوآوری ها، اختراعات و مشاوره است كه این امر مأموریت اصلی آكادمی جهانی معاصر به حساب می آید. جدول ۱۰ دانشگاه برتر نظام رتبه بندی بین المللی تایمز در ۲۰۲۰ ردیف نام دانشگاه كشور رتبه ۲۰۲۰ رتبه ۲۰۱۹ ۱ آكسفورد انگلستان ۱ ۱ ۲ انستیتو فناوری كالیفرنیا انگلستان ۲ ۵ ۳ كمبریج آمریكا ۳ ۲ ۴ استانفورد آمریكا ۴ ۳ ۵ انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریكا ۵ ۴ ۶ پرینستون آمریكا ۶ ۷ ۷ هاروارد آمریكا ۷ ۶ ۸ ییل آمریكا ۸ ۸ ۹ شیكاگو انگلستان ۹ ۱۰ ۱۰ امپریال كالج لندن آمریكا ۱۰ ۹ جدول دانشگاه های ایرانی حاضر در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز در ۲۰۲۰ ردیف نام دانشگاه رتبه ۲۰۲۰ ۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۵۱–۴۰۰ ۲ دانشگاه یاسوج ۴۰۱–۵۰۰ ۳ دانشگاه صنعتی امیركبیر ۵۰۱–۶۰۰ ۴ دانشگاه كاشان ۵۰۱–۶۰۰ ۵ دانشگاه علوم پزشكی مشهد ۵۰۱–۶۰۰ ۶ دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۱–۶۰۰ ۷ دانشگاه علوم پزشكی تهران ۵۰۱–۶۰۰ ۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۶۰۱–۸۰۰ ۹ دانشگاه علوم پزشكی ایران ۶۰۱–۸۰۰ ۱۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۰۱–۸۰۰ ۱۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰۱–۸۰۰ ۱۲ دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰ ۱۳ دانشگاه صنعتی شیراز ۶۰۱–۸۰۰ ۱۴ دانشگاه تبریز ۶۰۱–۸۰۰ ۱۵ دانشگاه علوم پزشكی تبریز ۶۰۱–۸۰۰ ۱۶ دانشگاه تهران ۶۰۱–۸۰۰ ۱۷ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۸ دانشگاه اصفهان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۹ دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۱ دانشگاه كردستان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۲ دانشگاه مازندران ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۳ دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۴ دانشگاه شیراز ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۵ دانشگاه الزهرا (س) ۱۰۰۱+ ۲۶ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۰۰۱+ ۲۷ دانشگاه بیرجند ۱۰۰۱+ ۲۸ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۰۰۱+ ۲۹ دانشگاه گیلان ۱۰۰۱+ ۳۰ دانشگاه خوارزمی ۱۰۰۱+ ۳۱ دانشگاه سمنان ۱۰۰۱+ ۳۲ دانشگاه شاهد ۱۰۰۱+ ۳۳ دانشگاه شهید باهنر كرمان ۱۰۰۱+ ۳۴ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۰۰۱+ ۳۵ دانشگاه شهركرد ۱۰۰۱+ ۳۶ دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۰۰۱+ ۳۷ دانشگاه علوم پزشكی شیراز ۱۰۰۱+ ۳۸ دانشگاه ارومیه ۱۰۰۱+ ۳۹ دانشگاه یزد ۱۰۰۱+ ۴۰ دانشگاه زنجان ۱۰۰۱+ از یك هزار و ۳۹۶ دانشگاه مورد بررسی در این نظام رتبه بندی ۴۰ دانشگاه ایرانی در رتبه های اعلام شده در رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۰ قرار گرفته اند. در رتبه بندی ۲۰۲۰ تعداد ۲۴ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر و ۱۶ دانشگاه در رتبه ۱۰۰۱+ قرار گرفتند. جدول رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی جهانی تایمز ردیف نام دانشگاه رتبه ۲۰۱۹ ۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۵۱–۴۰۰ ۲ دانشگاه صنعتی امیركبیر ۵۰۱–۶۰۰ ۳ دانشگاه كاشان ۵۰۱–۶۰۰ ۴ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۰۱–۸۰۰ ۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰۱–۸۰۰ ۶ دانشگاه علوم پزشكی مشهد ۶۰۱–۸۰۰ ۷ دانشگاه صنعتی شریف ۶۰۱–۸۰۰ ۸ دانشگاه صنعتی شیراز ۶۰۱–۸۰۰ ۹ دانشگاه تبریز ۶۰۱–۸۰۰ ۱۰ دانشگاه تهران ۶۰۱–۸۰۰ ۱۱ دانشگاه علوم پزشكی تهران ۶۰۱–۸۰۰ ۱۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۴ دانشگاه گیلان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۵ دانشگاه علوم پزشكی ایران ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۶ دانشگاه اصفهان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۸ دانشگاه مازندران ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۹ دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۰ دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۱ دانشگاه شیراز ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۲ دانشگاه الزهرا (س) ۱۰۰۱+ ۲۳ دانشگاه بیرجند ۱۰۰۱+ ۲۴ دانشگاه خوارزمی ۱۰۰۱+ ۲۵ دانشگاه شهید باهنر كرمان ۱۰۰۱+ ۲۶ دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۰۰۱+ ۲۷ دانشگاه ارومیه ۱۰۰۱+ ۲۸ دانشگاه یزد ۱۰۰۱+ ۲۹ دانشگاه زنجان ۱۰۰۱+ سال قبل در رتبه بندی ۲۰۱۹ تعداد ۲۱ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر و ۸ دانشگاه در رتبه ۱۰۰۱+ قرار گرفتند. در مجموع ۲۹ دانشگاه در رتبه بندی معرفی شده بودند.

1398/06/21
20:59:32
5.0 / 5
4622
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور