ابلاغ شیوه نامه جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد

ابلاغ شیوه نامه جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد كنكوری: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، شیوه نامه جامع جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ نمود.


به گزارش كنكوری به نقل از ایسنا، دكتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی «شیوه نامه جامع جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی» را به رؤسا، معاونان آموزشی و تحصیلات تكمیلی و معاونان دانشجویی و فرهنگی واحدها و مراكز دانشگاهی ابلاغ نمود.
متن كامل این شیوه نامه به شرح ذیل است:
مقدمه
امروزه انتقال دانش و تجربه از نسلی به نسل دیگر از مرز كشورها فراتر رفته و ارتباطات فرهنگی و علمی بین المللی در پیشبرد اهداف و سیاست های كلان جوامع، ضرورتی عینی و اجتناب ناپذیر تلقی می شود.
به منظور اعتلای نام «جمهوری اسلامی ایران» و كسب جایگاه واقعی نظام آموزش عالی در سطح بین الملل و معرفی بیشتر از پیش دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یكی از مراكز مهم آموزش عالی كشور و همین طور به استناد بندهای «ح» و «ط» ماده ۲۰ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجاز بودن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه و در موارد خاص به منظور ترویج ارزش های اسلامی و انقلابی و با تصویب هیأت امنا بدون دریافت شهریه یا با تخفیف و همین طور با استناد به سند استراتژیك حوزه بین الملل دانشگاه مصوب در هیأت امنای مركزی دانشگاه (مورخ ۹۷/۵/۷) و همین طور مصوب هیأت رئیسه دانشگاه (مورخ ۹۶/۱۲/۲۱)، این شیوه نامه تدوین و ابلاغ می گردد.
تعریف:
دانشجوی غیرایرانی(پذیرش بوسیله بررسی پرونده تحصیلی متقاضی-سامانهfstudent.iau.ir ): تبعه غیرایرانی است كه مدرك تحصیلی پایه خودرا از كشور دیگری ستاندن كرده و پذیرش آن در دانشگاه آزاد اسلامی با عنایت به سوابق تحصیلی صورت خواهد گرفت و كلیه هزینه های تحصیلی اعلام شده از طرف دانشگاه، توسط وی تأمین شود و مجاز به شركت در آزمون های سراسری یا بدون آزمون مركز سنجش و پذیرش دانشگاه نمی باشد.
دانشجوی غیرایرانی پذیرفته شده بوسیله مركز سنجش و پذیرش: تبعه غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی كه مدارك تحصیلی پایه را از مدارس یا مراكز آموزشی معتبر در جمهوری اسلامی ایران ستاندن نموده است، مجاز به شركت در آزمون های سراسری و رشته محل های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.
شورای گسترش و سیاست گذاری دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی: شورایی است كه به منظور انجام برنامه ریزی كلان و تبیین سیاست های اصلی و راهبردی بین المللی در حوزه دانشجویان غیرایرانی و به منظور تصمیمگیری های كلان حسب مورد تشكیل جلسه می دهد و ریاست جلسه را رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر عهده دارد.
كارگروه جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی: كارگروهی جهت تسهیل و روان سازی كلیه فرآیندهای ثبت نام كه تصمیمات این كارگروه می بایست در شورای گسترش و سیاست گذاری دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تصویب گردد.
اهداف پذیرش دانشجویان غیرایرانی
رسیدن به الهام بخشی، تمدن سازی اسلامی و معرفی ایده ها و آرمان های جمهوری اسلامی ایران، تشیع و اسلام در جوامع هدف بوسیله آموزش های عالی دانشگاهی با عنایت به مشتركات دینی، قومی و فرهنگی
تقویت نگرش مثبت دانشجویان غیرایرانی به جمهوری اسلامی ایران و توسعه و نشر فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی
اعتلای روزافزون نام دانشگاه آزاد اسلامی در بین مجامع علمی بین المللی با تاكید بر كیفیت محوری و ارتقای سطح علمی دانشجویان
برقراری ارتباط علمی و پژوهشی با دیگر كشورها
گسترش زبان و ادبیات فارسی
پشتیبانی از جوانان مستعد در كشورهای در حال توسعه
تربیت نیروهای متعهد غیرایرانی بعنوان سفیران و مبلغان راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دیگر كشورها
كمك به رشد و توسعه بهداشت و درمان در كشورهای اسلامی، همسایه و سایر كشورها
روش های پذیرش دانشجویان غیرایرانی
پذیرش بوسیله بررسی پرونده تحصیلی متقاضی (سامانه fstudent.iau.ir)
پذیرش بوسیله شركت در آزمون های سراسری و رشته محل های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی (در سامانه های sanjesh.org وazmoon.iau.ac.ir)
پذیرش بوسیله واحدهای برون مرزی دانشگاه به دو صورت ذیل:
پذیرش بوسیله برگزاری آزمون های اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی در محل واحد دانشگاهی برون مرزی
پذیرش بوسیله گروه های جذب دانشگاه در محل واحد دانشگاهی برون مرزی
نمایش فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان غیرایرانی در مقطع دكتری تخصصی جهت شركت در دوره های كوتاه مدت بر طبق شرایط و ضوابط مصوب شورای گسترش و سیاست گذاری دانشجویان غیرایرانی، در كارگروه جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی كارگروه انجام می پذیرد.
پذیرش بوسیله بورس تحصیلی
پذیرش بوسیله اعطای بورسیه تحصیلی، بر طبق شرایط و ضوابط مصوب شورای گسترش و سیاست گذاری دانشجویان غیرایرانی صورت می گیرد.
تبصره ۱: تصمیم گیری در مورد اعطای تعداد بورسیه تحصیلی (معاف از پرداخت شهریه) بر طبق شرایط علمی و سنی مصوب شورای گسترش و سیاست گذاری در كارگروه جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی و در صورت لزوم با حضور نمایندگان سازمان های معرف بعنوان عضو مدعو كارگروه انجام می پذیرد.
تبصره ۲: دانشجویان غیرایرانی بورسیه در هر مقطع تحصیلی فقط یك دفعه مجاز به تحصیل می باشند.
شرایط عمومی پذیرش
داشتن تابعیت غیرایرانی و نمایش مدارك هویتی معتبر غیرایرانی
نداشتن منع قانونی حضور در جمهوری اسلامی ایران با تأیید اداره كل امور بیگانگان وزارت اطلاعات
ثبت نام قطعی و ادامه تحصیل متقاضیان تحصیل به استثنای موارد ذیل منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از كشور (به جز متقاضیان غیرایرانی غیرمقیم در كشور) و ستاندن گذرنامه و همین طور روادید تحصیلی می باشد.
دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی
چنانچه بعضی از دانشجویان عراقی دارنده كارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی هم اكنون منعی برای ستاندن گذرنامه عراقی از سفارتخانه یا كنسولگری كشور متبوع خویش در ایران داشته باشند، می توانند تا رفع موانع، بر طبق كارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی خویش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.
تبصره ۱: بدیهی است در صورت رفع این موانع، دانشجویان مزبور همچون سایر دانشجویان غیرایرانی موظف به انجام تشریفات خروج از كشور و ستاندن گذرنامه می باشند.
اتباع غیرایرانی كه حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می باشند، مجاز خواهند بود كه بر طبق مدرك شناسایی معتبر خویش (با ستاندن مجوز استانداری مربوطه) در واحدهای دانشگاهی ثبت نام و ادامه تحصیل دهند و نیاز به ستاندن گواهی مفاصاحساب و انجام مراحل قانونی خروج از كشور به منظور ستاندن روادید و اقامت تحصیلی ندارند.
تبصره ۲: یك دفعه ستاندن گواهی اولیه از ادارات كل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان ها كافی است. لازم به توضیح است كه پیش از اختتام دوره تحصیلی، دانشجو موظف است برای تأییدیه دوباره مدرك شناسایی معتبر خویش به حوزه بین الملل دانشگاه بازگشت نماید.
دختران دانشجو در صورت تمایل طبق تأیید اداره امور كنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی، می توانند از منطقه آزاد كیش روادید تحصیلی ستاندن نمایند.
جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعهدی درباب صدور مجوز اقامت برای خانواده متقاضیان به استثناء همسر و فرزندان دانشجویان ندارند.
در صورت مغایرت شرایط پذیرش و ثبت نام متقاضیان تحصیل با مقررات و ضوابط شیوه نامه در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل با تأیید و تشخیص حوزه بین الملل دانشگاه، از ادامه پذیرش و تحصیل متقاضی جلوگیری به عمل می آید.
متقاضیان تحصیل همانند پذیرفته شدگان ایرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی، دانشجویی و … دانشگاه آزاد اسلامی خواهند بود.
شرایط اختصاصی پذیرش
شرط معدل برای پذیرفته شدگان آزمون های سراسری و رشته محل های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی (مركز سنجش و پذیرش دانشگاه) مطابق دستورالعمل شماره ۳۱۰۳۵/۴/۴۱ مورخ ۹۵/۴/۲ سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیاز نمی باشد.
شرط معدل برای پذیرفته شدگان غیرایرانی (بررسی پرونده تحصیلی متقاضی - سامانه fstudent.iau.ir) به شرح ذیل می باشد:
شرط معدل برای مقاطع كاردانی و كارشناسی (گروه غیرپزشكی) نیاز نمی باشد.
داشتن دیپلم معتبر برای رشته های كارشناسی غیر علوم پزشكی كه به تأیید مراجع ذیربط در كشور مربوط رسیده باشد.
داشتن معدل دیپلم كتبی نهایی ۱۲ به بالا برای رشته های كارشناسی گروه علوم پزشكی
داشتن معدل دیپلم كتبی نهایی ۱۴ به بالا و شرط شركت در مصاحبه علمی برای رشته های گروه پزشكی مقطع دكترای حرفه ای
داشتن دانشنامه معتبر دوره كارشناسی برای ورود به دوره كارشناسی ارشد كه به تأیید مراجع ذیربط در كشور مربوط رسیده باشد و مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران باشد.
تبصره ۱: دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم برای كسانی كه در خارج از ایران تحصیل نموده اند و همین طور دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم سه ساله و مدرك پیش دانشگاهی برای اتباعی كه در ایران تحصیل نموده اند، برای ورود به مقاطع كارشناسی پیوسته و دكتری حرفه ای الزامی است.
تبصره ۲: به منظور ورود به دوره كارشناسی ارشد گروه علوم پزشكی شرط تجانس رشته برمبنای دفترچه ورود به مقطع كارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی الزامی است.
تبصره ۳: به منظور ورود به دوره كارشناسی ارشد گروه علوم پزشكی داشتن دانشنامه معتبر مقطع كارشناسی و متجانس با رشته كه به تائید مراجع ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد (برای اتباع دارای مدرك تحصیلی كارشناسی از خارج از كشور) و شركت در مصاحبه علمی و تخصصی الزامی است.
برای ورود به دوره های دكترای تخصصی PhD در رشته متناسب با رشته تحصیلی دوره كارشناسی ارشد، داشتن دانشنامه معتبر كارشناسی ارشد كه به تائید مراجع ذیربط در كشور مربوط و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد و همین طور قبولی در مصاحبه علمی تخصصی گروه مربوطه لازم است.
متقاضیان كشورهایی كه ارزش دیپلم آنان با ارزش دیپلم متوسطه جمهوری اسلامی ایران برابری نمی كند، سپس گذراندن دوره های تكمیلی به میزان مدت تعیین شده از طرف مراكز مجری و سپس موفقیت در گذراندن دروس پیش دانشگاهی می توانند در واحدهای دانشگاهی ثبت نام نمایند.
اتباع غیرایرانی كه از مدارس متوسطه جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور فارغ التحصیل شده اند می توانند در واحدها و مراكز دانشگاهی ادامه تحصیل دهند.
تسلط كافی به زبان فارسی یا نمایش گواهی موفقیت زبان فارسی در آزمون سامفا یا مؤسسات معتبر و دارای مجوز الزامی می باشد.
پذیرش دانشجویان غیرایرانی (از طریق بررسی پرونده تحصیلی متقاضی-سامانه (fstudent.iau.ir در رشته های متجانس انجام می پذیرد و در صورت پذیرش در رشته های نامتجانس و یا در صورت جابه جایی از یك گروه تحصیلی به گروه تحصیلی دیگر، گذراندن ۱۲ واحد جبرانی الزامی است. جابه جایی دانشجویان پذیرش شده در گروه های تحصیلی (ورود از یك گروه تحصیلی به سایر گروه ها) به شكل زیر می باشد. جابه جایی در رشته های هم سنخ آزاد است.
گروه های علوم پایه و فنی و مهندسی در همه رشته ها امكان ورود داشته ولی با دسته بندی و تعیین رشته های هم سنخ
در رشته های گروه علوم انسانی، هنر و معماری، كشاورزی و منابع طبیعی جابه جایی به ترتیب در گروه علوم انسانی، هنر و معماری و كشاورزی و منابع طبیعی مجاز است.
در صورت وجود درخواست های مغایر با شرایط مذكور، سوژه در كمیسیون موارد خاص سازمان مركزی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.
لازم است مدارك تحصیلی و ریزنمرات داوطلبان غیرایرانی (از طریق بررسی پرونده تحصیلی متقاضی در سامانه fstudent.iau.ir ) در تمامی مقاطع تحصیلی ممهور به مهر وزارت امور خارجه كشور متبوع، آموزش عالی كشور متبوع و سفارت خانه یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در كشور متبوع باشد. چنانچه مدرك تحصیلی متقاضی غیرایرانی فاقد مهرهای مذكور باشد، می بایست مدرك تحصیلی خودرا به مهر سفارتخانه كشور متبوع خود در ایران و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ممهور نماید و به اداره امور جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی نمایش نماید. مدارك فوق بایستی به زبان فارسی یا انگلیسی باشد.
نحوه ستاندن تقاضای پذیرش متقاضیان غیر ایرانی (از طریق بررسی پرونده تحصیلی متقاضی - سامانه fstudent.iau.ir)
متقاضیان می بایست ثبت نام خودرا به همراه آخرین مدارك تحصیلی و اقامتی در وب سایت fstudent.iau.ir انجام دهند.
پاسخگویی به سوالات و مشكلات احتمالی درباب فرآیند ثبت نام بوسیله پست الكترونیك foreign.stud@intl.iau.ir انجام خواهد گرفت.
مدارك و مستندات مذكور می بایست در چارچوب یك فایل pdf در وب سایت fstudent.iau.ir بارگذاری شود و متقاضیان غیرایرانی می بایست موقع ثبت نام نهایی، اصل مدارك مذكور به همراه دو قطعه عكس جدید ۴*۳ را به همراه داشته باشند.
پذیرش این دسته از دانشجویان غیرایرانی به صورت بررسی سوابق تحصیلی در حوزه بین الملل دانشگاه و ارسال مدارك مربوطه به مركز سنجش و پذیرش برای صدور سند پذیرش احراز هویت انجام می گیرد.
مدارك مورد تأیید برای ثبت نام كلیه متقاضیان غیرایرانی
مدارك اقامتی:
گذرنامه كه دارای حداقل ۶ ماه مجوز اقامت قانونی باشد.
تبصره: آن دسته از گذرنامه هایی كه بر طبق طرح ساماندهی اتباع غیرایرانی صادر گردیده و به صورت سه ماهه تمدید روادید می شوند، امكان شركت در آزمون سراسری و ثبت نام در رشته محل های بدون آزمون دانشگاه را طبق ضوابط دارند. ضوابط پذیرش و ثبت نام این گروه از متقاضیان بدین صورت است كه تحصیل ایشان با ستاندن تعهدنامه محضری معتبر و نمایش به اداره امور كنسولی معاونت بین الملل (با تمدید سالانه گذرنامه) انجام می شود. در ضمن پذیرفته شدگان موظف به نمایش تعهدنامه رسمی در خصوص بازگشت به كشور متبوع سپس اتمام دوره تحصیل به اداره امور كنسولی معاونت بین الملل می باشند.
دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران كه به تأیید وزارت كشور رسیده باشد.
كارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در همان سال بر طبق اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور
آخرین كارت آمایش معتبر بر طبق اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور
تبصره ۱: پذیرش و ثبت نام اولیه متقاضیان تحصیل فرزندان طلاب غیرایرانی مركز جامعه المصطفی (ص) العالمیه بر طبق گذرنامه و اقامت صادره آن مركز بلامانع بوده و ثبت نام قطعی و ادامه تحصیل آنان منوط به ستاندن گذرنامه و روادید تحصیلی و اقامت قانونی می باشد.
-تذكر مهم:
گواهی ولادت صادره از سازمان ثبت احوال كشور، گذرنامه دارای روادید (كمتر از شش ماه اقامت) اوراق ابطالی، كارت سبز، برگ تردد خروجی مدت دار، كارت آبی، برگ تردد بین شهری و یا خروج مرزی برگ رسید شركت در طرح جامع شناسایی، برای پذیرش و ادامه تحصیل دارندگان آن در مراكز آموزشی اعتبار ندارد. در صورت هرگونه ابهام پیرامون مدرك اقامتی دانشجویان، ادارات كل امور اتباع استانداری ها و در مورد دارندگان گذرنامه پلیس مهاجرت مسئولیت پاسخگویی رسمی را برعهده خواهد داشت.
مراحل ستاندن ویزا برای متقاضیان غیرایرانی
سپس حصول اطمینان از اینكه پذیرفته شدگان غیرایرانی، شرایط و ضوابط مندرج در این شیوه نامه را دارند، نسبت به انجام فرآیند ذیل اقدام می شود:
ثبت نام متقاضی غیرایرانی در سامانه سازمان امور دانشجویان به آدرس www.saorg.ir و ستاندن كد رهگیری
نمایش كد رهگیری ستاندن شده به نماینده امور كنسولی در واحد دانشگاهی یا تماس با اداره امور كنسولی دانشجویان غیرایرانی سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی (به شماره تلفن های: ۴۷۳۵۲۴۲۵ و ۴۷۳۵۲۴۲۷) و آدرس ایمیل imani.consular@intl.iau.ir
چنانچه دانشجوی غیرایرانی دارای گذرنامه معتبر بود، به اداره امور كنسولی معاونت بین الملل دانشگاه جهت صدور گذرنامه و روادید تحصیلی بازگشت نماید و سپس ستاندن روادید تحصیلی، اقامت تحصیلی یك ساله صادر خواهد شد.
چنانچه دانشجوی غیرایرانی دارای كارت اقامت بود، از طرف واحد دانشگاهی به اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مربوطه استان محل ثبت نام جهت بررسی و اعلام نظر پیرامون اصالت مدرك اقامتی یا شناسایی، صدور گواهی مفاصاحساب و ستاندن برگ تردد خروجی به منظور انجام تشریفات قانونی ستاندن روادید و اقامت تحصیلی معرفی می گردد.(كار برگ شماره یك)
پذیرش موقت دانشجویان (مختص پذیرفته شدگان دارای كارت اقامت) بر طبق گواهی صادره از اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مربوطه محل ثبت نام انجام می شود.(كار برگ شماره دو)
كلیه متقاضیان تحصیل غیرایرانی كه فاقد گذرنامه می باشند پذیرش اولیه شده و از آنها در نخستین نیمسال تحصیلی ثبت نام مشروط به عمل می آید. بدیهی است سپس انجام تشریفات قانونی خروج از كشور و صدور گذرنامه و ستاندن روادید و اقامت تحصیلی در نیمسال بعدی از دانشجو ثبت نام قطعی به عمل خواهد آمد و ادامه تحصیل دانشجو منوط به نمایش مدارك مذكور می باشد.
دانشجو موظف است كلیه مراحل ستاندن گذرنامه، روادید و اقامت تحصیلی را حداكثر تا اختتام نیمسال دوم سال پذیرش انجام دهد.
متقاضیان تحصیل موظف می باشند حداقل ۲ ماه پیش از انقضای مهلت اقامت دانشجویی به اداره امور كنسولی معاونت بین الملل بازگشت نمایند.
لازم است كار برگ مخصوص ستاندن تعهد از متقاضیان تحصیل (كار برگ شماره ۶) توسط دانشجو تكمیل و در پرونده تحصیلی وی ثبت و نگهداری شود.
برای انجام كلیه امور كنسولی دانشجویان غیرایرانی، نمایش گواهی وضعیت تحصیلی دانشجو (گواهی اشتغال به تحصیل، مرخصی، انصرافی و فارغ التحصیلی) به اداره امور كنسولی معاونت بین الملل دانشگاه الزامی است.
امور فرهنگی و هدایت دانشجویان غیرایرانی
سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان غیرایرانی بر طبق مصوبات و دستورالعمل های شورای عالی انقلاب فرهنگی و در قالب مصوبات شورای گسترش و سیاست گذاری و كارگروه جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی و با هدایت و برنامه ریزی اداره امور فرهنگی و هدایت سازمان مركزی دانشگاه در سطح كشوری به صورت متمركز صورت می پذیرد. مسئولیت اجرای برنامه های فرهنگی با واحدهای دانشگاهی پذیرنده خواهد بود.
خدمات دانشجویی و رفاهی
كارگروه امور رفاهی و فرهنگی دانشجویان غیرایرانی با همكاری معاونت دانشجویی و فرهنگی و همین طور معاونت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی مسئول استانداردسازی و تعیین شرایط لازم برای كلیه امور رفاهی و دانشجویی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه می باشد.
شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی
شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی پذیرفته شده بوسیله آزمون های سراسری و رشته محل های بدون آزمون مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در كلیه مقاطع تحصیلی معادل شهریه دانشجویان ایرانی می باشد و كل مبلغ شهریه به حساب واحد دانشگاهی مربوطه (به صورت ریالی) واریز می شود.
شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی (از طریق بررسی پرونده تحصیلی متقاضی در سامانه fstudent.iau.ir ) بر طبق مصوبات هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه تعیین و هر ساله اعلام می گردد. شهریه این دسته از دانشجویان كه غیرمقیم محسوب می شوند می بایست معادل دانشجویان ایرانی و به صورت ارزی (ارزهای معتبر جهانی و یا ارز كشور هدف) ستاندن گردد.
تبصره ۱: شهریه ثابت نیمسال اول دانشجویان غیرایرانی بوسیله بررسی پرونده تحصیلی متقاضی در سامانه fstudent.iau.ir در كلیه مقاطع تحصیلی به حساب ارزی سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز و شهریه متغیر همان نیمسال و باز شهریه ثابت و متغیر نیمسال های بعدی به حساب ارزی واحد دانشگاهی مربوطه واریز می شود.
ضوابط و مقررات
دانشجویان غیرایرانی باز همانند دانشجویان ایرانی، مشمول كلیه ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی و انضباطی دانشگاه می باشند. دانشجوی غیرایرانی مشمول قوانین نظام وظیفه نمی باشد.
هر پذیرفته شده باید مبلغ مصوب شده در آئین نامه اجرایی هر سال را بابت هزینه های خدمات آموزشی جهت برگزاری مسابقات ورزشی، سمینارهای منطقه ای، دبیرخانه مناطق، تهیه كارت دانشجویی و كمك به صندوق رفاه دانشجویی به شماره حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واریز نماید. این مبلغ فقط یك دفعه در طول دوره از هر پذیرفته شده دریافت می گردد.
پذیرفته شده باید حق بیمه حوادث مبلغ مصوب شده در آئین نامه اجرایی هر سال را به حسابی كه دانشگاه مشخص می نماید، واریز نموده و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تحویل دهد. شایسته است كه اطلاع رسانی كامل به كلیه دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی برای بازگشت به وب سایتwww.hayateamn.ir و ثبت نام در قسمت «بیمه حوادث جهت اتباع خارجی» به عمل آید.
كلیه متقاضیان تحصیل غیرایرانی در صورت انصراف و اخراج آموزشی به شرط تأیید صلاحیت عمومی، فقط یك دفعه مجاز به شركت مجدد در آزمون های ورودی و یا پذیرش آزاد می باشند.
تبصره ۱: متقاضیان شاغل به تحصیل در صورت گذراندن حداكثر دو نیمسال تحصیلی مجاز به تغییر رشته تحصیلی به رشته غیرمرتبط بوده و یا می توانند مجدداً در آزمون های ورودی شركت كنند یا به صورت پذیرش بوسیله سامانه fstudent.iau.ir قبول شوند. در صورت گذراندن بالاتر از دو نیمسال تحصیلی، تغییر رشته تحصیلی به رشته غیرمرتبط ممنوع می باشد.
تبصره ۲: تغییر رشته تحصیلی برای دانشجویان غیرایرانی در رشته های مرتبط، مطابق ضوابط و مقررات آموزشی دانشجویان ایرانی می باشد.
تبصره ۳: دانشجویان غیرایرانی انصرافی و اخراجی از دانشگاه، جهت دریافت ریزنمرات واحدهای گذرانده و مدرك تحصیلی قبلی، ملزم به ستاندن خروج قطعی می باشند.
دانش آموخته غیرایرانی یك نیمسال تحصیلی فرصت دارد تا امور كنسولی ستاندن خروج قطعی را انجام دهد.
دانشجویان غیرایرانی كه تابعیت ایران را احراز می نمایند مشمول كلیه قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی دانشجویان ایرانی بوده و نحوه پرداخت شهریه تحصیلی به شرح زیر می باشد:
دانشجویان ورودی آزمون سراسری و بدون آزمون مركز سنجش و پذیرش دانشگاه مطابق با شهریه دانشجویان ایرانی می باشد.
كلیه دانشجویان غیرایرانی (پذیرش شده بوسیله بررسی پرونده تحصیلی متقاضی در سامانه fstudent.iau.ir ) شهریه تحصیلی را پرداخت خواهند نمود.
كلیه گواهی های اشتغال به تحصیل از واحدهای دانشگاهی طی مكاتبه با حوزه بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی جهت ارسال به وزارت امور خارجه انجام و پس نمایش گواهی اشتغال به تحصیل به نمایندگی های سایر كشورها در جمهوری اسلامی ایران به صورت مكاتبه مستقیم از طرف واحدهای دانشگاهی ممنوع می باشد.
اشتغال به كار كلیه پذیرفته شدگان غیرایرانی در طول مدت تحصیل و سپس دانش آموختگان در سراسر كشور ممنوع می باشد.
تبصره ۴: دانش آموختگان غیرایرانی (ورودی آزمون های سراسری و پذیرش بدون آزمون) سپس اتمام دوره تحصیل با طی مراحل قانونی (اخذ مجوز و روادید اشتغال به كار) می توانند در جمهوری اسلامی ایران مشغول به كار شوند.
ثبت نام دانشجویان غیرایرانی بدون هماهنگی و كسب مجوز از طرف حوزه بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع و مسئولیت آن مستقیماً متوجه رئیس و معاون آموزشی واحد می باشد.
فرآیند امور فارغ التحصیلان غیرایرانی
به فارغ التحصیلان واجد شرایط، مدرك رسمی دانشگاه آزاد اسلامی در دوره مربوطه اعطا خواهد شد.
بعد از آنكه دانشجوی غیرایرانی به مرحله فارغ التحصیلی رسید، واحد دانشگاهی موظف است سپس صدور مدارك و قبل از تحویل به دانش آموخته، مراتب فارغ التحصیلی را به معاونت بین الملل دانشگاه اعلام نماید.
به منظور تحویل مدارك، اداره امور كنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ التحصیل غیرایرانی را به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی می نماید. سپس درج روادید خروج قطعی از كشور در گذرنامه، واحد دانشگاهی با مجوز صادره از طرف حوزه بین الملل دانشگاه مجاز به تحویل مدارك به دانش آموخته خواهد بود.
با توجه به اینكه طبق نظر مراجع ذیربط، دانشجویان غیرایرانی سپس فارغ التحصیلی باید روادید خروج قطعی از كشور در گذرنامه خود دریافت نمایند، پس واحد دانشگاهی و اداره كل فارغ التحصیلان سازمان مركزی بایستی در اسرع وقت نسبت به صدور و تأیید مدارك فارغ التحصیلان غیرایرانی اقدام لازم به عمل آورند.
تحویل دانشنامه و ریزنمرات تحصیلی به دانش آموختگان تبعه عراق منوط به نمایش گواهی وضعیت اقامتی و هویتی صادره از طرف اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور می باشد.
در صورت پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلی بالاتر، نمایش مدرك دانشنامه و ریزنمرات مقطع تحصیلی قبلی، بدون ستاندن خروج قطعی و با مجوز حوزه بین الملل دانشگاه به دانشگاه مقصد بلامانع است.
تابعیت و شماره گذرنامه فارغ التحصیلان غیرایرانی واحدهای داخل كشور دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب در بخش «صادره» و «شماره شناسنامه» متن مدرك دانشنامه دانش آموختگان غیرایرانی درج شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسا، معاونان آموزشی و تحصیلات تكمیلی و معاونان دانشجویی و فرهنگی واحدها و مراكز دانشگاهی مسئول اجرای دقیق این آئین نامه هستند و نظارت بر عملكرد آن بر عهده دبیران هیأت امنای استان ها و ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه است.1397/12/27
13:55:44
5.0 / 5
4861
تگهای خبر: آموزش , اشتغال , بورسیه , بیمه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور