با رأی دیوان عدالت اداری؛

استخدام فرزند رئیس سابق یك دانشگاه باطل شد

استخدام فرزند رئیس سابق یك دانشگاه باطل شد كنكوری: به دنبال شكایت یك فرد درباره یك كد استخدامی دانشگاه علوم پزشكی ایران دیوان عدالت اداری رای به ابطال این بند تبعیض آمیز داد و دانشگاه در مقابل به این مورد پاسخ داد.


به گزارش كنكوری به نقل از مهر، برپایه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، به دنبال شكایت یك فرد كه خواهان ابطال كد ۱۳۷ عمران- گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران شده بود، اعلام شد: ابطال كد ۱۳۷ از آگهی استخدام مذكور صادر و اعلام می گردد. این شكایت بر این اساس مطرح شده بود كه به دنبال فراخوان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشكی كشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ دستگاههای مختلف همچون دانشگاه علوم پزشكی ایران برای رسته شغلی تحت عنوان كارشناس راه و ساختمان و شهرسازی طی ردیف ۱۰۸۷۱ به تعداد یك نفر اعلام نیاز كرد اما این دانشگاه با محدود كردن دایره شمول این ردیف برای رشته ها و گرایشهای مختلف صرفاً دارندگان مدرك كارشناسی ارشد عمران با گرایش زلزله شناسی را می پذیرفت. شاكی یادآور شده بود كه علت این كار موفقت مهدی میراسماعیلی فرزند رئیس وقت دانشگاه (دكتر حاجی میراسماعیلی) بوده كه دارای مدرك فوق لیسانس عمران با گرایش زلزله بوده است. این فرد به صورت قراردادی در دانشگاه علوم پزشكی ایران مشغول به كار بود و در آزمون مذكور هم قبول شده بود. این در حالی بود كه فارغ التحصیلان كلیه گرایش های رشته های مهندسی عمران، مهندسی معماری، مدیریت پروژه و نقشه برداری، راه و ساختمان (كلیه گرایشها) و در مجموع بیش از چهل گرایش تخصصی حائز شرایط در این آزمون بودند. متن كد ۱۳۷ از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمان ایران كه مورد اعتراض قرار گرفته است: كد ۳۱۲۷۱ مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله ( فوق لیسانس) معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در پاسخ به این شكایت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است. «از بین افرادی كه حد نصاب نمره قبولی را كسب كرده اند بالاترین امتیاز را فردی دیگر به دست آورده است كه هیچگونه ارتباطی به مورد مطروحه در دادخواست شاكی ندارد.» «همچنین دانشگاه علوم پزشكی ایران در جهت رفع نیازهای خود و بر طبق موازین قانونی رشته های مورد نیاز تحصیلی را در دفترچه آزمون اعلام نموده است و فرد پذیرفته شده ۴ سـال پیش از تـاریخ برگزاری آزمون و در مقطعی كه دو دانشگاه علوم پزشكی ایران و تهران با یكدیگر ادغام شده بودند همانند سایر افراد مشابه با انعقاد قرارداد در دفتر فنی دانشگاه مشغول به خدمت می گردد.» دانشگاه در ادامه توضیح خود یادآور شده است «انتخاب گرایش از سوی دانشگاهها مطابق با شرایط و نیازها بوده و مغایرتی با ضوابط وزارت بهداشت نداشته است و نسبت مهندس حاجی میراسماعیلی با ریاست وقت دانشگاه هیچ نقشی در روند برگزاری آزمون و تعیین گرایش نداشته است. دكتر سیدجواد حاجی میراسماعیلی در تاریخ ۱۶ آذر ۹۲ یعنی یك سال و دو ماه پس از انعقاد قرارداد استخدامی به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشكی ایران منصوب شده اند.» همینطور سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی توضیح داده است كه تغییر شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص در رسته ها و رشته های شغلی مشاغل اداری بر مبنای نیازهای استخدامی هر دانشگاه) بعد از بررسی و تایید برای تصویب نهایی به وزارت متبوع عرضه می گردد و دانشگاه علوم پزشكی ایران در موعد تنظیم آگهی استخدامی جهت پست (كارشناس ساختمان) درخواست درج (گرایش زلزله) ذیل شرایط احراز شغلی را كرد و متعاقب آن، مراتب از جانب این وزارتخانه به سازمان سنجش كشور منعكس شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود اعلام نموده است: «با عنایت به اینكه در كد ۱۳۷ آگهی استخدام بعنوان شرایط احراز رشته شغل كارشناسی راه و ساختمان و شهرسازی محدودیت گرایش زلزله شناسی اعمال شده است، حال آن كه مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پستهای سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ابتدا به شرح كد ۱۰۸۷۱ گرایشهای مختلف رشته تحصیلی عمران بعنوان شرایط احراز پست مذكور تعیین شده بوده است و قاعدتاً از لحاظ تخصصی امكان تصدی آن پست به وسیله كلیه گرایشهای مهندسی عمران وجود دارد» «بنابراین در تغییرات بعدی بـه پیشنهاد دانشگاه شرایط احـراز محدود شده بـه ویژه اینكه تنها مصداق، فرزند یكی از مسئولین دانشگاه بوده است، مبحث از مصادیق تبعیض ناروا مبحث بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و سوء استفاده از اختیارات تشخیص و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حكم بر ابطال كد ۱۳۷ از آگهی استخدام مذكور صادر و اعلام می گردد.» دكتر حسین مباركی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشكی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مورد اظهار داشت: مرتبط با ردیف استخدامی كه در آزمون تعریف كرده بودیم، با عنایت به اینكه اغلب بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشكی كشور عمر بالای ۵۰ سال دارند و از لحاظ مقاومت در برابر زلزله مشكل دارند. یكی از مشكلات دفاتر فنی دانشگاه های علوم پزشكی هم عدم وجود كارشناس زلزله به صورت رسمی بوده است. وی اضافه كرد: به همین خاطر در آزمون استخدامی سال ۹۵، قرار شد فردی را انتخاب نماییم كه متخصص زلزله باشد تا بتوانیم متخصص مورد نظر خویش را جذب نماییم. این تبعیضی را تولید نكرده است زیرا در كتاب رسته های مشاغل مشخص شده است كه چه مشاغلی با چه گرایش های تحصیلی و مداركی می توانند در آن شغل شركت نمایند. این در اختیار دانشگاه است. مباركی تصریح كرد: در اینجا هم ما مهندسی عمران گرایش زلزله انتخاب كردیم و از بخت دانشگاه، فردی هم كه پیش از این در دفتر فنی به صورت قراردادی مشغول به كار بوده، در همین گرایش تحصیل كرده بود و فرزند رئیس سابق دانشگاه بود. ایشان پیش از ریاست پدرش در دانشگاه كار می كرده است. وی خاطرنشان كرد: قرارداد یك رابطه ناپایدار است و دانشگاه به دنبال كارمند رسمی بود. آزمون از جانب وزارت بهداشت فراخوان شد و با استفاده از سازمان سنجش برگزار گردید. ۲۷ نفر در این بخش در آزمون شركت كردند و همه آمدند و این فردی كه بعنوان مبحث مطرح شده، نفر دوم شد. نفر اول بعد از بررسی مشخص شد كه هنوز دانشجو است و مدرك كارشناسی ارشد خویش را دریافت نكرده است. معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشكی ایران اضافه كرد: در نتیجه نفر اول نتوانست بیاید، نفر دوم كه فرد مورد نظر بوده انتخاب شده است. در حالیكه ایشان در یك رقابت شركت كرده و طراحی آزمون و سئوالات و تصحیح هیچ كدام در اختیار دانشگاه نبوده است. امكان داشت این فرد مذكور، نفر سوم باشد این مورد برای دانشگاه هیچ تفاوتی نداشت. وی تصریح كرد: دانشگاه معتقد می باشد از لحاظ قانونی خلافی رخ نداده است. بر مبنای مصلحت و نیازهای دانشگاه این كار انجام شده است. حال اگر دیوان عدالت اداری رای داده است بالطبع تشخیص قضات مربوطه بوده و رای به ابطال ردیف ۱۳۷ داده است. ما هم بعنوان دستگاه مجری پیگیری كرده ایم و هر زمان رای دیوان به ما ابلاغ شود و ما عین رای را اجرا می نماییم و حكم پیمانی این فرد لغو می گردد.

1397/01/20
19:10:26
5.0 / 5
4835
تگهای خبر: آموزش , پزشكی , تحصیل , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور