بر اساس تازه ترین بررسی منتشر شد؛

درخشش دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی موضوعی تایمز

درخشش دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی موضوعی تایمز كنكوری: رتبه بندی موضوعی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز منتشر گردید و برمبنای آن دانشگاه های ایرانی در حوزه های علوم كامپیوتر، علوم مهندسی و علوم پزشكی دارای بالاترین رتبه ها هستند.


به گزارش کنکوری به نقل از مهر، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز در موضوعات مختلف هنر و علوم انسانی، علوم مهندسی، فناوری، علوم کامپیوتر، علوم بالینی، بهداشت، روانشناسی، علوم زیستی، تجارت و اقتصاد، آموزش، حقوق، علوم فیزیکی، علوم اجتماعی منتشر گردید. در این رتبه بندی از همان فاکتورهای عملکردی معتبر و دقیق رتبه بندی دانشگاه های جهان استفاده شده است اما در هر بخش مجدداً متناسب با رشته های خاص مورد سنجش قرار گرفت. تنها دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۱ تایمز در موضوع «هنر و علوم انسانی» دانشگاه تهران با رتبه جهانی ۳۰۱-۴۰۰ است. این رتبه در بین ۵۶۵ دانشگاه است. در موضوع تجارت و اقتصاد، ۶ دانشگاه ایرانی از میان ۷۲۹ دانشگاه دارای رتبه هستند.
۶ دانشگاه برتر ایران در رده بندی تایمز ۲۰۲۱ حوزه تجارت و اقتصاد ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی ۱ دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱–۲۵۰ ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱–۳۰۰ ۳ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵۱–۳۰۰ ۴ دانشگاه تهران ۲۵۱–۳۰۰ ۵ دانشگاه فردوسی مشهد ۵۰۱–۶۰۰ ۶ دانشگاه اصفهان ۵۰۱–۶۰۰ در گروه علوم پزشکی که با موضوعاتی همچون بالینی، پیش بالینی و بهداشت دسته بندی شده است، رتبه بندی تایمز تعداد ۸۵۶ دانشگاه را رتبه بندی کرده است که از این میان ۱۱ دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه های برتر این مساله قرار دارند.
۱۱ دانشگاه برتر ایران در رده بندی تایمز ۲۰۲۱ حوزه علوم پزشکی، بالینی و سلامت ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی ۱ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۵۱–۱۷۵ ۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۰۱–۵۰۰ ۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۱–۵۰۰ ۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۰۱–۶۰۰ ۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۰۱–۶۰۰ ۶ دانشگاه تبریز ۵۰۱–۶۰۰ ۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶۰۱+ ۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶۰۱+ ۹ دانشگاه شاهد ۶۰۱+ ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۰۱+ ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۶۰۱+ در علوم کامپیوتر امسال ۸۲۷ دانشگاه بررسی شدند و دانشگاه صنعتی شریف با بهترین رده در بین دانشگاه های ایرانی در رده ۱۷۶ - ۲۰۰ دنیا قرار گرفته است. در مجموع ۱۲ دانشگاه ایرانی در جمع ۸۲۷ دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر قرار دارند که از رده های ۱۷۶ تا +۶۰۱ را در بر می گیرد.
۱۲ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۱ تایمز (علوم کامپیوتر) ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی ۱ دانشگاه صنعتی شریف ۱۷۶–۲۰۰ ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۱–۴۰۰ ۳ دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۰۱–۴۰۰ ۴ دانشگاه تهران ۳۰۱–۴۰۰ ۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۰۱–۵۰۰ ۶ دانشگاه تبریز ۴۰۱–۵۰۰ ۷ دانشگاه اصفهان ۵۰۱–۶۰۰ ۸ دانشگاه شیراز ۵۰۱–۶۰۰ ۹ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱–۸۰۰ ۱۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۶۰۱–۸۰۰ ۱۱ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۶۰۱–۸۰۰ ۱۲ دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰ تنها دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۱ تایمز در موضوع «آموزش» دانشگاه تهران با رتبه جهانی ۴۰۱-۵۰۰ است. این رتبه در بین ۵۳۷ دانشگاه است. در موضوع مهندسی و فناوری یک هزار و ۹۸ دانشگاه بررسی شده اند و این لیست دانشگاه هایی را نشان میدهد که در رشته های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی پیشرو هستند. ۳۸ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند که بالاترین رتبه دانشگاه های ایرانی متعلق به دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۲۰۱ - ۲۰۵ است.
۳۸ دانشگاه ایرانی در رده بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۱ (مهندسی و فناوری) ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی مهندسی شیمی مهندسی عمران مهندسی برق و الکترونیک مهندسی مهندسی مکانیک ۱ دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ - ۲۰۱–۲۵۰ ۲ دانشگاه تهران ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۲۰۱–۲۵۰ ۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۴ دانشگاه کاشان ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۵ دانشگاه تبریز ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۷ دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۸ دانشگاه مقدس اردبیلی ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۹ دانشگاه یاسوج ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۱۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ - ۴۰۱–۵۰۰ ۱۱ دانشگاه لرستان ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۱۲ دانشگاه شهرکرد ۴۰۱–۵۰۰ - ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۱۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۱۴ دانشگاه گیلان ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۱۵ دانشگاه کردستان ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۱۶ دانشگاه شیراز ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۱۷ دانشگاه صنعتی شیراز ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ - ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۱۸ دانشگاه الزهرا (س) ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۱۹ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۰ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۱ دانشگاه حکیم سبزواری ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۲ دانشگاه اصفهان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۳ دانشگاه خوارزمی ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۲۴ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۵ دانشگاه مازندران ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۶ دانشگاه رازی کرمانشاه ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۲۷ دانشگاه سمنان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۸ دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۹ دانشگاه شهید چمران اهواز ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۳۰ دانشگاه صنعتی شاهرود ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۳۱ دانشگاه ارومیه ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۳۲ دانشگاه اراک ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۳۳ دانشگاه بیرجند ۸۰۱–۱۰۰۰ - ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۳۴ دانشگاه شاهد ۸۰۱–۱۰۰۰ - ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ - - ۳۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ - ۸۰۱–۱۰۰۰ ۳۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۸۰۱–۱۰۰۰ - ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ - ۸۰۱–۱۰۰۰ ۳۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۳۸ دانشگاه یزد ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ در رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز با موضوع حقوق دانشگاهی از ایران حضور ندارد. همین طور در موضوع علوم طبیعی از میان ۸۹۵ دانشگاه برتر دنیا، ۱۷ دانشگاه ایرانی در موضوعات علوم زیستی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری و علوم ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
۱۷ دانشگاه برتر ایران در رده بندی تایمز ۲۰۲۱ حوزه علوم زیستی ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی ۱ دانشگاه کردستان ۴۰۱–۵۰۰ ۲ دانشگاه تبریز ۴۰۱–۵۰۰ ۳ دانشگاه صنعتی اصفهان ۵۰۱–۶۰۰ ۴ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱–۸۰۰ ۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۰۱–۸۰۰ ۶ دانشگاه اصفهان ۶۰۱–۸۰۰ ۷ دانشگاه رازی کرمانشاه ۶۰۱–۸۰۰ ۸ دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰ ۹ دانشگاه شهرکرد ۶۰۱–۸۰۰ ۱۰ دانشگاه شیراز ۶۰۱–۸۰۰ ۱۱ دانشگاه تهران ۶۰۱–۸۰۰ ۱۲ دانشگاه ارومیه ۶۰۱–۸۰۰ ۱۳ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۸۰۱+ ۱۴ دانشگاه گیلان ۸۰۱+ ۱۵ دانشگاه مقدس اردبیلی ۸۰۱+ ۱۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸۰۱+ ۱۷ دانشگاه شهید چمران اهواز ۸۰۱+ در حوزه علوم پایه رشته هایی همچون شیمی، فیزیک و نجوم، علوم زمین و دریا، ریاضیات و آمار، زمین شناسی و نجوم مورد ارزیابی قرار گرفته اند و این رتبه بندی شامل یک هزار و ۱۴۹ دانشگاه است. در این بخش ۳۷ دانشگاه ایرانی در بین یک هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته اند.
۳۷ دانشگاه برتر ایران در رده بندی تایمز ۲۰۲۱ حوزه علوم پایه ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی شیمی
زمین شناسی
محیط زیست
علوم زمین و دریا ریاضیات فیزیک و نجوم ۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ - ۲۵۱–۳۰۰ ۲۵۱–۳۰۰ ۲ دانشگاه کردستان ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۳ دانشگاه یاسوج ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ - ۳۰۱–۴۰۰ ۳۰۱–۴۰۰ ۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ - ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۵ دانشگاه کاشان ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۴۰۱–۵۰۰ ۶ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ - ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۷ دانشگاه لرستان ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۸ دانشگاه مقدس اردبیلی ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۹ دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ - ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۱۰ دانشگاه شیراز ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۱۱ دانشگاه تبریز ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۵۰۱–۶۰۰ ۱۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۱۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۱۴ دانشگاه گیلان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۱۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۱۶ دانشگاه مازندران ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۱۷ دانشگاه رازی کرمانشاه ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۱۸ دانشگاه سمنان ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۱۹ دانشگاه شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۰ دانشگاه شهرکرد ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ - ۲۱ دانشگاه صنعتی شاهرود ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۲ دانشگاه صنعتی شیراز ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ - ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۳ دانشگاه تهران ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۶۰۱–۸۰۰ ۲۴ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۵ دانشگاه حکیم سبزواری ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۶ دانشگاه اصفهان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۷ دانشگاه خوارزمی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۸ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۳۰ دانشگاه شهید چمران اهواز ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۳۱ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ - ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۳۲ دانشگاه یزد ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۸۰۱–۱۰۰۰ ۳۳ دانشگاه الزهرا (س) ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ - ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۳۴ دانشگاه اراک ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۳۵ دانشگاه بیرجند ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۳۶ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۳۷ دانشگاه ارومیه ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+ در حوزه علوم روانشناسی نیز ۵۳۳ دانشگاه ارزیابی شده اند. در حوزه روانشناسی تنها دانشگاه ایرانی دانشگاه تهران با رتبه جهانی ۴۰۱–۵۰۰ است. در حوزه علوم اجتماعی نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱ دانشگاه های برتر دنیا نیز از میان ۷۹۱ دانشگاه چهار دانشگاه در بین برترین ها قرار دارند.
۴ دانشگاه برتر ایران در رده بندی تایمز ۲۰۲۱ حوزه علوم اجتماعی ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی ۱ دانشگاه تهران ۴۰۱–۵۰۰ ۲ دانشگاه شهید بهشتی ۵۰۱–۶۰۰ ۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱+ ۴ دانشگاه اصفهان ۶۰۱+ بررسی رتبه بندی موضوعی تایمز نشان میدهد که در سال ۲۰۲۱ دانشگاه های ایرانی رشد مناسبی داشته اند و در تمامی حوزه هایی که قبل از این دارای رتبه بودند، به رتبه های بالاتری صعود کرده اند.


منبع:

1399/08/09
23:39:06
5.0 / 5
1611
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور