توسط دانشگاه علوم پزشكی مجازی؛

ترم تابستانه دانشجویان علوم پزشكی مجازی شد

ترم تابستانه دانشجویان علوم پزشكی مجازی شد كنكوری: پنجاه و دو عنوان درسی در 14 گروه آموزشی برای ترم تابستانی دانشگاه های علوم پزشكی به صورت مجازی ارائه شد.


به گزارش کنکوری به نقل از مهر، باتوجه به مجوز معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مشارکت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، ترم تابستانی سال ۱۳۹۹ با ارائه ۵۲ واحد درسی برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت مجازی از طرف دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه می شود. این دروس فقط در بخش نظری ارائه شده اند. جدول دروس ارائه شده و دانشجویان هدف ردیف نام درس گروه هدف تعداد واحد ۱ ژنتیک پزشکی دانشجویان پزشکی ۲ واحد نظری ۲ ژنتیک انسانی دانشجویان دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۳ اصول خدمات سلامت دانشجویان پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۴ اصول اپیدمیولوژی دانشجویان پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۵ اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده دانشجویان پزشکی ۳۴ ساعت نظری ۶ اصول کلی تغذیه دانشجویان پزشکی ۲ واحد نظری ۷ تغذیه در سلامت دهان دانشجویان دندانپزشکی ۱ واحد نظری ۸ روانشناسی سلامت دانشجویان پزشکی ۲ واحد نظری ۹ روانشناسی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۱۰ مبانی روانشناسی دانشجویان داروسازی ۲ واحد نظری ۱۱ زبان تخصصی ۱ دانشجویان پزشکی ۳ واحد نظری ۱۲ زبان تخصصی ۲ دانشجویان پزشکی ۳ واحد نظری ۱۳ زبان انگلیسی عمومی دانشجویان پزشکی ۳ واحد نظری ۱۴ فیزیولوژی سلول دانشجویان پزشکی ۱۴ ساعت نظری ۱۵ فیزیولوژی قلب دانشجویان پزشکی ۸ ساعت نظری ۱۶ فیزیولوژی گردش خون دانشجویان پزشکی ۱۹ ساعت نظری ۱۷ فیزیولوژی گوارش دانشجویان پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۱۸ فیزیولوژی غدد و تولید مثل دانشجویان پزشکی ۲۰ ساعت نظری ۱۹ فیزیولوژی تنفس دانشجویان پزشکی ۱۰ ساعت نظری ۲۰ فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه دانشجویان پزشکی ۲۴ ساعت نظری ۲۱ فیزیولوژی کلیه دانشجویان پزشکی ۱۲ ساعت نظری ۲۲ کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۱ دانشجویان داروسازی ۱ واحد نظری ۲۳ فارماکولوژی پزشکی عمومی دانشجویان پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۲۴ داروشناسی (فارماکولوژی) دانشجویان پرستاری ۲ واحد نظری ۲۵ انگل شناسی دانشجویان پزشکی ۲۸ ساعت نظری ۲۶ قارچ شناسی پزشکی دانشجویان پزشکی ۱۵ ساعت نظری ۲۷ انگل شناسی و قارچ شناسی نظری دانشجویان داروسازی ۵۱ ساعت نظری ۲۸ فیزیک پزشکی دانشجویان پزشکی ۳۰ ساعت نظری ۲۹ ایمنی شناسی بالینی دانشجویان پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۰ ایمنی شناسی پزشکی دانشجویان پزشکی ۳۰ ساعت نظری ۳۱ ایمنی شناسی نظری دانشجویان دندانپزشکی ۲/۵ واحد نظری ۳۲ ایمنی شناسی نظری دانشجویان داروسازی ۳ واحد نظری ۳۳ ایمنی شناسی پزشکی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ۳ واحد نظری ۳۴ بیوشیمی هورمونها دانشجویان پزشکی ۱۲ ساعت نظری ۳۵ علوم تشریح سیستم عصبی دانشجویان پزشکی ۲۵ ساعت نظری ۳۶ علوم تشریح دستگاه قلب و عروق دانشجویان پزشکی ۱۷ ساعت نظری ۳۷ علوم تشریح دستگاه تنفس دانشجویان پزشکی ۸ ساعت نظری ۳۸ علوم تشریح دستگاه گوارش دانشجویان پزشکی ۲۶ ساعت نظری ۳۹ علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی دانشجویان پزشکی ۱۴ ساعت نظری ۴۰ علوم تشریح غدد درون ریز دانشجویان پزشکی ۴ ساعت نظری ۴۱ علوم تشریح دستگاه حواس ویژه دانشجویان پزشکی ۱۴ ساعت نظری ۴۲ علوم تشریح سر و گردن دانشجویان پزشکی ۲۰ ساعت نظری ۴۳ علوم تشریح اسکلتی-عضلانی دانشجویان پزشکی ۳۰ ساعت نظری ۴۴ مقدمات علوم تشریح دانشجویان پزشکی ۳۸ ساعت نظری ۴۵ علوم تشریحی ۱ دانشجویان دندانپزشکی ۳ واحد نظری ۴۶ علوم تشریحی ۲ دانشجویان دندانپزشکی ۲ واحد نظری ۴۷ علوم تشریحی ۳ دانشجویان دندانپزشکی ۱ واحد نظری ۴۸ تشریح نظری و عملی دانشجویان داروسازی ۱ واحد نظری ۴۹ باکتری شناسی پزشکی دانشجویان پزشکی ۴۱ ساعت نظری ۵۰ آناتومی عمومی کلیه دانشجویان رشته های پیراپزشکی ۲ واحد نظری ۵۱ آناتومی مقطعی دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) ۳ واحد نظری ۵۲ تشریح سطحی بدن دانشجویان فیزیوتراپی ۱۷ ساعت نظری سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر شش واحد درسی است. مسئولیت تطابق واحدهای درسی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز برعهده دانشگاه مبدا است. دانشجویان متقاضی ترم تابستانی بعنوان دانشجوی میهمان دانشگاه علوم پزشکی مجازی می باشند. نحوه ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی ثبت نام دانشجویان بوسیله لینک مربوطه در دانشگاه علوم پزشی مجازی قابل انجام است. دانشجویان باید با تکمیل فرم تقاضای ترم تابستانی میهمانی و پیشنهاد دروس مورد نیاز بوسیله سامانه میهمانی دانشجویان وزارت بهداشت، نسبت به بارگذاری مدارک لازم همچون تصویر معرفی نامه از اداره کل آموزش دانشکده یا دانشگاه علوم پزشکی، تصویر معرفی نامه از جانب ستادهای شاهد و ایثارگر (جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر). تصویر کپی کارت ملی، تصویر اسکن عکس ۳*۴ اقدام نمایند. شهریه واحدهای انتخابی بعد از ثبت نام در سامانه میهمانی و تایید دانشجو توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی باید پرداخت گردد. تبصره ۱: اعلام نمرات دانشجویان منوط به بارگذاری معرفی نامه های تایید شده توسط اداره امور خدمات آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی در سامانه است. تبصره ۲: در صورتیکه در هنگام ثبت نام در سامانه مدارک ارسالی ناقص باشد این فرصت وجود دارد که در حین اجرای برنامه نسبت به ویرایش و رفع نقص مدارک ارسالی اقدام گردد. این دوره دارای شهریه است و شهریه این دوره برای دانشجویان با سهمیه آزاد از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای هر واحد درس اختصاصی ۳ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال و برای هر واحد درس پایه/ عمومی ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۶۰۰ ریال است. شهریه این دوره برای دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت برای هر واحد درس اختصاصی و هر واحد درس پایه/ عمومی مطابق با قرارداد منعقده است. اسامی داوطلبان واجد شرایط، برنامه ارائه دروس و برنامه آزمون بعد از ثبت نام اولیه و مشخص شدن تعداد دانشجویان متقاضی بوسیله وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی اطلاع رسانی خواهد شد. برمبنای تقویم آموزشی ترم تابستان دانشجویان علوم پزشکی، ثبت نام و انتخاب واحد از ۲۰ خردادماه شروع می شود و تا ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ ادامه دارد. کلاس های مجازی از ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹ شروع می شود و بارگذاری تمامی محتواهای آمورشی اختتام شهریور ماه ۱۳۹۹ به پایان می رسد. آزمون الکترونیکی دروس در ایام ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مهرماه ۹۹ برگزار می گردد و نمرات در ۲۷ مهرماه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعلام می شود.


منبع:

1399/03/23
15:34:12
5.0 / 5
2872
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور