آرشیو مطالب : دانشكده

آموزش ماساژ با اعطای مدرك رسمی

آموزش ماساژ با اعطای مدرك رسمی
در ۶ رشته صورت می گیرد؛

پذیرش اساتید حق التدریس در دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش اساتید حق التدریس در دانشگاه محقق اردبیلی
در جلسه شورای راهبردی مصوب شد؛

تولید ۲ گروه آموزشی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

تولید ۲ گروه آموزشی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت آموزش های مهارتی در كشور صدمه شناسی می گردد

مدیریت آموزش های مهارتی در كشور صدمه شناسی می گردد
در شورای دانشگاه مطرح شد؛

ضرورت تدوین طرح جامع فضای سبز دانشگاه تربیت مدرس

ضرورت تدوین طرح جامع فضای سبز دانشگاه تربیت مدرس
در بهمن ماه؛

انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار می گردد

انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار می گردد
با حكم رئیس دانشگاه؛

انتصاب رئیس قدیمی ترین دانشكده پزشكی كشور

انتصاب رئیس قدیمی ترین دانشكده پزشكی كشور
کنکوری - konkoorist

کنکوری - konkoorist
konkoorist.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كنكوری محفوظ است

كنكوری

آمادگی برای کنکور